FestiwalKsiazkiMiejskiej

W ramach festiwalu: Rozumieć miasto. Festiwal Książka i Miasto organizowanego przez Stowarzyszenia Prawo do Miasta odbyły się warsztaty: „Miasto za miastem. Szanse i wyzwania sąsiedztwa Poznania i Lubonia” organizowane przy współpracy z naszym Instytutem. Prace warsztatowe odbywały się w sobotę 19 maja w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Różnej na Wildzie.

Pracowano w dwóch zespołach zadaniowych zajmujących się kwestiami: kultury i tożsamości „miasta za miastem” oraz związków pomiędzy metropolią a „miastem za miastem”.

Opis założeń warsztatów:
Współczesne zainteresowanie problematyką miejską koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast dużych (w tym największych) oraz procesach, którym podlegają. Jednym z takich procesów jest suburbanizacja, a jego skutki dotyczą tak ośrodka centralnego, jak i obszarów do niego przylegających, w tym zlokalizowanych na nich mniejszych miast. Warsztaty miały służyć analizie tego zjawiska, dokonywanej przede wszystkim z perspektywy tych mniejszych ośrodków i z uwzględnieniem praktycznych problemów. Przykładem stanowiącym przedmiot warsztatów był Luboń, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania.

W spotkaniu wzięła udział grupa mieszkańców Lubonia oraz przedstawiciele Poznania. Serdecznie dziękujemy za udział!

 

DSC04685
DSC04685
DSC04686
DSC04686
DSC04687
DSC04687
DSC04688
DSC04688