W dniu 13 lutego 2018 roku zmarł w wieku 78 lat

Prof. dr hab. Michał Chmara

Emerytowany Profesor Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Długoletni pracownik i Kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej
i Samorządu Terytorialnego w Instytucie Socjologii UAM,
wielce zasłużony dla rozwoju socjologii i studiów latynoamerykańskich.

Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów i kadry naukowej.

Odszedł od nas doświadczony uczony,
Człowiek o wielkiej serdeczności, hojny w dzieleniu się wiedzą.

Wraz ze śmiercią Profesora
nauka polska i społeczność Uniwersytetu poniosły wielką stratę.

Rodzinie Zmarłego

wyrazy głębokiego współczucia składają

Instytut Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Pogrzeb prof. M.Chmary odbędzie się 7.03.2017 o godz. 13.00

na Północnym Cmentarzu Komunalnym w Warszawie - ul.Wóycickiego 14 Warszawa/Wólka Węglowa