Zapraszamy/informujemy:

 • 29 stycznia 2018, 10.30, Rada Instytutu Socjologii. Postępowania o nadanie tytułu profesora oraz powołanie recenzentów konspektu pracy doktorskiej, sala 107d.
 • godz. 17.00, otwarte, walne zebranie członków Oddziału Poznańskiego PTS, które będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Jego celem będzie prezentacja sprawozdań za ostatni rok działalności (luty 2017 – styczeń 2018) oraz wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTS w Warszawie (9.06.2018). Spotkaniu towarzyszyć będzie także dyskusja nad dalszymi kierunkami rozwoju Oddziału, do której wszystkich serdecznie zapraszamy. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 29 stycznia br., w sali 112, na Wydziale Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro).

-------------

 • W ramach środków na dofinansowanie przedsięwzięć naukowych w Instytucie Socjologii został zakupiony program Survio, który jest usługą do tworzenia ankiet internetowych. Wykupiona subskrypcja daje możliwość tworzenia nieograniczonej liczby ankiet  i pozwala na zebranie 1000 odpowiedzi miesięcznie.  Przesyłamy link do programu: https://www.survio.com/pl/. Strona umożliwia przetestowanie ankiety bez logowania. Osoby zainteresowane realizacją badań  z wykorzystaniem programu proszeni są o kontakt z dr Andrzejem Siatkowskim. 
 • Informacje na temat stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, które są przyznawane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. nr 1801, 2016), którzy nie ukończyli 35 roku życia. Link do Rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1801/1. Termin do 28.02.2018 r.

---------

Nowe konferencje:

 • 13 kwietnia 2018, konferencja naukowa: „Zasłuchani – muzyka, a społeczeństwo”, Warszawa. muzyka, a my, inni ludzie i świat; czy potrzebujemy muzyki; czy potrafimy odnaleźć się lub żyć w społeczeństwie gdzie nie ma żadnych melodii; od czego zależy nasz gust muzyczny; muzyka, a podziały społeczne; dlaczego muzyka towarzyszy nam w każdych sferach naszego życia; jak wykorzystujemy muzykę w życiu społecznym; słuchamy muzyki, bo chcemy czy musimy; czy muzyka pomaga nam w interakcjach społecznych; po co chodzimy na koncerty; jak muzyka wpływa na nasze zachowania; muzyka dzieli czy łączy nasze pokolenia; jak muzyka pojawiła się w społeczeństwie; czy muzyka to przejaw buntu; jak dźwięki wpływają na nasze emocje: czy poprzez muzykę mamy wpływ na politykę i kulturę; czy da się wykorzystać muzykę do manipulacji ludźmi; jaki wpływ maja na nas artyści tworzący utwór; czy od muzyki można się uzależnić… konferencjamuzyka2018.sggw@gmail.com
 • 24 kwietnia 2018, Międzynarodowej konferencji naukowej  pt. „KOBIETA - NAUKA - SPOŁECZEŃSTWO". Pragniemy aby dyskusja tej edycji konferencji skoncentrowana była  wokół następujących obszarów: praca naukowa kobiet; status kobiet w  nauce; kobiety w przestrzeni miejskiej i wiejskiej; kobiety a sztuka;  praca zawodowa kobiet; obowiązki domowe i rodzinne kobiet; work life  balance w życiu kobiet; kobiecość ucieleśniona - zdrowie, kondycja  fizyczna, wizerunek kobiet, postrzeganie siebie; kobiety w relacji z  innymi; rola kobiet w społeczeństwie. Zaproponowane tematy sesji są  tylko punktem wyjścia do naszej dyskusji. Jesteśmy także otwarci na  propozycje wystąpień, które stanowią eksplorację tematyki szeroko  pojętej obecności kobiet w nauce oraz społeczeństwie. Abstrakty w języku polskim lub angielskim prosimy nadsyłać do 31  stycznia 2018 r. na adres: womeninsciencezdsdp@gmail.com[1] (formularz  zgłoszenia uczestnictwa:
   http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Formularz-zgłoszeniowy_Kobieta-nauka-społeczeństwo.docx
 • 19-20 March 2018, The 7th  International OXFORD SYMPOSIUM ON POPULATION, MIGRATION, AND CLIMATE CHANGE. This interdisciplinary conference seeks to bring to the table academics and professionals from the realms of environmental studies, economics, education,  the built environment, sociology, political science, gender equity, ethics and other related fields, to present papers and engage in discourse relevant to global environmental issues and the effects on human welfare and progress. https://www.oxford-population-and-environment-symposium.com/
 • 12-13 czerwca 2018, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami, Szczecin. Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojętą gospodarkę nieruchomościami, szczególnie w takich obszarach jak: - program Mieszkanie Plus; - masowa wycena nieruchomości; - działalność zawodowa w zakresie gospodarki nieruchomościami; - użytkowanie wieczyste; - wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; - finansowanie nieruchomości; - krajowe i zagraniczne rynki nieruchomości; - zastosowanie metod ilościowych w analizie rynku nieruchomości.  www.wneiz.pl/ieis
 • 26-27 października 2018, Konferencja: Socjologia. Przypadek Polski 1918-2018. Wędrówka przez stulecie: miejsce w nauce światowej. Stulecie wskrzeszenia polskiej państwowości, skłania do odpowiedzi na pytania tj.: Czy, i w jakim stopniu, socjologia polska wnosiła wkład do owej „skarbnicy umysłowości ludzkiej?” Jak nowy ustrój społeczno-polityczny, jurysdykcja nowego państwa, jego struktura społeczno-ekonomiczna wpłynęły na nauki społeczne? Jak wśród innych nauk społecznych wypracowywała socjologia własną tożsamość? Jak przebiegały relacje państwo – uczeni i jakie rozwiązania organizacyjne postulowano i wprowadzano w ramach polityki naukowej? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMoMCaO0HK5P8HQ2taOhNUX5R3vzyLgRrvP-EZApIwyxHi1w/viewform\

---------------

Kalendarium konferencji

26-27 stycznia 2017, Trafostacja Sztuki w Szczecinie serdecznie zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję "Konflikt i jego mechanika w sztukach wizualnych w Polsce", towarzyszącą wystawie "Przechwałki i pogróżki" (kuratorzy: Łukasz Białkowski, Piotr Sikora). https://www.facebook.com/events/1950715621863145/

19-20 marca 2018. III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii Na barkach Olbrzymów, Warszawa. Myśląprzewodnią tegorocznego spotkania jest znaczenie dziedzictwa naukowego w dzisiejszej socjologii, które pozostało nam po wielkich autorytetach myśli społecznej. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami Sympozjum zamieszczonymi w załączonym do wiadomości dokumencie oraz do zgłaszania swojego uczestnictwa w wyżej wymienionym wydarzeniu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 26 lutego 2018 roku. http://www.kul.pl/iii-osds-na-barkach-olbrzymow,art_77834.html

19 - 20 March 2018, The 7th  International OXFORD SYMPOSIUM ON POPULATION, MIGRATION, AND CLIMATE CHANGE. This interdisciplinary conference seeks to bring to the table academics and professionals from the realms of environmental studies, economics, education,  the built environment, sociology, political science, gender equity, ethics and other related fields, to present papers and engage in discourse relevant to global environmental issues and the effects on human welfare and progress. https://www.oxford-population-and-environment-symposium.com/

23 marca 2018, Konferencja: "Stare wino w nowych bukłakach? Dawne i współczesne wyzwania polityk publicznych", Warszawa. Podczas organizowanej przez nas konferencji chcielibyśmy zastanowić się, na ile spuścizna naukowa zawarta w dotychczasowych studiach – choćby z zakresu socjotechniki czy interdyscyplinarnych stosowanych nauk społecznych – znajduje w naukach o polityce publicznej swoją współczesną kontynuację. Warto również przemyśleć charakter i tożsamość nowej dyscypliny. Refleksji wypada również poddać korzyści dla rozwoju prac badawczych i eksperckich, które wynikają z nauk o polityce publicznej, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i metodologicznym. http://ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/katedra-socjologii-norm--dewiacji-i-kontroli-spolecznej/konferencja-2018/

23-24 March 2018. Conference: ‘Materializations of the Political’, Warsaw. Materializations, in turn, refer in our usage to diverse ways the political is rendered concrete in everyday life. These include, but are not limited, to the political agency of bodies and materials. We ask: how is the political variously enacted through the body and the senses (e.g., Linke 2006)? How does it take shape in people’s relations with the environment and non-human, living and non-living material entities (e.g., Bennett and Joyce 2010)? How does the political become tactile and visceral through the elusive materiality of affect (e.g., Thrift 2007; Laszczkowski and Reeves, fc)? Likewise, our understanding of ethnography as method is also open to creative interpretation. We invite papers that explore the above and related questions through conventional ethnographic ‘thick description’, as well as through other, more innovative or experimental literary styles and media, for instance audio-visual ethnographic projects. https://www.etnologia.uw.edu.pl/en/news/materializations-political

5-6 kwietnia 2018, Konferencja „SĄSIEDZTWA III RP – BIAŁORUŚ” we Wrocławiu. Wprawdzie sąsiedztwa są zjawiskiem temporalnym, trudno nie zauważyć, że porządkują one rzeczywistość społeczną. Chociaż sąsiedzi nie zawsze są widoczni, to jednak zawsze są nośnikami jakiegoś emocjonalnego ładunku. Według Richarda Grathoffa, „sąsiedzi przejawiają się w szczególnej postaci intersubiektywności jako najbliżsi Inni poza obrębem milieu. Wyznaczają oni granice i pogranicza milieu”. Mając na względzie rozległość materiału, jaki udaje się zebrać badaczom społecznym w odniesieniu do polskich pograniczy – owych pomostów między dwoma krajami i społeczeństwami – można przypuszczać, że nie mniej interesujące i treściwe okażą się rozważania poświęcone większym całościom – sąsiedztwom.  http://www.socjologia.uni.wroc.pl

13 kwietnia 2018, konferencja naukowa: „Zasłuchani – muzyka, a społeczeństwo”, Warszawa. muzyka, a my, inni ludzie i świat; czy potrzebujemy muzyki; czy potrafimy odnaleźć się lub żyć w społeczeństwie gdzie nie ma żadnych melodii; od czego zależy nasz gust muzyczny; muzyka, a podziały społeczne; dlaczego muzyka towarzyszy nam w każdych sferach naszego życia; jak wykorzystujemy muzykę w życiu społecznym; słuchamy muzyki, bo chcemy czy musimy; czy muzyka pomaga nam w interakcjach społecznych; po co chodzimy na koncerty; jak muzyka wpływa na nasze zachowania; muzyka dzieli czy łączy nasze pokolenia; jak muzyka pojawiła się w społeczeństwie; czy muzyka to przejaw buntu; jak dźwięki wpływają na nasze emocje: czy poprzez muzykę mamy wpływ na politykę i kulturę; czy da się wykorzystać muzykę do manipulacji ludźmi; jaki wpływ maja na nas artyści tworzący utwór; czy od muzyki można się uzależnić… konferencjamuzyka2018.sggw@gmail.com

24 kwietnia 2018 r. Konferencja: "Kobieta – nauka – społeczeństwo", Warszawie. Celem piątej z cyklu corocznych konferencji naukowych pod hasłem „Kobieta w nauce”, jest kontynuowanie dyskusji naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin, organizacji oraz podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą obecnością kobiet w nauce, społeczeństwie, przestrzeni publicznej i różnych sferach życia. http://pts.org.pl/cfp_wss2018/

10-11 maja 2018, konferencja: Europa Wschodnia w dyskursie naukowym. Europa Wschodnia i zamieszkujące ją narody wraz ze swoją kulturą, literaturą, historią i językiem jawić się mogą jako niewyczerpalne źródło inspiracji badawczych, zachęcające do eksplorowania nieodkrytych jeszcze obszarów lub też ponownej interpretacji opisanych już zjawisk. E-mail: kb.wls@uw.edu.pl.

21-22 maja 2018, Kulturoznawcze Spotkania Germanistów i Przyjaciół: NIEWY(ob)RAŻALNE. W tym roku chcielibyśmy zastanowić się nad problemem doświadczeń, które są z jednej strony niewyobrażalne, z drugiej – pozornie niewyrażalne. Sztandarowym przykładem takich przeżyć są traumy, których oddziaływanie na człowieka oraz których manifestacje w sztuce i literaturze zostały poddane szczegółowej analizie przez starsze pokolenia badaczy. Nas jednak ciekawi, czy współcześni adepci nauki zaprezentują nowe podejście badawcze lub nowe odsłony tego fenomenu. Informacje szczegółowe: kkn-ifg@amu.edu.pl, http://kknifg.home.amu.edu.pl/konferencjaksgip.html, https://www.facebook.com/kkn.ifg/

23-24 maja 2018 Konferencja: „Polskie pogranicza w procesie przemian” Wrocław. Kolejna edycja będzie stanowić V spotkanie znawców problematyki. W świetle dotychczasowych doświadczeń reprezentują oni kilka dyscyplin naukowych, rekrutują się z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, co równie ważne – z uczelni i instytucji zlokalizowanych na pograniczach oraz z sąsiednich państw, co poszerza postrzeganie wielu kwestii, umożliwia wyjście poza opłotki krajowego myślenia i umożliwia spojrzenie na polskie pogranicza z perspektywy zagranicznych sąsiadów.

24-25 maja 2018, Sympozjum: The Polish Peasant in Europe and America. Konferencja zaplanowana na 24 i 25 maja 2018 stawia sobie cel nawiązania naukowej dyskusji na temat pracy Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego „Chłop polski w Europie i Ameryce”. Praca stała się jednym z ważnych elementów dorobku tzw. Szkoły Chicagowskiej w socjologii a poprzez postać Floriana Znanieckiego stał się elementem konstytuującym (oczywiście nie jedynym) socjologię polską. Znaniecki po powrocie z USA (1920) tworzył na Uniwersytecie Poznańskim socjologię (Katedrę Filozofii, zamienioną na Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury), co zwykło się uznawać za zapoczątkowanie akademickiej socjologii na polskich uniwersytetach. Konferencja zaplanowana została w formie łączącej sesje plenarne z zaproszonymi socjologami ze świata oraz sesje tematyczne oparte na otwartej rekrutacji za pośrednictwem Call of Paper. Konferencję zapoczątkuje konferencja prasowa, która pozwoli zakorzenić postać Znanieckiego z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i rok później powołanie do życia Uniwersytetu Poznańskiego.    http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/60-english/139-polish-peasant-symposium-2018

12-13 czerwca 2018, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami, Szczecin. Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojętą gospodarkę nieruchomościami, szczególnie w takich obszarach jak: - program Mieszkanie Plus; - masowa wycena nieruchomości; - działalność zawodowa w zakresie gospodarki nieruchomościami; - użytkowanie wieczyste; - wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; - finansowanie nieruchomości; - krajowe i zagraniczne rynki nieruchomości; - zastosowanie metod ilościowych w analizie rynku nieruchomości.  www.wneiz.pl/ieis 

20-22 czerwca 2018, VII Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce". Konferencja stanowi doskonałą okazję do dyskusji nad wynikami badań oraz wymiany doświadczeń między badaczami wykorzystującymi systemy informacji geograficznej (zarówno doświadczonymi jak i tymi rozpoczynającymi aktywność naukową). Dużą wartość konferencji stanowi również udział praktyków, w tym przedstawicieli sektora biznesu, oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS. http://giswnauce.uwm.edu.pl/

21-22 czerwca 2018. Konferencja: Niedokończona wojna? doświadczenie i wojny światowej i konstruowanie polskości. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, jak I wojna światowa wpłynęła na konstruowanie, rekonstruowanie i dekonstruowanie polskości. Interesują nas procesy tworzenia i przeobrażania tożsamości społeczeństwa polskiego, w tym również procesy tzw. wędrujących tożsamości. Niemniej ważne jest, jak „nowa polskość” postrzegana była z zewnątrz, głównie przez Niemców i Rosjan. http://unikonferencje.pl/konferencja/8468-niedokonczona-wojna-doswiadczenie-i-wojny-swiatowej-i-konstruowanie-polskosci

17-18 września 2018. Conference: „Theoretical and empirical reflections on social disorganisation and "otherness" in modern European societies”. Following the biographical and discursive approach of Thomas and Znaniecki's legacy of "Polish Peasant in Europe and America". The conference will address recent theoretical developments on cultural and social diversity, cultural “mélange” and cultural nationalisms in modern European societies. It aims to examine new empirical evidence on the relationship between the cultural and social diversity of European societies in public and private spaces in cities and rural areas, at education and work and the ways it is portrayed in experiences of individuals on the one hand and the public and media on the other.http://esamidterm2018.uni.lodz.pl/

20-21 września 2018, Technologiczno-Społeczne Oblicza XXI wieku, w tym roku pod hasłem: 
TechSpo’18: Władza algorytmów?, Kraków. Propozycje wystąpień z zakresu:   • humanistyki cyfrowej, • software studies, • STS (science and technology studies), • informatyki społecznej, • pokrewnych działów badań na styku nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk technicznych. Zapraszamy do zgłaszania referatów, posterów, prezentacji praktycznych w przestrzeni ekspozycyjnej lub warsztatów. techspo.agh.edu.pl oraz wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/183456025584435/

18-19 października 2018. II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych. Konferencja poświęcona jest zagadnieniom ról płciowych oraz bliskich relacji międzyludzkich. Podejmuje ona problematykę ewolucji wzorców przeżywania kobiecości i męskości, a także sposobów tworzenia i funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, obecną stale w dyskusjach toczonych w wielu dyscyplinach nauki. http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl/

26-27 października 2018, Konferencja: Socjologia. Przypadek Polski 1918-2018. Wędrówka przez stulecie: miejsce w nauce światowej. Stulecie wskrzeszenia polskiej państwowości, skłania do odpowiedzi na pytania tj.: Czy, i w jakim stopniu, socjologia polska wnosiła wkład do owej „skarbnicy umysłowości ludzkiej?” Jak nowy ustrój społeczno-polityczny, jurysdykcja nowego państwa, jego struktura społeczno-ekonomiczna wpłynęły na nauki społeczne? Jak wśród innych nauk społecznych wypracowywała socjologia własną tożsamość? Jak przebiegały relacje państwo – uczeni i jakie rozwiązania organizacyjne postulowano i wprowadzano w ramach polityki naukowej? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMoMCaO0HK5P8HQ2taOhNUX5R3vzyLgRrvP-EZApIwyxHi1w/viewform\