Strategia Rozwoju Wydziału. W poniedziałek 8 lipca o godzinie 10 w sali A, budynek E, odbędzie się spotkanie poświęcone przyjęciu Strategii Rozwoju Wydziału Socjologii UAM na lata 2024-2030.

Procedura składania wniosków w konkursach NCN MAESTRO i SONATA BIS. W załączeniu obowiązująca procedura dla wniosków grantowych składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki MAESTRO oraz SONATA BIS, których nabór kończy się 17 września 2024 roku. Procedura składania wniosków grantowych do NCN, Procedure for Submitting Grant Proposals to the NCN

Program "Asystent na start". Program dotyczy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami lub innymiu trudnościami, które rozpoczynają studia na UAM. Więcej informacji, w tym informacje o możliwości zgłoszenia się do programu - jako asystent lub osoba potrzebująca pomocy - na stronie: Asystent na start.

Zaproszenie na Warsztaty Cyfrowych Narzędzi Badawczych. Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM zaprasza na I edycję Warsztatów Cyfrowych Narzędzi Badawczych organizowanych w dniach 17-18.10.2024. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie badaczki i wszystkich badaczy z UAM. Celem warsztatów jest wymiana wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych cyfrowych narzędzi i platform, szczególnie funkcjonujących w oparciu o sztuczną inteligencję (AI), w naszej codziennej praktyce uprawiania nauki. Zgłoszenia na warsztaty do 15 lipca 2024, Limit miejsc to 8-10 osób. Więcej informacji na stronie: Warsztaty Cyfrowych Narzędzi Badawczych.