Badanie jakości kształcenia. Zapraszamy społeczność akademicką do wypełnienia ankiety w ramach 15. edycji badania jakości kształcenia, które trwać będzie od 13 maja do 30 czerwca 2024 r. Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

RPEiS w bazie Web of Science. Czasopismo "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" zostało przyjęte do bazy Web of Science. Zachęcamy do zgłaszania artykułów do czasopisma. Szczegółowe informacje na stronie: RPEiS.

Konferencja pt. "W stronę nowych wyobraźni instytucjonalnych". W dniach 27-28 maja br., zapraszamy na konferencję w siedzibie naszego partnera, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Stary Rynek 6. Pełen program konferencji jest dostępny na stronie: Konferencja "W stronę nowych wyobraźni instytucjonalnych”.

Spotkania z prof. Wolfgangiem Welschem. Instytut Kulturoznawstwa oraz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM zapraszają na wykład i seminarium z prof. Wolfgangiem Welschem, które odbędą się w dniach 27-28 maja. Szczegółowe informacje na stronie: Wolfgang Welsch.

Otwarte posiedzenie naukowe PTPN. Komisja Nauk Ekonomicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaprasza na otwarte posiedzenie naukowe, na którym referat pt. "Polityka społeczna – kontynuacja i zmiana" wygłosi prof. dr hab. Józef Orczyk. Posiedzenie odbędzie się w środę 22 maja 2024 r. o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Seminarium Sekcji Socjologii Sztuki PTS. Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt.: Techniki – praktyki…socjologiczne (i nie tylko) rozważania o kolażach, które odbędzie się 21 maja (wtorek) o godzinie 18.00 w trybie online. Szczegółowe informacje na stronie: seminarium PTS.

Konkurs CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wnioski konkursowe można składać do 24 maja. Szczgółowe informacje na stronie: konkurs CLARIN.