Erasmus - rekrutacja pracownicza 2023/24. Do końca lutego można składać wnioski na wyjazdy w programie Erasmus dla pracowników - nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na innych stanowiskach na wydziale - finansowane z puli środków na rok akademicki 2023/24. Wyjazdy trzeba zrealizować do końca maja 2025 r. Osoby, które składały wnioski w rekrutacji grudniowej, dotyczącej poprzedniej puli środków, a nie otrzymały finansowania i chciałyby wziąć udział w bieżącej rekrutacji, mogą wysłać zgłoszenie mailowe, bez ponownego dostarczania załączników. Regulaminy rekrutacji w załączonym plikach.

Regulamin-kadra akademicka  Regulamin- pracownicy administracyjni

Seminarium “Społeczne znaczenie temperatury”. W poniedziałek 12 lutego o g. 11.00 dr Dariusz Graczyk przedstawi referat pt. „Wpływ fal upałów na śmiertelność”. Spotkanie będzie miało formę online: seminarium. Seminarium stanowi część projektu badawczego UrbEat (Zieleń miejska łagodzi skutki miejskiej wyspy ciepła: studium porównawcze Pekinu i Warszawy). Zapraszają prof. Piotr Matczak oraz prof. Arkadiusz Tomczyk (WNGiG UAM).

Seminarium Człowiek, przestrzeń i miejsce pt. "Konflikty, nierówności i wykluczenie w przestrzeni miejskiej". Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na przyjemność zaprosić na Seminarium Geografii Społecznej, które odbędzie się 7 marca 2024 roku i odbędzie się pod tytułem „Konflikty, nierówności i wykluczenie w przestrzeni miejskiej”. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej. Szczegóły na stronie: Seminarium pt. "Konflikty, nierówności i wykluczenie w przestrzeni miejskiej"