Do 1 czerwca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu Funduszu "Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka na stypendia dla przyszłych studentów. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub jednolitych magisterskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 700 zł.

W regulaminie konkursu przewidziano także możliwość otrzymania tzw. stypendium rekrutacyjnego. Może być ono przeznaczone na wydatki związane z kosztami rekrutacji na studia - opłata rekrutacyjna, dojazd na uczelnię, nocleg. Wysokość dodatkowego stypendium wynosi 600 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

  • zdają maturę w danym roku szkolnym;
  • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
  • pochodzą z niezamożnych rodzin;
  • legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej) i/lub szczególnym zaangażowaniem naukowym i/lub sportowym

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora (TUTAJ).