Szanowni Państwo,

nabór na studia drugiego stopnia realizowany jest za pośrednictwem programu IR dostępnego na stronie UAM: https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Logowanie/Zaloguj. Próg rankingowy przyjęć będzie ustalany od dnia 24 września 2018 roku (do wypełnienia limitu miejsc w ramach pierwszego naboru). Następnie osoby, które w terminie zarejestrowały się, dokonały płatności i znalazły się na liście powyżej progu rankingowego, będą proszone o dostarczenie dokumentów.

Wykaz wymaganych dokumentów na studia II stopnia (na podstawie Zarządzenia Rektora UAM Nr 188/2017/2018):

1) wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia,

4) poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

6) poświadczona przez UAM kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata...

Zapraszamy!