Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Bartosz Jamniaka pt. „Religijność i moralność katolików wiejskich. Studium socjologiczne na przykładzie Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Świerznie”, która odbędzie się dnia 19 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Link do obrony: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej B. Jamniaka (19. kwietnia 2021, g. 12:00)

Promotor: prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci:
prof. UKSW dr hab. Maria Sroczyńska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski

Praca doktorska do wglądu znajduje się w:
- Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40,
- Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89,
- na stronie BIP UAM.

Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

Uwaga: Osoby spoza UAM, które chciałyby wziąć udział w publicznej obronie doktoratu mgr B.Jamniaka proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Wydziału Socjologii UAM (anna2008@amu.edu.pl) najpóźniej do 19.04.2021, g. 10:00.