Rozpoczęła się procedura kwalifikacyjna o Stypendium im. Jana Kulczyka za rok 2017. Stypendia naukowe przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Stypendia są przyznawane w drodze konkursu. Studenci i doktoranci, którzy są zainteresowani stypendium, powinni złożyć:

  1. Podanie
  2. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4
  3. Wniosek o stypendium (formularz dostępny w sekretariacie Instytut Socjologii, na stronie internetowej Fundacji UAM oraz na stronie internetowej Kulczyk Foundation).
  4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoby zainteresowane składają dokumenty osobiście w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych UAM do dnia 15.11.2017.

Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie 2 wnioski studenckie i 2 wnioski doktoranckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.