Anna Mikołajczyk

Telefon: 61 829 21 17
E-mail: anna.mikolajczyk@amu.edu.pl
Zakład: Biuro Obsługi Studenta
Pokój: 6
Stanowisko: koordynator BOS, program MOST