Dorota Mroczkowska

prof. UAM dr hab.

Dorota Mroczkowska

Telefon: 61 829 2261
E-mail: drmrocz@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych
Pokój: 118
Stanowisko: Profesor uczelni

Terminy dyżurów

wtorek 9.45-11.45