Krzysztof Bondyra

Dr

Krzysztof Bondyra

Telefon: 61 829 2263
E-mail: bondyra@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną
Pokój: 133
Stanowisko: Adiunkt