Jakub Isański

Prof. UAM dr hab.

Jakub Isański

Telefon: 61 829 2266
E-mail: isan@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną
Pokój: 132
Stanowisko: Profesor uczelni

Terminy dyżurów

czwartek 11.30 - 13.00