Piotr Cichocki

Dr

Piotr Cichocki

Telefon: 61 829 2268
E-mail: piotr.cichocki@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną
Pokój: 110
Stanowisko: Adiunkt