Agnieszka Jeran

prof. UAM dr hab.

Agnieszka Jeran

Telefon: 61 829 2381
E-mail: jeran@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną
Pokój: 126
Stanowisko: Prodziekan ds. kształcenia, Adiunkt

Terminy dyżurów

wtorek 9.30-11.30 (dydaktyczny-dla studentów)
środa 11.30-13.30 (dziekański-dla pracowników)