Andrzej Przestalski

Dr hab.

Andrzej Przestalski

E-mail: przestal@amu.edu.pl
Zakład: Pracownicy emerytowani
Stanowisko: Starszy wykładowca