Marek Ziółkowski

Prof. dr hab.

Marek Ziółkowski

Telefon: 618292265
E-mail: mziolkowski@amu.edu.pl
Zakład: Pracownicy emerytowani
Stanowisko: Profesor zwyczajny