Prof. UAM dr hab.

Anna Michalska

E-mail: mementos@amu.edu.pl
Zakład: Pracownicy emerytowani
Pokój: 121
Stanowisko: Profesor uczelni