prof. UAM dr hab.

Jan Włodarek

E-mail: jkwlodar@gmail.com
Zakład: Pracownicy emerytowani
Stanowisko: Profesor uczelni