Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest partnerem w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Social(i)Makers” (Twórcy społeczni). Celem projektu jest przyczynienie się do długoterminowego rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych, która będzie w stanie odpowiedzieć na wyzwania społeczne Europy Środkowej i przyczyni się efektywnie do rozwoju lokalnej, regionalnej, krajowej i ponadnarodowej sieci innowatorów społecznych.

W związku z tym zapraszamy ekspertów z dziedzin i obszarów wspierających innowacje społeczne do współpracy w Politycznej Radzie Doradczej projektu.
Pożądane dziedziny specjalizacji innowacji społecznych to m.in. usługi socjalne i pomoc społeczna, zdrowie, transport i polityka spójności.

Do zadań ekspertów należeć będzie:
- aktywny udział w spotkaniach partnerów projektu (w Berlinie, Budapeszcie, Bratysławie, Poznaniu, Wiedniu, Brukseli) – pokrywamy koszty dojazdów i zakwaterowania;
- czynny udział w dyskusji zgodnie z doświadczeniem merytorycznym;
- przygotowanie raportu po spotkaniach wraz z własnymi rekomendacjami;
- współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie merytorycznym projektu;

Oficjalnym językiem projektu jest język angielski.

Stała współpraca w ramach projektu umożliwi bezpośredni wpływ na rozwój innowacji społecznych w ramach miasta, regionu, kraju i społeczności ponadnarodowej oraz umożliwi pozyskanie aktualnej wiedzy europejskiej z tego zakresu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na oficjalnej stronie projektu (link) oraz na Facebooku (link).
Prosimy zaintresowane osoby o przekazanie informacji do 30 kwietnia 2018 na adres: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl, +48 61 8567334; +48 61 8567348