Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Kluszczyńskiej pt. „Should I stay or should I go?” Wzorce normatywne migracji i osiadłości wśród migrantów i migrantek wielokrotnych z Polski po 1989 roku”, która odbędzie się dnia 11 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 na Wydziale Socjologii UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89d, budynek D (sala 107).

Promotor: Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci:
Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Jacyno - Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn - Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Krzysztof Konecki - Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM - Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.