Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Włodarka pt. ,,Do kogo należy sprawczość? Perspektywa socjologii relacyjnej i badanie architektury”, która odbędzie się dnia 27 listopada 2023 roku o godz. 11.00 na Wydziale Socjologii UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89d, budynek D, sala 107.

Promotor: Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska - Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Recenzenci:
Prof. UP dr hab. Paulina Rojek-Adamek - Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
Prof. PAN dr hab. Marta Leśniakowska – PAN Warszawa
dr hab. Magdalena Łukasiuk – Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.