Do 15 listopada 2018 r. można zgłaszać prace w ramach XV edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czeka 8 000 zł brutto, najlepsze trzy prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 4 000 zł brutto.

Zgodnie z treścią regulaminu do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione we wszystkich uczelniach Poznania, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem. Do konkursu przyjmowane są prace doktorskie i magisterskie obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora (TUTAJ).