Instytut Socjologii UAM w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby zainteresowanie studiami doktoranckimi do składania dokumentów w terminie do 21 września 2018 roku. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w sekretariacie IS (ul. Szamarzewskiego, 89 budynek C, pokój 114). Dokładną informację na temat warunków rekrutacji odnaleźć można na stronie internetowej UAM, czyli TUTAJ

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się 28 września 2018 roku według kolejności składanych dokumentów przez Kandydatów.

Limit miejsc wynosi 3 osoby.