Uchwała_Instytutu_Socjologii_w_sprawie__zasad_prowadzenia_i_zaliczania_seminariów_doktoranckich_w_Instytucie_Socjologii_od_roku_akademickiego_20172018.pdf