Zapraszamy na kolejne wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 30 maja o godzinie 10:00. Podczas spotkania dr hab. prof. UW Agnieszka Graff oraz dr hab. Elżbieta Korolczuk przedstawią wystąpienie pt. Kto się boi gender i co z tego wynika: globalny ruch antygenderowy i "populistyczny moment".

 

Seminarium jest współorganizowane przez Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych. Odbędzie się w formie zdalnej w zespole Wydziału Socjologii na MS Teams.  Link do spotkania: Seminarium Kto się boi gender i co z tego wynika.

 

Abstrakt

W książce „Kto się boi gender” stawiamy tezę, iż kwestie płci i seksualności są dziś w samym centrum konfliktu politycznego, którego stawkę stanowi przyszłość demokracji. W wystąpieniu odpowiemy na pytania: Dlaczego termin „gender” stał się tak ważny i kontrowersyjny w ostatnich latach? Czy sprzeciw wobec „gender” to zjawisko specyficzne dla Polski? Jak kształtuje się relacja między ruchami antygenderowymi a prawicowymi populistami? Wyjaśnimy źródła i konsekwencje rosnącej widoczności i siły antygenderowych ruchów, dyskursów i kampanii, zarówno w kontekście polskim, jak i transnarodowym. Omówimy też ramę teoretyczną, która pozwoli na lepsze zrozumienie, na czym opiera się współpraca między różnymi aktorami na antygenderowej scenie a prawicowym populizmem w Polsce i poza nią.  

 

Biogramy prelegentek

Dr hab., prof. UW Agnieszka Graff - kulturoznawczyni i publicystka, absolwentka Amherst College, Oxfordu i Szkoły Nauk Społecznych przy IfiS PAN, profesorka w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka feminizmu i antyfeminizmu. Oprócz Świata bez kobiet (2001, poszerzone wydanie:  Marginesy 2021), wydała też: Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie (W.A.B., 2008), Matkę feministkę (KP, 2014) oraz Memy i graffy. Dżender, kasa i seks (KP, 2015, wspólnie z Martą Frej). Jej ostatnia książka, napisana wspólnie z Elżbietą Korolczuk, to Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu (KP, 2021, Routledge, 2021). W serii z Różą Krytyki Politycznej ukazał się autobiograficzny wywiad rzeka pt. Graff. Jestem stąd (2014; współautorem jest Michał Sutowski). Publikowała teksty naukowe w takich czasopismach jak: „Signs”, „Public Culture”, „East European Politics and Societies”, „Feminist Studies”, „Czas Kultury” i „Teksty Drugie”. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini rady programowej stowarzyszenia Kongres Kobiet, współpracuje z Fundacją Batorego. Od kilku lat pisuje felietony do „Wysokich Obcasów”. Autorka polskiego przekładu „Własnego pokoju” Virginii Woolf. 

Dr hab. Elżbieta Korolczuk jest socjolożką, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Bada ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie i kategorię płci. W ostatnich latach wydała książki: Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press, 2017); Civil Society revisited: Lesssons from Poland z Kerstin Jacobsson (Berghahn Books, 2017), oraz Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet (Europejskie Centrum Solidarności, 2019) z Beatą Kowalską, Claudią Snochowską-Gonzalez i Jennifer Ramme. W 2021 w wydawnictwie Rutledge ukazała się książka (Anti)Gender Politics in the Populist Moment napisana z Agnieszką Graff. Dr Korolczuk jest też działaczką społeczną i komentatorką.