Zapraszamy/informujemy:

 • 03 grudnia 2018, 10:00, Rada Instytutu - dyskusja na temat miejsca socjologii w przyszłej strukturze UAM w kontekście ustawy 2.0.
 • 11:00, Seminarium Instytutowe IS UAM dotyczące rezultatów badań terenowych przeprowadzonych we Francji w ramach projektu NCN pt. „Polskie organizacje imigranckie w Europie” oraz książki “Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia” dr. Jacka Kubery. Referował będzie autor. Sala 107d
 • 4 grudnia 2018 roku konferencja naukowa: Youth Speaks About Themselves– Młodzież mówi o sobie organizowanej przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z World YMCA. Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 w Warszawie (sala im. B. Lindego – nr 316). Początek obrad o godz. 11.00, recepcja od godz. 10.30. Na konferencji przedstawione zostaną wyniki międzynarodowych badań młodzieży wchodzącej w dorosłe życie przeprowadzonych przez World YMCA w ramach realizowanego w latach 2016-2018 projektu One Million Voices 2. Badania w oparciu o moderowane dyskusje grupowe zostały zrealizowane w 25 krajach ze wszystkich kontynentów przez krajowe organizacje YMCA, przy wsparciu eksperckim dwojga pracowników naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego. Na konferencji refleksja skoncentrowana zostanie na omówieniu i porównaniu wyników badań młodzieży w Polsce, na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie.
 • 10 grudnia 2018, o godz. 11.00, w ramach Seminarium Instytutowego dyskusja nad książką: "Socjologia kultury w czasach inteligentnych zwierząt i uczących się maszyn” autorstwa Hanny Mamzer i Jakuba Isańskiego, z wprowadzeniem dr hab. Dobrosława Wężowicz- Ziółkowska. Sala 107d.
 • 17 grudnia 2018, 11:00 zapraszamy na Wigilię Instytutową w Sali 112. Ma ono nieformalny charakter dlatego prosimy by każdy przyniósł przygotowane/preferowane przez siebie potrawy  (pierniki, owoce, słodkości, śledziki, pierożki, sałatki, chlebki).
 • 11-12 stycznia (piątek sobota) 2018, zapraszamy do udziału w Badawczych warsztatach wyjazdowych w Ciążeniu. Pomysł na organizację warsztatów wynika z diagnozy, która wskazywała na zbyt małe powiązanie praktyki badawczej z zainteresowaniami poznawczymi studentów, a jednocześnie na niewystarczające zaangażowanie samych studentów w badania realizowane przez zespoły badawcze w Instytucie. Więcej na stronie IS: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/pracownicy/281-iww-11-12-01-2019

--------------------

Varia

 • do 30 listopada 2018 jest jeszcze czas na złożenie wniosków o dofinansowanie wypoczynku świąteczno-wypoczynkowego.
 • Instytut Psychologii UAM uczestniczy w akcji Szlachetna Paczka, zachęcamy Państwa do zapoznania się z potrzebami rodziny, informacja dostępna w sekretariacie IS. Dary można składać do 7 grudnia w Instytucie Socjologii lub Psychologii!
 • Przypominamy o obowiązku zakładania profili ORCID. Open Researcher and Contributor ID (https://orcid.org/) jest uniwersalnym standardem identyfikującym naukowca. Identyfikator ORCID umożliwia rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych, takich jak  Scopus, Web of Science i innych. Stworzenie i zgłoszenie własnego identyfikatora zajmuje chwilę i jest wolne od opłat. Zarejestrowanie własnego profilu ORCID jest ważne ze względu na założenia tzw. Ustawy 2.0, z których wynika, że identyfikator elektroniczny ORCID ma być obowiązkowy dla każdego nauczyciela akademickiego. Posiadanie własnego profilu ORCID będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia ewaluacji osiągnięć naukowych. Biblioteka Uniwersytecka przy współpracy z Uniwersytecką Sekcją Filmową UAM przygotowała materiały filmowe, które posłużyć mają jako instruktaż do zakładania oraz napełniania profilu ORCID. Ponadto Biblioteka Uniwersytecka, wraz z bibliotekami wydziałowymi, oferuje swoje wsparcie i pomoc przy zakładaniu identyfikatora ORCID. Filmy instruktarzowe na YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=GXRFzqlxyNo
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa”, roboczo zatytułowanym: ‘Chłop polski w Europie i Ameryce’ po 100 latach. W imieniu poznańskiego środowiska socjologicznego zapraszamy do współtworzenia numeru monograficznego „Człowieka i Społeczeństwa” poświęconego 100-leciu wydania „Chłop polskiego w Europie i Ameryce”. Praca ta zapoczątkowała jeden z najbardziej twórczych nurtów socjologii humanistycznej. Jednocześnie, była przykładem całościowego projektu badawczego, obejmującego zarówno rekonstrukcję stanowiska teoretycznego, wspartego na tzw. „współczynniku humanistycznym” oraz oryginalnej koncepcji postaw i wartości, a także koncepcji metodologicznej eksplorujących dokumenty osobiste (listy, pamiętniki, autobiografie, kroniki towarzyskie). Szczegóły: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/pracownicy/265-chlop-polski-w-europie-i-ameryce-po-100-latach-call-for-papers

--------------------                                                                                          

Konkursy

 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM ogłasza konkurs na dofinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców. Wnioski o dofinasowanie ww. przedsięwzięć powinny zawierać szczegółową kalkulację kosztów, a w przypadku udziału w konferencji – potwierdzenie przyjęcia referatu przez organizatora. Termin składania wniosków: do 7 grudnia 2018 roku.
 • Fundacji Rozwoju Miasta Poznania wraz z Instytutem Historii UAM i PTPN ogłaszają konkurs na prace magisterskie i rozprawy doktorskie traktujące na temat różnych aspektów zmian, jakie zaszły w Poznaniu w okresie ostatnich 25 lat od odzyskania wolności i wdrożenie demokratycznych reform. Do konkursu mogą wejść prace obronione od 1 stycznia 2016 do 15 grudnia 2019.
 • Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”. Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r. Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r. http://www.debiut.buzek.pl i buzek.pl

Chłop polski… stulecie

--------------------

Nowe konferencje

 • 11 marca 2019, Konferencja: Miejsce pracy przyszłości. Kobiety w organizacjach, Szczecin. Trzecia edycja konferencji dotyczącej przyszłego miejsca pracy poświęcona jest w szczególności pozycji kobiet w wyłaniającym się świecie nowych organizacji. Jak kobiety sprawdzą się w kulturze adhokracji? Czy kobiety odegrają ważną rolę w sektorze ICT, czy będzie coraz więcej innowatorek i wynalazczyń? Czy można mówić o kobiecych organizacjach i kobiecych aspektach zarządzania? Czy potrzebne jest zarządzanie różnorodnością płciową? Czy miejsca pracy przyszłości będą lepiej dostosowane do specyfiki kobiecej i jak miałyby one wyglądać? Jakie zawody tak zwane kobiece zanikną a jakie rozkwitną? http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/instytuty-i-katedry/instytuty/instytut-socjologii/aktualnoci/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-miejsce-pracy-przyszoci-kobiety-w-orga/
 • 20 i 21 maja 2019, Knferencja: Economy & the Possible: Alternative, Missed and Reified Futures in Contemporary Society, Warszawa. One of the most prevalent, yet still not rendered explicit, features of the contemporary society is that this is penetrated by the spectrum of what is possible. In general, this is a rhetoric which favors social action in the direction of innovation and search for opportunities of entrepreneurship. What is possible, in this sense, is a reinterpretation of the boundaries of social action or of what (else) can be achieved in the economic and political realm due, for instance, to technology. In this sense, the institutionalization of alternative economic forms is an advancement of what is possible – see sharing economy (UBER, Airbnb) as well as the more conventional (in terms of technology) financial cooperatives or modalities to access credit. Zgłoszenia do 10 grudnia:  http://economy-and-society.uw.edu.pl/

---------------

Kalendarium konferencji        

29-30 listopada 2018, Konferencja: Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy, Białystok. Celem jest pogłębienie wiedzy i refleksji na temat życia w dużym mieście oraz prezentacja najnowszych wyników badań na ten temat. Mamy nadzieję, że stanie się ona forum wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów i stanowisk oraz sprzyjać będzie nawiązaniu kontaktów i współpracy interdyscyplinarnej. Zgłoszenia udziału organizatorzy proszą przesłać do 31 października 2018 na e-mail: obliczamiasta@uwb.edu.pl

3-4 grudnia 2018, konferencja: Kłopotliwe dziedzictwo Trzeciej Rzeszy w Polsce, Kraków,  Dziedzictwo Trzeciej Rzeszy pozostaje spuścizną kłopotliwą. Niemieckie plany podboju i hitlerowska polityka ludobójstwa, zwłaszcza w Polsce bezpośrednio powiązane z urbanistycznymi wizjami okupantów, przesądziły o jednoznacznej kwalifikacji całego dorobku architektów Trzeciej Rzeszy jako „dziedzictwa nienawiści". W literaturze polskiej ten problem był przez wiele lat ze zrozumiałych względów pomijany lub informowano o nim w sposób pobieżny. Z biegiem czasu, wraz powolnym wygasaniem emocji, podjęcie gruntownych badań nad tematem dziedzictwa Trzeciej Rzeszy staje się możliwe. http://mck.krakow.pl/klopotliwe-dziedzictwo-trzeciej-rzeszy-w-polsce

3-4 grudnia 2018, V Kongresie Rewitalizacji pt. Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie, Lublin. Zakres tematyczny V Kongresu Rewitalizacji obejmuje 4 główne sesje tematyczne: Rewitalizacja w kurczących się miastach, Odnowa centrum, Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji, Rewitalizacja a odnowa wsi. Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, odbędzie się dodatkowa sesja pt. Rewitalizacja a rozwój gospodarczy, na której przedstawione zostaną wybrane przykłady miast zakwalifikowanych do konkursu na opracowanie modelowych rozwiązań rewitalizacyjnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączeniu.  

Przypominamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w Kongresie w ramach przewidzianej sesji kalejdoskop oraz sesji posterowej. Zapraszamy również wszystkich studentów i absolwentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rewitalizacji. http://rewitalizacja.miasta.pl/.

4-5 grudnia 2018 roku, Konferencja naukowa: Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne jest jednym z podstawowych zadań państwa, realizowanym przez posiadane uprawnienia i narzędzia oraz wyspecjalizowane służby i instytucje. Relacja państwo-obywatel oraz działania zmierzające do budowania poczucia bezpieczeństwa mogą być postrzegane w odmienny sposób przez państwo 

i obywateli. Służby i instytucje oczekują coraz szerszych uprawnień, obywatele obawiają się utraty swoich praw i wolności. Jednak im większe jest poczucie zagrożenia, budowane m.in. na podstawie dostarczanych przez media informacji (w tym informacji płynących ze strony władz), tym większa zgoda ze strony społeczeństwa na ograniczanie tychże praw. http://weiz.uwb.edu.pl/nowosci/konferencje/konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-i-jego-percepcja-w-dyskursie-spolecznym-i-militarnym/442e6079

6 grudnia 2018, Konferencja: Społeczna moc emocji, Wrocław. „Społeczna moc emocji” będzie już piątą konferencją z cyklicznie organizowanych przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Przedmiotami kolejnych sesji konferencyjnych są zagadnienia nurtujące członków społeczeństw późnej nowoczesności i stanowiące ważne obiekty badań w naukach społecznych. Wcześniejsze spotkania, które gromadziły naukowców z ośrodków akademickich w kraju oraz gości z zagranicy, zajmowały się społeczno-kulturowymi aspektami płci, ciała i cielesności, seksualności oraz intymności. Obecnie chcemy poświęcić uwagę emocjom. http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Spoleczna-moc-emocji

6-7 grudnia 2018, II konferencja - Komunikacja międzykulturowa. Komunikacja międzykulturowa może być i jest przedmiotem badań różnych dziedzin wiedzy, w związku z czym organizatorzy chcą, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Z tego powodu nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich nauk społecznych zainteresowanych badaniami nad komunikacją. Zgłoszenia wraz z abstraktem o objętości ½ strony maszynopisu (1000 znaki) i krótkim biogramem zgłaszającego, prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. na adres lalbanski@up.krakow.pl.

6-7 grudnia 2018, VIII Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: Stan istniejący i nadzieje na przyszłość. http://konferencja.fundacjaenergia.pl/, e.mail:  konferencje@fundacjaenergia.pl     

6-7 grudnia 2018,  Konferencja Naukowa pt.: „Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989", Zielona Góra. Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o najważniejsze bariery przemian społecznych zachodzących w dwóch ostatnich dekadach Polski Ludowej. Ponadto chcemy dokonać wymiany doświadczeń oraz zaprezentować najnowsze wyniki badań z zakresu historii społecznej Polski Ludowej oraz spopularyzować wiedzę z obszaru historii społecznej. Organizatorzy mają nadzieję na integrację środowiska historyków i socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zajmujących się tematyką społeczną dotyczącą PRL.

13 grudnia 2018 roku, Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Niedoskonałości współczesnego rynku pracy, Rzeszów. Zakres i przejawy pracy nieopłaconej". Konferencja jest kolejnym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych łączących zagadnienia ekonomiczne z problematyką zatrudnieniową. Analiza niedoskonałości współczesnych rynków pracy na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ma posłużyć wypracowaniu modelowego rozwiązania usprawniającego rynek pracy – efektu finalnego wydarzenia. Debata będzie się toczyć w gronie teoretyków i praktyków podejmowanych zagadnień, tj. przedstawicieli świata nauki m.in. z Ukrainy, Czech, Niemiec, Słowacji i Gruzji, kreatorów krajowej i regionalnej polityki rynku pracy, reprezentantów instytucji edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów biznesowych oraz osób zainteresowanych współtworzeniem nowych rozwiązań w obszarze rynku pracy. E-mail: niedoskonalosci2018@gmail.com

14 grudnia 2018 roku, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media, Lublin. Konferencja jest inicjatywą podejmującą rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji oraz wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Cyfryzacja wpływa na gospodarkę, ergonomię pracy, bezpieczeństwo, a nawet naszą przyszłość. http://www.cyber-media.pl/

17-18 stycznia 2019, konferencja http://sztuka.net 2.0, poświęconej sztuce i kulturze artystycznej w dobie/przestrzeni Internetu, Poznań. Celem organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą artystyczną i sztuką w dobie/przestrzeni internetu. Interesują nas w tym kontekście zarówno zjawiska współczesne, jak i te o wymiarze diachronicznym. W ramach konferencji http://sztuka. net pragniemy skupić się na zwrocie ku nowym, społecznym przestrzeniom, wytworzonym dzięki technologicznej infrastrukturze, z której wynika nowy kontekst produkowania, doświadczania i przeżywania sztuki, jak pisał Kluszczyński, funkcjonującej „poza układem rynkowym określanym przez system galeryjny”. Proponujemy szerokie rozumienie i odejście od definiowania sztuki (w) sieci jako jednolitej stylistyki i problematyki… http://unikonferencje.pl/konferencja/9728-http-sztuka-net-2-0-ogolnopolska-konferencja-naukowa-poswiecona-sztuce-i-kulturze-artystycznej-w-dobie-przestrzeni-internetu

11 marca 2019, Konferencja: Miejsce pracy przyszłości. Kobiety w organizacjach, Szczecin. Trzecia edycja konferencji dotyczącej przyszłego miejsca pracy poświęcona jest w szczególności pozycji kobiet w wyłaniającym się świecie nowych organizacji. Jak kobiety sprawdzą się w kulturze adhokracji? Czy kobiety odegrają ważną rolę w sektorze ICT, czy będzie coraz więcej innowatorek i wynalazczyń? Czy można mówić o kobiecych organizacjach i kobiecych aspektach zarządzania? Czy potrzebne jest zarządzanie różnorodnością płciową? Czy miejsca pracy przyszłości będą lepiej dostosowane do specyfiki kobiecej i jak miałyby one wyglądać? Jakie zawody tak zwane kobiece zanikną a jakie rozkwitną? http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/instytuty-i-katedry/instytuty/instytut-socjologii/aktualnoci/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-miejsce-pracy-przyszoci-kobiety-w-orga/

12 marca 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Menedżerki, działaczki, artystki – kobiety w organizacjach i instytucjach kultury, Szczecin. Konferencja poświęcona jest pozycji, roli i działalności kobiet w organizacjach i instytucjach z obszaru szeroko rozumianej kultury, w tym artystycznych, edukacyjnych, społecznych i innych.

13 marca 2019 roku, Sympozjum w 100-lecie urodzin Profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, Toruń. 13 marca 2019 roku minie 100 lat od   urodzin Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, zmarłego niedawno (2017) wybitnego socjologa wsi i społecznika, harmonijnego łączącego aktywność naukową   z bezinteresowną pracą u podstaw na rzecz społeczeństwa. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu do końca listopada bieżącego (2018) roku na adres e-mailowy grzegorz.zablocki@umk.pl

6-7 maja 2019, Międzynarodowa Konferencja: "Time is Money, and Beyond: The Temporality of Action and Consequences", Warszawa. The issue of time and temporality are strongly linked with the unintended. This is an element that, although not always explicitly, is deeply embedded in the relevant literature. In the same time, the topic of consequences has also started to be discussed and analyzed in a theoretically skilled and sophisticated manner beyond the domains traditionally associated with the study of the unintended (such as sociology of unanticipated consequences, and the recent sociology of unexpected outcomes and surprises). Quite often, the topic of consequences appearing in relation with that of time. http://unintended.uw.edu.pl/

20 i 21 maja 2019, Knferencja: Economy & the Possible: Alternative, Missed and Reified Futures in Contemporary Society, Warszawa. One of the most prevalent, yet still not rendered explicit, features of the contemporary society is that this is penetrated by the spectrum of what is possible. In general, this is a rhetoric which favors social action in the direction of innovation and search for opportunities of entrepreneurship. What is possible, in this sense, is a reinterpretation of the boundaries of social action or of what (else) can be achieved in the economic and political realm due, for instance, to technology. In this sense, the institutionalization of alternative economic forms is an advancement of what is possible – see sharing economy (UBER, Airbnb) as well as the more conventional (in terms of technology) financial cooperatives or modalities to access credit. Zgłoszenia do 10 grudnia:  http://economy-and-society.uw.edu.pl/ 

22-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie rozwojem organizacji, Łódź. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji. Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także ich czwarta rewolucja przemysłowa (IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych organizacji. Z jednej strony określają warunki ich rozwoju, zaś z drugiej wytyczają wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić menedżerowie zarządzający organizacjami różnego typu. Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół różnorodnych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu 4.0. http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konferencja_2019