Na tej podstronie będziemy publikować drobne ogłoszenia, które nie dotyczą odwołanych/odrabianych zajęć.
Prosimy Starostów poszczególnych roczników oraz wszystkich studentów (ki)o regularne odwiedzanie tego miejsca.

 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 19 lutego 2020 r. o godz. 8.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru letniego 2019/2020)

1. Rejestrujecie się Państwo na :

1 przedmiot Podstawy socjologii na wykład i ćwiczenia, wykłady obowiązkowe (dla wszystkich) oraz na 1 fakultet (wyłącznie na te uwzględnione w planie) oraz na moduł tematyczny (tylko na wykład, na pozostałe zajecia z modułu będziecie Państwo zapisani na podstawie rejestracji z na wykład)

Wykłady z modułu, na które się zapisujecie:

 • Praktyki kulturowe (Moduł: Kultura i media)
 • Zachowania konsumenckie (Moduł: Badania rynkowe - marketing - zachowania konsumenckie)
 • Socjologia sfery publicznej (Moduł: Socjologia sfery publicznej)

2. Na pozostałe przedmioty, które są w programie studiów, będziecie Państwo przepisani na podstawie rejestracji na przedmiot wzorcowy, czyli na Podstawy socjologii (dotyczy pozostałych grup ćwiczeniowych)

3. Jeżeli Państwo wybiorą przykładowo gr. 4 (rejestrując się na grupy ćwiczeniowe), to na wszystkich ćwiczeniach obowiązuje Was grupa 4

4. Na wykłady uczęszczacie Państwo wszyscy . Wyjątkiem są wykłady fakultatywne (fakultety). Macie do wyboru 5 fakultetów, z których wybieracie 1.

W semestrze letnim 2019/20obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety (wybieracie wyłącznie z tej listy)

 • Desing thinking jako metoda projektowania innowacji – dr Marta Skowrońska
 • Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
 • Psychologia konfliktu – dr Przemysław Bury
 • Historia myśli socjologicznej – prof. UAM dr hab. Jerzy Kaczmarek
 • Cywilizacje pozaeuropejskie - prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska

5. W grupach ćwiczeniowych oraz na wykładach fakultatywnych są limity miejsc.

6. Ponieważ nie wiemy ile osób zostanie na roku po 1wszej sesji, limity miejsc w grupach będą poczatkowo mniejsze. Proszę o zapisywanie sie na wykłady obowiązkowe, na których nie ma limitu. Dzieku temu bedziemy wiedzieli ile osób zostało na roku i o ile miejsc trzeba zwiekszyc limity.

6. Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

7. Zwiekszone limity (dodatkowe miejsca) są widoczne po migracji danych systemu USOS, która odbywa się w godzinach nocnych.

8.W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach), pytań dotyczących rejestracji proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 

 


II ROK SOCJOLOGII I stopnia

9 marca (poniedziałek) 2020 r. o godz. 22.00 (chyba, że wolą Państwo inny termin rejestracji) rozpocznie się rejestracja na przedmiot Przygotowanie do ćwiczeń terenowych. Zapis do grupy na przedmiot Przygotowanie do ćwiczeń terenowych decyduje o zapisie do tej samej grupie z przedmiotu Ćwiczenia terenowe
Przygotowanie do cwiczeń terenowych/Ćwiczenia terenowe

grupa A - dr Maciej Kokociński, dr Filip Schmidt, mgr Paweł Nowak
Temat: Malta Festival Poznań 2020
 
Zajęcia odbędą się w czasie trwania Malta Festival Poznań, w terminie 19-28 czerwca 2020 r. Na ćwiczeniach bedziecie Państwo zajmować sie badaniem festiwalowej publiczności.
Jeżeli Ktoś z Państwa zdecyduje się na wybór tej grupy, musi pamietać, że w tym czasie trwa również sesja egzaminacyjna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

grupa B - prof. dr hab. Marek Nowak, mgr Mateusz Włodarek

Temat: Migranci w poznańskiej sferze i przestrzeni publicznej

Projekt praktyk roboczo zatytułowany „Migranci w poznańskiej sferze publicznej” związany jest z poszerzeniem wiedzy na temat obecności emigrantów/pracowników ze wschodu w przestrzeni publicznej miasta. Temat ten jest pochodna zagadnień społecznych związanych z funkcjonowaniem w obszarze dyskursywnym miasta mniejszości (problematyki relacji wielokulturowych).

Planowane praktyki zakładają przygotowania i realizację trzech działań:

 • badania sondażowego na kwotowej próbce mieszkańców Poznania oraz
 • zebrania danych zastanych dostępnych w Internecie, dotyczących dyskusji na temat obecności migrantów (co się o nich pisze, co się o nich wie).
 • Uzupełniający materiałem badania będzie realizacja wywiadów pogłębionych z kluczowymi informatorami (dziennikarzami, urzędnikami miejskimi) i mieszkańcami obszaru metropolitalnego na temat sposobów partycypacji w przestrzeni publicznej emigrantów (zabierania głosu, dyskusji na temat kwestii dotyczących tej grupy etc.), w odniesieniu do coraz poważniejszej liczebnie grupy osób współtworzących społeczność miasta.

Projekt będzie się odbywał we współpracy z Centrum Badań Migracyjnych UAM, a jego rezultaty w formie publikacji zostaną udostępnione środowisku badaczy migracji, zostaną również zakomunikowane za pośrednictwem lokalnym mediów.

---------------------------------------------------------------------------------

Grupa C - dr Jacek Kubera, mgr Magdalena Popławska

Golęcin, Rusałka i okolice – współczesne problemy i społeczne znaczenie historii w doświadczeniu mieszkańców i użytkowników

Proponujemy przeprowadzenie badań socjologicznych w obszarze Golęcina i ulic wzdłuż południowego brzegu jeziora Rusałka. Golęcin to dzielnica znajdująca się w północno-zachodniej części Poznania, administracyjnie należąca do jednostki samorządowej Sołacz. W jej granicach znajduje się Rusałka i otaczający ją park, prywatne domy, obiekty wojskowe, szkoły, uczelnie wyższe, stadiony itd. Badany obszar, wraz z leżącymi na południu od jeziora ulicami formalnie należącymi do osiedli Ogrody i Wola, pełni współcześnie zróżnicowane funkcje: mieszkaniowe, sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, przemysłowe i wojskowe. Część jego przeszłości naznaczona była również tragicznymi wydarzeniami: powstanie Rusałki wiąże się pracą przymusową Żydów w czasie drugiej wojny światowej, z kolei pobliskie tereny zielone były miejscem masowych egzekucji więźniów Fortu VII.

Wychodzimy z założenia, że okolice Rusałki, ich mieszkańcy i użytkownicy, istotnie wpływają na charakter badanego obszaru. W czasie tegorocznych ćwiczeń terenowych chcielibyśmy odpowiedzieć na między innymi następujące pytania:

 • Jaka jest tożsamość Golęcina?
 • Jakie grupy i wspólnoty współtworzą tę dzielnicę?
 • W jaki sposób ich członkowie doświadczają przestrzeni dzielnicy?
 • W jakiego typu interakcje wchodzą?
 • W jakich sprawach mogliby ze sobą współpracować?
 • W jaki sposób w ich pamięci społecznej funkcjonuje przeszłość dzielnicy?

Studenci i studentki biorący udział w praktykach będą mieli możliwość zaprojektowania, wygenerowania i analizy różnorodnych danych charakterystycznych dla badań terenowych. W zależności od zainteresowań, będą mogli przećwiczyć korzystanie z wybranych technik badawczych (wywiady pogłębione, kwestionariusz z elementami jakościowymi, analiza dyskursu i danych zastanych, techniki wizualne, mapy mentalne itd.) i zająć się szczegółową tematyką w ramach realizowanych badań. Praktyki przeprowadzane będą we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Ze strony Wydziału Socjologii UAM udział w badaniu wezmą m.in. dr Jacek Kubera (opiekun ćwiczeń), dr Monika Frąckowiak-Sochańska i dr Łukasz Skoczylas.

Załączniki:

 1. Mapa Golęcina (część osiedla Sołacz, na zachód od ul. Niestachowskiej i od ul. W. Witosa) oraz ulic w otoczeniu jeziora Rusałka (na północ od ul. J.H. Dąbrowskiego i od ul. Św. Wawrzyńca): http://www.rosolacz.pl/pliki/mapaOS.pdf (Źródło: Rada Osiedla Sołacz).
 2. Strona Rady Osiedla Sołacz: http://www.rosolacz.pl/
 3. Informacje na temat Jeziora Rusałka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Rusa%C5%82ka_(Pozna%C5%84)

III ROK SOCJOLOGII I stopnia

Seminarium licencjackie prof. UAM dr hab. Magdaleny Ziółkowskiej będzie się odbywało w poniedziałki o godz. 8.00 w sali 312, bud. DI ROK SOCJOLOGII II stopnia

 

Rejestracja rozpoczyna się 19 lutego 2020 r. o godz. 9.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru letniego 2019/2020)

 

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 • W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 • Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

 


II ROK SOCJOLOGII II stopnia

Rejestracja rozpoczyna się 19 lutego 2020 r. o godz. 10.00(rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru letniego 2019/2020)

 

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 • W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 • Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

 

 

I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopni

Rejestracja rozpoczyna się 19 lutego 2020 r. o godz. 13.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru letniego 2019/2020)

 

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 • W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 • Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

Rejestracja rozpoczyna się 19 lutego 2020 r. o godz. 13.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru letniego 2019/2020)

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 • W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 • Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

 

 


III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

Rejestracja rozpoczyna się 19 lutego 2020 r. o godz. 14.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru letniego 2019/2020)

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 • W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 • Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

 


I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

Rejestracja rozpoczyna się 19 lutego 2020 r. o godz. 14.30 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru letniego 2019/2020)

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 • W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 • Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.

 

 


II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

Rejestracja rozpoczyna się 19 lutego 2020 r. o godz. 15.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru letniego 2019/2020)

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 • W sprawie powiększenia limitu (braku miejsca w grupach) proszę pisać na adres: mblasiak@amu.edu.pl

 • Limity są powiekszane tylko wtedy, gdy są wypełnione wszystkie miejsca we wszystkich grupach, a są jeszcze osoby, dla których zabrakło miejsca i nie mogą się zapisać do żadnej z grup.