Na tej podstronie będziemy publikować drobne ogłoszenia, które nie dotyczą odwołanych/odrabianych zajęć.
Prosimy Starostów poszczególnych roczników oraz wszystkich studentów (ki)o regularne odwiedzanie tego miejsca.

 

I ROK SOCJOLOGII I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od wtorku 2 marca godz. 8.00 (rejestracja poszczególnych grup 2 marca- 5 marca;
rejestracja trwa do 14 marca do godz. 23.59)
informacje szczegółowe (podział na grupy wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się 2 marca)

a) 2 marca godz. 8.00 - rejestruje się grupa z najwyższą średnią

b) 3 marca godz. 8.00 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią

c) 4 marca godz. 8.00 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupy, które miały dostęp do rejestracji 2 i 3 marca

d) 5 marca godz. 8.00 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupy, które miały dostęp do rejestracji 2 i 3 i 4 marca

zajęcia z tych przedmiotów rozpoczną się od 8 marca

 1. Rejestracja na fakultet – wybierają (w semestrze letnim 1 fakultet)

     Fakultety (wykłady) do wyboru:

 • Bliskie związki w perspektywie socjologicznej - prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
 • Historia myśli socjologicznej – prof. UAM dr hab. Jerzy Kaczmarek
 • Fotografia i zmiana społeczna – dr Maciej Frąckowiak
 • Desing thinking jako metoda projektowania innowacji – dr Marta Skowrońska
 • Prawa człowieka w XXI wieku
 1. Rejestracja na moduły (zajęcia z tych przedmiotów rozpoczną się od 8 marca)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Praktyki kulturowe
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot: Zachowania konsumenckie
 • Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej /rejestracja na przedmiot: Socjologia sfery publicznej
 1. Odgórne zapisy/ przydział do grupy tak jak na zajęciach z podstaw socjologii w semestrze zimowym /zapisani do tych samych prowadzących/

NIE REJESTRUJĄ się sami na przedmioty obowiązkowe – zajęcia z tych przedmiotów rozpoczynają się od 1 marca

 • Podstawy socjologii (wykład + 4 grupy)
 • Socjologia klasyczna (wykład + 4 grupy)
 • Współczesne społeczeństwo polskie (4 grupy)

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Wykłady do wyboru
Wykłady fakultatywne – język wykładowy angielski

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
  czwartek godz. 12.30-14.00
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
  piątek godz. 10.45-12.15
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  Poniedziałek godz. 17.00-18.30

Zapisy na przedmioty fakultatywne  w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 


II ROK SOCJOLOGII I stopnia

Przygotowanie do ćwiczeń terenowych/ Ćwiczenia terenowe
rok akademicki 2020/2021 


Rejestracja na przedmiot: Przygotowanie do ćwiczeń terenowych: 16 kwietnia godz. 9.00 (dla wszystkich równocześnie/bez podziału na grupy).
Na przedmiot ćwiczenia terenowe zostaniecie Państwo zapisani odgórnie na podstawie zapisów na Przygotowanie do ćwiczeń terenowych

Grupa A – prowadzący: dr Marta Skowrońska, mgr Magdalena Popławska

Badania ewaluacyjne w sferze kultury i edukacji – badanie dla Centrum Praktyk Edukacyjnych (Centrum Kultury Zamek)

Studenci i studentki zaprojektują i przeprowadzą badanie ewaluacyjne projektu Telefoniczny Poradnik – inicjatywy skierowanej do edukatorów i animatorów kultury w czasie pandemii. Będzie to okazja do tego, aby:

 • Zapoznać się z różnymi aspektami funkcjonowania animacji i edukacji kulturowej, szczególnie w czasie pandemii
 • Poznać najważniejsze bariery, problemy, ograniczenia z tym związane
 • Poznać inicjatywy, które powstały na przekór tym barierom
 • Zebrać dobre praktyki w tym obszarze
 • Zaproponować rekomendacje i stworzyć poradnik

Czynności badawcze będą obejmowały:

 • Analizę danych zastanych (w tym formularzy oraz ankiet)
 • Przygotowanie narzędzi: scenariuszy IDI i DDI
 • Przeprowadzenie IDI i DDI
 • Stworzenie transkrypcji
 • Analizę danych jakościowych (w semestrze zimowym)
 • Stworzenie raportu – poradnika (w semestrze zimowym) 

Terminy zajęć: piątek godz. 9.30-10.30 oraz 10.45-12.15

1 zajęcia - podwójne 7. 05

2 zajęcia - podwójne 14.05

3 zajęcia - pojedyńcze 21.05

4 zajęcia - podwójne 28.05

5 zajęcia - pojedyncze 11.06 (uwaga, te są po 2-tygodniowej przerwie!)

Grupa B –prowadzący: prof. UAM dr hab. Marek Nowak

Temat: Luboń – beneficjent, czy ofiara suburbanizacji (we współpracy z władzami Lubonia)?

Opis: Luboń zgodnie ze stanowiskiem urbanistycznym stanowi przykład miasta satelickiego. Oznacza to, że za jego postaniem w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania przemawiała określona wizja rozwoju przestrzennego, nie zaś naturalny proces miastotwórczy. Z tej kondycji Lubonia wynika szereg pytań badawczych zakotwiczonych w dyskusji na temat sensowności lokowania podobnych miast, co obecnie przeżywa prawdziwy renesans np. w Chinach. Odpowiedzi na pytania, co dalej z miastami satelickimi są zatem na wagę złota w naukowej literaturze przedmiotu. Tematyka praktyk, które będą się odbywały zdalnie, będzie dotyczyła jednej szczegółowej kwestii a mianowicie: zagadnienia tożsamości miasta satelickiego, precyzyjniej pytań o stosunek do jego odrębności starych mieszkańców (miasto założono w 1954 roku) oraz mieszkańców współczesnych.

Zakres pracy w ramach przygotowania do praktyk. W ramach zajęć powstaną elementy konceptualizacji, sformułowane zostaną pytania badawcze i hipotezy, a także przygotowane zostaną kwestionariusze badania internetowego oraz badania telefonicznego mieszkańców Lubonia oraz narzędzia do wywiadów pogłębionych z ekspertami i mieszkańcami miasta. W formie osobnego działania opracowana zostanie baza danych dotyczących Lubonia dla potrzeb kolejnych etapów realizacji praktyk i przygotowania raportu oraz archiwum zdjęciowe (dokumentacyjne), ilustrujące poszczególne części miasta.

Forma pracy w ramach zajęć: praca w małych grupach.

Praktyki zwyczajowo odbywają się na początku lipca, w warunkach pandemii, w  razie potrzeby możliwe będzie realizowanie indywidualnych zadań badawczych do września.

 Terminy zajęć: piątek godz. 10.45-12.15

Grupa C: prowadzący dr Jacek Kubera

Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?

Proponujemy udział w projekcie badawczym pt. „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?” realizowanym przez Wydział Socjologii UAM we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Więcej szczegółów na temat projektu: https://www.czympoznan.pl/.

Pytanie „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” zadawane jest w drodze konkursów przez socjologów z naszego uniwersytetu już od prawie stu lat. Ostatnim razem zorganizowano je w 1928, 1964 i 1994 r. Polegają one na wysyłaniu przez mieszkanki, mieszkańców, użytkowniczki i użytkowników swoich wypowiedzi na główne pytanie konkursowe oraz pytania pomocnicze. Nie jest to jednak konkurs literacki, a podstawowymi kryteriami oceny są wyłącznie szczerość, szczegółowość i autentyczność opisów własnych doświadczeń. Nowością tegorocznej edycji jest zaproszenie do udziału także osób, które korzystają z miasta i czują się z nim związane, ale mieszkają np. w aglomeracji poznańskiej. Po raz pierwszy też wprowadzono możliwość przesyłania wypowiedzi w formie nagrań. Przewidziano osobne nagrody dla wypowiedzi pisemnych i mówionych, a dodatkowo – losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczek i uczestników konkursu.

Studenci i studentki biorący udział w praktykach włączone i włączeni będą w prace zespołu przeprowadzającego badanie-konkurs „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?”. Nabędą konkretnych umiejętności, uczestnicząc w kolejnych etapach projektu. Zapoznają się m.in. z metodologią konkursów i możliwościami zastosowania jej również w innych badaniach społecznych, uczestniczyć będą w pracach organizacyjnych, wezmą udział w wyborze pytań badawczych i operacjonalizacji problemów badawczych, a także dokonają analizy i opracowania zebranego materiału badawczego z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych.

Opiekunem ćwiczeń jest dr Jacek Kubera, koordynujący projekt wraz z dr Maciejem Frąckowiakiem. W zespole naukowym znajdują się również: prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski i prof. dr hab. Marek Ziółkowski (inicjatorzy) oraz mgr Małgorzata Kubacka (sekretarz konkursu).

Terminy zajęć: piątek godz. 10.45-12.15

23 i 30 kwietnia,

7, 14, 21 i 28 maja,

11 czerwca i 18 czerwca (ale te ostatnie zajęcia krótsze, 45 minut).

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od wtorku 2 marca godz. 8.30 (rejestracja poszczególnych grup 2 marca- 4 marca;
rejestracja trwa do 14 marca do godz. 23.59)
informacje szczegółowe (podział na grupy wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się 2 marca)

a) 2 marca godz. 8.30 - rejestruje się grupa z najwyższą średnią

b) 3 marca godz. 8.30 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią

c)  4 marca godz. 8.30 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupy, które miały dostęp do rejestracji 2 i 3 marca

Zajęcia rozpoczynają się od 8 marca

 1. Rejestracja na fakultet – wybierajcie Państwo 1 fakultet (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

     Fakultety (wykłady) do wyboru:

 • Stare i nowe oblicza władzy - prof. dr hab. Rafał Drozdowski
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie – dr Przemysław Pluciński
 • Teoria zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński
 1. Rejestracja na moduły (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot: społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej /rejestracja na przedmiot: Wprowadzenie do badań stosowanych
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Metody badań jakościowych (wykład + ćwiczenia) 4 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na przedmiot

Makrostruktury społeczne.

 1. Rejestracja na przedmioty : Przygotowanie do ćwiczeń terenowych oraz Ćwiczenia terenowe, odbędzie się w terminie późniejszym (po podaniu przez prowadzących tematyki ćwiczeń).

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Wykłady do wyboru
Wykłady fakultatywne – język wykładowy angielski

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
  czwartek godz. 12.30-14.00
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
  piątek godz. 10.45-12.15
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  Poniedziałek godz. 17.00-18.30

Zapisy na przedmioty fakultatywne  w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 

 


III ROK SOCJOLOGII I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od wtorku 2 marca godz. 9.00 (rejestracja poszczególnych grup 2 marca- 4 marca;
rejestracja trwa do 14 marca do godz. 23.59)
informacje szczegółowe (podział na grupy wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się 2 marca

a) 2 marca godz. 9.00 - rejestruje się grupa z najwyższą średnią

b) 3 marca godz. 9.00 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią

c) 4 marca godz. 9.00 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupy, które miały dostęp do rejestracji 2 i 3 marca

 1. Rejestracja na socjologie szczegółowe – wybierajcie Państwo 4 socjologie szczegółowe (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Socjologie szczegółowe (wykłady) do wyboru:

 • Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego – prof. UAM dr hab. Marek Ziółkowski
 • Socjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta
 • Socjologia narodu – dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
 • Eksploracja, analiza, wizualizacje, programy Microsoft, Excel, Tableau w badaniach społecznych – dr Filip Schmidt
 • Socjologia zamieszkiwania – dr Marta Skowrońska
 • Partycypacja społeczna w mieście: teorie i praktyka na przykładzie Poznania – dr Filip Schmidt
 • Socjologia opinii publicznej – dr Piotr Cichocki
 1. Rejestracja na przedmiot: Współczesne teorie socjologiczne

wykład oraz 3 grupy ćwiczeniowe.

 • Na przedmiot: Realizacja projektu badawczego będziecie Państwo zapisani odgórnie
  go grup, w których byliście zapisani w semestrze piątym

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Wykłady do wyboru
Wykłady fakultatywne – język wykładowy angielski

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
  czwartek godz. 12.30-14.00
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
  piątek godz. 10.45-12.15
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  Poniedziałek godz. 17.00-18.30

Zapisy na przedmioty fakultatywne  w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 


I ROK SOCJOLOGII II stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii MGR

Rejestracja – rozpocznie się w 26 lutego piątek o godz. 10.00 (potrwa do 7 marca godz. 23.59) .

Zajęcia rozpoczną się 2 marca we wtorek zgodnie z planem.

Rejestrujecie się Państwo na następujące przedmioty

 1. Przedmioty obowiązkowe
 • Zaawansowane techniki i analizy danych w badaniach jakościowy
 • Zaawansowane techniki danych w badaniach ilościowych
 1. Przedmioty/moduły do wyboru:

Wybieracie Państwo 1 moduł (z 2óch dostępnych)

Zapisujecie się na wykład z danego modułu i na podstawie tego zapisu zostaniecie przepisani na pozostałe przedmioty z danego modułu

 • Nowe źródła wiedzy o życiu społecznym (moduł tematyczny: Innowacje społeczne)
 • Zespoły w organizacjach (Moduł tematyczny: Relacje w organizacjach)

II ROK SOCJOLOGII II stopnia 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii MGR

Rejestracja – rozpocznie się w 26 lutego piątek o godz. 10.00 (potrwa do 7 marca godz. 23.59) .

Zajęcia rozpoczną się 2 marca we wtorek zgodnie z planem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od wtorku 2 marca godz. 9.00 (2 marca- 4 marca)
informacje szczegółowe (podział na grupy wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się 2 marca)

a) 2 marca godz. 9.00 - rejestruje się grupa z najwyższą średnią

b) 3 marca godz. 9.00 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią

c) 4 marca godz. 9.00 dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupy, które miały dostęp do rejestracji 2 i 3 marca

 

 1. Wcześniejszy odgórny zapis na wykłady obowiązkowe: (nie rejestrujecie się Państwo sami)

Zajęcia z tych przedmiotów rozpoczynają się od 1 marca

Polityka społeczna 2

Zajęcia praktyczne w placówkach

Propedeutyka edukacji

Encyklopedia prawa

Polityka socjalna

Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych

Praktyka zawodowa

 1. Rejestracja według średniej za semestr 1wszy (wtorek 2 marca – 4 marca)

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe – zajęcia z tych przedmiotów rozpoczną się od 8 marca

 • Wstęp do pracy socjalnej (wykład + grupy ćwiczeniowe)
 • fakultet – W semestrze letnim 2020/21 obowiązują 2 fakultety; wybieracie Państwo 2 fakultety z podanych niżej

Fakultety (wykłady) do wyboru:

       Małżeństwo w ujęciu socjologicznym – prof. dr hab. Iwona Przybył
       Prawa człowieka w XXI wieku – dr Ryszard Necel
       Fotografia i zmiana społeczna - dr Maciej Frąckowiak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Wykłady do wyboru
Wykłady fakultatywne – język wykładowy angielski

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
  czwartek godz. 12.30-14.00
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
  piątek godz. 10.45-12.15
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  Poniedziałek godz. 17.00-18.30

Zapisy na przedmioty fakultatywne  w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od wtorku 2 marca godz. 9.30 (2 marca- 4 marca)
informacje szczegółowe (podział na grupy wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się 2 marca)

a) 2 marca godz. 9.30 - rejestruje się grupa z najwyższą średnią

b) 3 marca godz. 9.30 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią

c) 4 marca godz. 9.30 dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupy, które miały dostęp do rejestracji 2 i 3 marca

 

 1. Wcześniejszy odgórny zapis na wykłady obowiązkowe: (nie rejestrujecie się Państwo sami)

Zajęcia z tych przedmiotów rozpoczynają się od 1 marca

Makrosocjologia 2

Zajęcia praktyczne w placówkach

Polityka socjalna

Przygotowanie i ewaluacja praktyki specjalizacyjnej

Praktyka specjalizacyjna

 1. Rejestracja wg średniej za semestr 1wszy (wtorek 2 marca – 4 marca)

Zajęcia z tych przedmiotów rozpoczynają się od 8 marca

Rejestrujecie się Państwo na przedmioty obowiązkowe (wykłady + ćwiczenia)

 • Teorie i metody pracy socjalnej 2 (wykład + grupy ćwiczeniowe)

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo zapisani na przedmiot: Metody i techniki badań socjologicznych 2

 • na fakultet – wybierajcie Państwo 2 fakultety

Fakultety (wykłady) do wyboru:

 • Socjologia młodzieży – prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Ewolucjonizm a socjologia religii – prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
 • Teoria zróżnicowania społecznego – dr Przemysław Pluciński

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Wykłady do wyboru
Wykłady fakultatywne – język wykładowy angielski

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
  czwartek godz. 12.30-14.00
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
  piątek godz. 10.45-12.15
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  Poniedziałek godz. 17.00-18.30

Zapisy na przedmioty fakultatywne  w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 


III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od wtorku 2 marca godz. 9.00 (2 marca- 4 marca)
informacje szczegółowe (podział na grupy wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się 2 marca)

a) 2 marca godz. 9.30 - rejestruje się grupa z najwyższą średnią

b) 3 marca godz. 9.30 - dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią

c) 4 marca godz. 9.30 dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupy, które miały dostęp do rejestracji 2 i 3 marca

 

 1. Wcześniejszy odgórny zapis na wykłady obowiązkowe: (nie rejestrujecie się Państwo sami)

Zajęcia z tych przedmiotów rozpoczynają się od 1 marca

Wykluczenie społeczne

Ekonomia z elementami zarządzania

 1. Rejestracja wg średniej za semestr 1wszy (wtorek 2 marca – 3 marca)

Zajęcia z tych przedmiotów rozpoczynają się od 8 marca

Rejestrujecie się Państwo na przedmioty obowiązkowe (wykłady + ćwiczenia)

 • Dewiacja i patologia społeczna (wykład + grupy ćwiczeniowe)

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, będziecie zapisani Państwo na przedmiot

Pedagogika specjalna (wykład + grupy ćwiczeniowe)

Fakultety (wykłady) do wyboru:

 • Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego - dr hab. Marek Ziółkowski
 • Socjologia dzieciństwa – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
 • Socjologia zamieszkiwania – dr Marta Skowrońska
 • Trening interpersonalny ( będzie się odbywał w blokach 3 godzinnych, zajęcia będą prowadzone wspólnie przez dwoje wykładowców dr hab. Monikę Frąckowiak-Sochańską oraz dr Łukasza Skoczylasa
 • Terminy seminariów dyplomowych ustala promotor.

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmioty prowadzone w języku angielskim
Wykłady do wyboru
Wykłady fakultatywne – język wykładowy angielski

 • Social mobility - climbing up the social lader – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
  czwartek godz. 12.30-14.00
 • No kidding. The introduction to (new) childhood studies – dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
  piątek godz. 10.45-12.15
 • Artists and Their Careers in a Sociological Frame – dr Beata Kowalczyk
  Poniedziałek godz. 17.00-18.30

Zapisy na przedmioty fakultatywne  w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 


I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej MGR

Rejestracja – rozpocznie się w 26 lutego piątek o godz. 10.00 (potrwa do 7 marca godz. 23.59) .

Zajęcia rozpoczną się 2 marca we wtorek zgodnie z planem.

 

 


II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej MGR

Rejestracja – rozpocznie się w 26 lutego piątek o godz. 10.00 (potrwa do 7 marca godz. 23.59) .

Zajęcia rozpoczną się 2 marca we wtorek zgodnie z planem.

 

 

Rejestracja