Dyżury pracowników naukowo - dydaktycznych

Imię i nazwisko Dyżur Pokój Telefon E-mail
Dyrekcja
prof. UAM dr hab. Aldona Żurek środa 11.00 - 13.00  pok. 114 618 292 259 alzurek@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Marek Nowak wtorek 10.00-11.00
czwartek 15.00-16.00 
pok. 132 618 292 266 kawon.m@amu.edu.pl
dr hab. Agnieszka Jeran wtorek 10.00-13.00 pok. 126 618 292 381 jeran@amu.edu.pl
Pracownicy
prof. dr hab. Józef Baniak   pok. 116 618 292 265 j.baniak@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki środa 9.00-11.00 pok. 111 618 292 269 rcichoc@amu.edu.pl
prof. dr hab. Rafał Drozdowski wtorek 11.15 - 13.15  pok. 129 618 292 384 rafdrozd@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 15.00-16.30 
pok. 131 618 292 386 dtrawkowska@poczta.onet.pl
prof. UAM dr hab. Jakub Isański  poniedziałek 10.00-11.30
wtorek 12.00-13.00
pok. 132 618 292 266 isan@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski poniedziałek 9.00-11.00
piątek 8.00-9.00
pok. 130 618 292 385 pjabko@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska środa 9.30-11.30 pok. 123 618 292 260 honorata@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Jerzy Kaczmarek czwartek 11.15-13.15 pok. 104 618 292 139 jkaczmar@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek środa 13.00-15.00 pok. 124 618 292 379 camillos@amu.edu.pl
prof. dr hab. Marek Krajewski

pok. 119 618 292 271 krajak@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer pok. 109 618 292 267 mamzer@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Piotr Matczak piątek 10.00 - 12.00 pok. 133 618 292 263 matczak@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Anna Michalska środa 13.30 - 15.30  pok. 121 618 292 264 anna_michalska@poczta.onet.pl
prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska

poniedziałek 14.00-15.00
wtorek 13.00-15.00 

pok. 131 618 292 386 moliwa@autograf.pl
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski

wtorek 10.00-11.00 

pok. 128 618 292 383 podemski@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Iwona Przybył środa 9.45-11.45 pok. 103 618 292 140 przybyl@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Renata Suchocka  środa 11.15 - 13.15 pok. 116 618 292 265 rsuchocka@wp.pl
prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta środa 11.00-13.00 pok. 124 618 292 379 wechta@poczta.wp.pl
prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień

poniedziałek 10.00-12.00
czwartek 11.15-12.15 

pok. 127 618 292 382 witoldww@gmail.com
prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska wtorek 11.15-13.15 pok. 123 618 292 260 mkufel@poczta.onet.pl
prof. dr hab. Marek Ziółkowski czwartek 10.00-11.30  pok. 116 618 292 265 mziolkowski@amu.edu.pl
dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz środa 11.15 - 13.15 pok. 125 618 292 380

elam@amu.edu.pl

dr Mariusz Baranowski środa 11.00 - 13.00  pok. 106 618 292 227 mariusz.baranowski@amu.edu.pl
dr Krzysztof Bondyra środa 8.00-10.00  pok. 133 618 292 263 bondyra@amu.edu.pl
dr Maja Brzozowska - pok. 118 618 292 261 bbmaja@gmail.com
dr Przemysław Bury środa 14.40-16.40  pok. 120 618 292 262 pbury1@o2.pl
dr Piotr Cichocki środa 13.00-15.00  pok. 110 618 292 268 cichocki@me.com
dr Maciej Frąckowiak wtorek 11.30-13.30 pok. 119 618 292 271 maciejf@amu.edu.pl
dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska poniedziałek 14.45-16.45 pok. 120 618 292 262 frackowiakm@o2.pl
dr Marcin Hermanowski wtorek 12.30 - 14.30  pok.121 618 292 264 marcinh@gazeta.pl
dr Maciej Kokociński  piątek 13.00 - 15.00 pok. 104 618 292 139 chim33@op.pl
dr Beata Kowalczyk -     beata.kowalczyk@amu.edu.pl
dr Jacek Kubera wtorek 11.15 - 13.15  pok. 110 618 292 268 j.kubera@amu.edu.pl
dr Bogumiła Mateja-Jaworska - pok. 117 618 292 270 bmateja@amu.edu.pl
dr Ariel Modrzyk wtorek 9.30 - 11.30 pok. 117 618 292 270 arlmodrzyk@gmail.com
dr Dorota Mroczkowska poniedziałek 10.15-11.15
czwartek 13.15-14.15
pok. 118 618 292 261 drmrocz@amu.edu.pl
dr Ryszard Necel wtorek 11.30-13.00   pok. 121 618 292 264 necel@amu.edu.pl
dr Przemysław Nosal  czwartek 9.30-11.30 pok. 117 618 292 270 pnosal@amu.edu.pl
dr Martyna Plucińska-Nowak

środa 13.00-15.00

pok. 120

618 292 262 martyna.pn@amu.edu.pl
dr Przemysław Pluciński  - pok. 106 618 292 227 plucin@amu.edu.pl
dr Alicja Raciniewska pok. 123 618 292 260 alicjar@amu.edu.pl 
dr Łukasz Rogowski wtorek 11.45-13.45 pok. 118 618 292 261 lukasz.rogowski@gmail.com
dr Filip Schmidt wtorek 13.00-15.00 pok. 117 618 292 270 fschmidt@amu.edu.pl
dr Łukasz Skoczylas  wtorek 13.00-15.00 pok. 110 618 292 268 luke@amu.edu.pl
dr Marta Skowrońska wtorek 11.15-13.15  pok. 117 618 292 270 marta@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

  

Dyżury doktorantów

Imię i nazwisko Dyżur Pokój Telefon E-mail
Doktoranci
mgr Katarzyna Czarnota  - pok. 123 618 292 260 katarzyna.czarnota@amu.edu.pl
mgr Natasza Doiczman-Łoboda wtorek 14.45-16.45 pok. 131 618 292 2 386 natasza.doiczman@amu.edu.pl
mgr Iuliia Dunai  - pok. 123 618 292 260 julia.dunaj@amu.edu.pl
mgr Klaudia Jankowska  wtorek 7.45-9.45 pok. 111  618 292 269
jankowska.klaudia61@gmail.com
mgr Tomasz Kasprzak czwartek 11.30-13.00  pok. 120 618 292 230  tomasz.kasprzak@amu.edu.pl
mgr Marta Kluszczyńska wtorek 11.15-13.15  pok. 123  618 292 260   marta.kluszczynska@amu.edu.pl
mgr Łukasz Koperski  - pok. 109 618 292 267 lukkop@gmail.com
mgr Maciej Kośmicki   pok. 102, 117 618 292 237 maciej.kosmicki@amu.edu.pl
mgr Małgorzata Kubacka  - pok. 117 618 292 270 malgorzata.kubacka@amu.edu.pl
mgr Kacper Madej  czwartek 13.15-15.15  pok. 123  618 292 260 kacper.madej@amu.edu.pl
mgr Zofia Małkowicz-Daszkowska  - pok. 119 618 292 271  zofmal@amu.edu.pl
mgr Paweł Nowak - pok. 109 618 292 267  pawel.nowak@amu.edu.pl
mgr Agnieszka Nymś-Górna  - pok. 103 618 292 140 agnieszka.nyms@amu.edu.pl
mgr Magdalena Popławska   pok. 128 618 292 383 magdalena.poplawska@amu.edu.pl 
mgr Przemysław Rura pok. 119 618 292 271 przemyslaw.rura@amu.edu.pl
mgr Adam Rybak   pok. 124 618 292 379 adam.rybak@amu.edu.pl 
mgr Agnieszka Stamm  - pok. 117 618 292 270 agnieszka.stamm@amu.edu.pl
mgr Mateusz Włodarek    pok. 123  618 292 260
mateusz.wlodarek@amu.edu.pl
mgr Marta Zaręba

 wtorek 16.00-16.45

18.20-19.40

 pok. 120  618 292 230 zartyna@interia.pl 
mgr Magdalena Żurawska pok. 124 618 292 379 zurawska.lena@gmail.com

 

 

Uwaga! Powyższe zestawienie dyżurów ma charakter ramowy przewidziany dla jednego semestru. Ewentualne incydentalne zmiany w dyżurach będą komunikowane w zakładce Odwołane dyżury (dostępne z poziomu Pracownicy) i/lub profilach pracowników.