Zasady otwierania przewodów doktorskich dla studentów z Instytutu Socjologii UAM

 Pobierz

Zasady otwierania przewodów doktorskich dla studentów spoza Instytutu Socjologii UAM.

pdf Pobierz

Rules for opening doctoral dissertation for students from outside the Institute of Sociology of Adam Mickiewicz University (English version)

pdf Download