I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr ZIMOWY 2020/2021)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:00
8.00 - 9.30
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
zajęcia zdalne 

8.00 - 9.30
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
zajęcia zdalne

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
09:00
-10:30
9.45 – 10.30
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
zajęcia zdalne 
9.45 – 10.30
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W PLACÓWKACH
zajęcia zdalne 
od 15 X
Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2-ćwiczenia
zajęcia zdalne 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
10:45
-12:15 

od 20 X
Psychologia rozwoju człowieka
Dr hab. Monika
Frąckowiak-Sochańska
wykład
zajęcia zdalne 
od 21 X
Subkultury młodzieżowe
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
fakultet/wykład
zajęcia zdalne 
od 15 X
Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 1-ćwiczenia
zajęcia zdalne
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
12:30
-14:00
 od 19 X
Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 4 – ćwiczenia
zajęcia zdalne
 od 20 X
Historia pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
zajęcia zdalne
od 21 X
Wstęp do pracy socjalnej
Prof. Dobroniega Głębocka
wykład
zajęcia zdalne
od 15 X
Etyka pracy socjalnej
Dr Martyna Plucińska-Nowak
wykład
zajęcia zdalne
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
14:15
-15:45
od 19 X
Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 3 – ćwiczenia
zajęcia zdalne

od 20 X
Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia
i choroby
wykład
Dr Łukasz Skoczlas
zajęcia zdalne

od 18 XI
Polityka społeczna
dr Natasza Doiczman-Łoboda
wykład
zajęcia zdalne 
od 15 X
Podstawy socjologii
Dr Beata Kowalczyk
wykład
zajęcia zdalne 
16:00
-17:30

od 19 X
Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 1 – ćwiczenia
zajęcia zdalne

od 20 X
Tanatologia w perspektywie socjologicznej
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
od 2 XII
Metodologia nauk społecznych
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
wykład
zajęcia zdalne 
 od 15 X
Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2-ćwiczenia
zajęcia zdalne
 

17:45
-19:15 

od 19 X
Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
Gr. 2 – ćwiczenia
zajęcia zdalne
od 20 X
Psychologia konfliktu
Dr Przemysław Bury
wykład
zajęcia zdalne 
od 2 XII
Metodologia nauk społecznych
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
wykład
zajęcia zdalne 
 od 15 X
Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2-ćwiczenia
zajęcia zdalne

 

I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2020_21_SEM_ZIMOWYa.doc

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

W związku z wprowadzeniem od dnia 17 października na terenie Poznania czerwonej strefy, na Wydziale Socjologii zaczynają obowiązywać następujące zasady postępowania:

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny. Dotyczy to również przedmiotów, które wcześniej zostały zaplanowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Niezmienione pozostają zapisane w planie terminy zajęć, natomiast w całości są realizowane za pośrednictwem MS Teams.
- Wejście do budynków Wydziału wymaga uzyskania zgody. (szczegóły na strone Wydziału Socjologii w AKTUALNOŚCIACH)
 

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2020/2021)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
09:00
-10:30
Język angielski
lektorat
godz. 8.00-9.30
oraz
godz. 9.45-11.15 
 od 20 października
Gender studies

Dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne


Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 1 i 2 –ćwiczenia/co 2 tyg.
Gr. 1 -  /od 21.10
Gr. 2 – /od 28.10
zajęcia zdalne
--------------------------

Metody i techniki badań socjologicznych 1
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1 i 2– ćwiczenia/co 2 tyg.
Gr. 1 - /od 28.10
Gr. 2 – /od 21.10
zajęcia zdalne

od 15 października
Socjologia przedsiębiorczości
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
fakultet/wykład
zajęcia zdalne 

 
10:45
-12:15
Język angielski
lektorat
godz. 9.45-11.15
oraz
godz. 11.30-13.00


 od 20 października
Makrosocjologia_1

Dr Przemysław Pluciński
wykład
zajęcia zdalne 

 
Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 1 i 2 - ćwiczenia/co 2 tyg.
Gr. 1 - /od 21.10
Gr. 2 – /od 28.10
zajęcia zdalne

------------------------------

Metody i techniki badań socjologicznych 1
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1 i 2 – ćwiczenia/co 2 tyg.
Gr. 1 - /od 28.10
Gr. 2 – /od 21.10
zajęcia zdalne

 od 15 października
Mikrosocjologia

Prof. UAM dr hab.
Iwona Przybył
wykład
zajęcia zdalne
od 16 października
Metody i techniki badań socjologicznych_1
Dr hab. Agnieszka Jeran
wykład
zajęcia zdalne
12:30
-14:00
 od 20 października
Teorie i metody pracy socjalnej 1

Prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
zajęcia zdalne 
od 15 października
Statystyka społeczna

Dr Andrzej Siatkowski
wykład
zajęcia zdalne 
Od 13 listopada
Psychologia społeczna
dr Natasza Doiczman-Łoboda
Gr. 2-ćwiczenia
zajęcia zdalne
-------------------------------
od 16 października
Pedagogika społeczna
Mgr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 1- ćwiczenia
zajęcia zdalne
14:15
-15:45
 od 19 października
 Teorie i metody pracy socjalnej 1

Dr Martyna Plucińska-Nowak
Gr. 1 - ćwiczenia
zajęcia zdalne
  od 20 października
Psychologia społeczna

Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
zajęcia zdalne
 od 15 października
Bezpieczeństwo osobiste

Dr Przemysław Bury
wykład
zajęcia zdalne

Od 13 listopada
Psychologia społeczna
dr Natasza Doiczman-Łoboda
Gr. 1-ćwiczenia
zajęcia zdalne
------------------------------
od 16 października
Pedagogika społeczna
Mgr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 2- ćwiczenia
zajęcia zdalne 

16:00
-17:30
  od 19 października
Teorie i metody pracy socjalnej 1

Dr Martyna Plucińska-Nowak
Gr. 2 - ćwiczenia
zajęcia zdalne
 od 20 października
Pedagogika społeczna
Dr Przemysław Bury
wykład
zajęcia zdalne
17:45
-19:15

       
     

 
II_ROK_PRACY_SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2020_21_sem_zimowya.doc

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

W związku z wprowadzeniem od dnia 17 października na terenie Poznania czerwonej strefy, na Wydziale Socjologii zaczynają obowiązywać następujące zasady postępowania:

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny. Dotyczy to również przedmiotów, które wcześniej zostały zaplanowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Niezmienione pozostają zapisane w planie terminy zajęć, natomiast w całości są realizowane za pośrednictwem MS Teams.
- Wejście do budynków Wydziału wymaga uzyskania zgody. (szczegóły na strone Wydziału Socjologii w AKTUALNOŚCIACH)
 

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2020/2021)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
09:00
-10:30
Język angielski
lektorat
godz. 8.00-9.30
oraz
godz. 9.45-11.15 
od 20 października
Biomedyczne aspekty zdrowia

i choroby
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
-------------------------
od 20 października
Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród

Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
fakultet/wykład
zajęcia zdalne 
od 21 października
Problematyka mężczyzn i męskości

Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
--------------------
od 21 października
Społeczne aspekty turystyki

i podróżowania
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
zajęcia zdalne 
 
10:45
-12:15 

Język angielski
lektorat
godz. 9.45-11.15
oraz
godz. 11.30-13.00 

od 20 października
Diagnozowanie i projektowanie

w pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
zajęcia zdalne 
od 21 października
Socjologia problemów społecznych

Prof. UAM dr hab. Anna Michalska
wykład
zajęcia zdalne 

12:30 -14:00

od 20 października
Prawo rodzinne

Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
zajęcia zdalne 

14:15
-15:45
od 20 października
Prawo rodzinne

Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
zajęcia zdalne
do połowy semestru 
od 21 października
Terapia rodzinna

Dr Łukasz Skoczylas
wykład
zajęcia zdalne 


16:00
-17:30
 

  

od 21 października
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
fakultet/wykład
zajęcia zdalne 

od 15 października
Obszary pracy socjalnej
Mgr Marta Zaręba
ćwiczenia –
zajęcia zdalne 

17:45 -19:15  

 


III_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2020_21_SEM_ZIMOWY_n.doc

2020_21_Praca_Socjalna_LIC_Tematyka_seminarium.docx

Deklaracja_wyboru_promotora_Praca_Socjalna_LIC_2020_21a.doc


 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW

Mikrosocjologia

Dr Przemysław Pluciński

Gr. 1 i 2 –ćwiczenia/co 2 tyg.

Gr. 1 - sala 110 ul. Międzychodzka /od 20.10

Gr. 2 – sala 5 ul. Międzychodzka

/od 27.10

zajęcia stacjonarne