I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr LETNI 2020/2021)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:00
od 1.03
Godz. 8.00-9.30
Język angielski
lektorat
zdalnie 
 


WYCHOWANIE FIZYCZNE 
09:00
-10:30
od 1.03
Godz. 9.45-11.15
Język angielski
lektorat
zdalnie 
 
od 3.03
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W PLACÓWKACH
zajęcia zdalne 
  WYCHOWANIE FIZYCZNE 
10:45
-12:15 
od 1.03
Godz. 11.30-13.00

Język angielski
lektorat
zdalnie
  od 10.03
Wstęp do pracy socjalnej_2

Dr Marcin Hermanowski
Gr. 2 - ćwiczenia
zdalnie 
od 4.03
Polityka społeczna_2

Dr Przemysław Nosal
wykład
zdalnie 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
12:30
-14:00
od 1.03
Godz. 11.30-13.00
Język angielski
lektorat
zdalnie
od 9.03
Małżeństwo
w ujęciu socjologicznym
Prof. UAM dr hab.
Iwona Przybył
fakultet/wykład
zdalnie 
od 10.03
Wstęp do pracy socjalnej_2
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 1 - ćwiczenia
zdalnie 
od 4.03
Polityka socjalna
Dr Przemysław Nosal
wykład
zdalnie
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
14:15
-15:45
od 8.03
Od godz. 13.15-14.45
Fotografia i zmiana społeczna
Dr Maciej Frąckowiak
fakultet/wykład
zdalnie
/do połowy semestru 

od 2.03
Propedeutyka edukacji
Dr Przemysław Bury
wykład
zdalnie

od 10.03
Prawa człowieka w XXI w.
Dr Ryszard Necel
fakultet/wykład
zdalnie 
od 10.03
Wstęp do pracy socjalnej_2
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
zdalnie 
16:00
-17:30

od 8.03
Od godz. 13.15-14.45
Fotografia i zmiana społeczna
Dr Maciej Frąckowiak
fakultet/wykład
zdalnie
/do połowy semestru 

od 2.03
Encyklopedia prawa
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
zdalnie/ do połowy semestru 

od 4.03
Język angielski
lektorat
zdalnie 
 

17:45
-19:15 

od 1.03
16.45-18.15

Język angielski
lektorat
zdalnie 
od 2.03
Encyklopedia prawa
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
zdalnie/ do połowy semestru 

  od 4.03
Język angielski
lektorat
zdalnie 

 

I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2020_21_SEM_LETNI_c.doc

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny. Wszystkie zajęcia beda realizowane w całości za pośrednictwem MS Teams.

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
09:00
-10:30

od 1.03
Godz. 8.00-9.30
9.45-11.15

Język angielski
lektorat
zdalnie

od 2.03
Gerontologia społeczna

Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
zdalnie/do połowy semestru 

od 3.03
Zajęcia praktyczne
w placówkach
zdalnie 

 
10:45
-12:15
od 1.03
Godz. 11.30-13.00

Język angielski
lektorat
zdalnie

 od 2.03
Gerontologia społeczna
Dr Jolanta Twardowska-Rajewska
wykład
zdalnie/do połowy semestru

 od 10.03
Metody i techniki badań socjologicznych 2
Dr Marta Skowrońska
Gr. 2 – ćwiczenia
zdalnie
----------------------
od 10.03
Teorie i metody pracy socjalnej_2
Dr Martyna Plucińska-Nowak
Gr. 1- ćwiczenia
zdalnie

od 11.03
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
fakultet/wykład
zdalnie 
 
12:30
-14:00
od 1.03
Godz. 11.30-13.00

Język angielski
lektorat
zdalnie

 
od 9.03
Metody i techniki badań socjologicznych_2

Dr Filip Schmidt
wykład
zdalnie 
od 10.03
Metody i techniki badań socjologicznych 2

Dr Marta Skowrońska
Gr. 1 – ćwiczenia
zdalnie 
----------------------
od 10.03
Teorie i metody pracy socjalnej_2

Dr Martyna Plucińska-Nowak
Gr. 2- ćwiczenia
zdalnie
od 4.03
Makrosocjologia_2

Dr Przemysław Pluciński
wykład
zdalnie 
 
14:15
-15:45

od 1.03Godz. 14.00-15.00
Wprowadzenie do filozofii
Dr Mariusz Szynkiewicz
wykład
zdalnie

od 9.03
Teorie i metody pracy socjalnej_2
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
zdalnie 
 od 3.03
Psychopatologia
Dr hab. Monika
Frąckowiak-Sochańska
wykład
zdalnie
od 11.03
Teoria zróżnicowania społecznego
Dr Przemysław Pluciński
wykład/fakultet
zdalnie 

16:00
-17:30
od 8.03
Ewolucjonizm a socjologia religii
Dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet/wykład
zdalnie 
  od 4.03
Język angielski
lektorat
zdalnie 
17:45
-19:15

     od 4.03
Język angielski
lektorat
zdalnie
 
     

 
II_ROK_PRACY__SOCJALNEJ__LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2020_21_SEM_LETNI_c.doc

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny. Wszystkie zajęcia będą realizowane w całości za pośrednictwem MS Teams.
 

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
09:00
-10:30
  od 9.03 Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
fakultet/wykład
zdalnie 
od 10.03
godz. 8.00-9.30
Pedagogika specjalna
Dr Celina Czech-Włodarczyk
Grupa 2 - ćwiczenia
zdalnie 
------------------------
od 10.03
Godz. 9.00-10.30
Dewiacja i patologia społeczna
Mgr Agnieszka Nymś-Górna
Grupa 1 - ćwiczenia
zdalnie
od 4.03
Godz. 8.00-9.30

Pedagogika specjalna
Dr Celina Czech-Włodarczyk
Grupa 1 - ćwiczenia
zdalnie 
10:45
-12:15 

od 9.03
Dewiacja
i patologia społeczna

Mgr Agnieszka Nymś-Górna
Grupa 2 - ćwiczenia
zdalnie 
od 10.03
Pedagogika specjalna

Prof. UAM dr hab.
Danuta Kopeć
wykład
zdalnie 
od 11.03
Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski
fakultet/wykład
zdalnie 

Od 12.03
Godz. 12.00-15.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. A – laboratorium
---------------------
od 12.30
Godz. 15.00-18.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
gr. B - laboratorium 

12:30 -14:00

od 9.03
Dewiacja i patologia społeczna

Prof. UAM dr hab.
Anna Michalska
wykład
zdalnie 
od 3.03
Wykluczenie społeczne
prof. UAM dr hab.
Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
zdalnie 
 od 11.03
Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
fakultet/wykład
zdalnie

Od 12.03
Godz. 12.00-15.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. A – laboratorium
---------------------
od 12.30
Godz. 15.00-18.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
gr. B - laboratorium 

14:15
-15:45

 Seminarium dyplomowe
Prof. UAM dr hab.
Monka Oliwa-Ciesielska
zdalnie
Od 12.03
Godz. 12.00-15.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. A – laboratorium
---------------------
od 12.30
Godz. 15.00-18.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
gr. B - laboratorium 


16:00
-17:30
 

  

 

Od 12.03
Godz. 12.00-15.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. A – laboratorium
---------------------
od 12.30
Godz. 15.00-18.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
gr. B - laboratorium 

17:45 -19:15  

Od 12.03
Godz. 12.00-15.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. A – laboratorium
---------------------
od 12.30
Godz. 15.00-18.00
Trening interpersonalny
Dr hab. Moniak Frąckowiak-Sochańska
Dr Łukasz Skoczylas
gr. B - laboratorium 
 


III_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2020_21_SEM_LETNI_f.doc

2020_21_Praca_Socjalna_LIC_Tematyka_seminarium.docx

Deklaracja_wyboru_promotora_Praca_Socjalna_LIC_2020_21a.doc

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny. Wszystkie zajęcia będą realizowane w całości za pośrednictwem MS Teams.
 
Terminy seminariów ustalane są bezpośrednio z promotorami.

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW