I ROK SOCJOLOGII (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek

09.00
-10.30

od 2.03
Konflikt
i negocjacje

w zespole
ćwiczenia
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Dorota Mroczkowska
zdalnie 
------------------------------
od 2.03
Gromadzenie
i przetwarzanie danych audiowizualnych
Moduł: Innowacje społeczne
ćwiczenia
mgr Kacper Madej
zdalnie
od 4.03
Język angielski

Gr. 1 -Lektorat
Mgr Anna Perz
zdalnie 


10.45
-12:15 


od 2.03
Komunikacja
i autoprezentacja
ćwiczenia
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Dorota Mroczkowska
zdalnie 
------------------------
od 2.03
Eksploracja danych zastanych
Moduł: Innowacje społeczne
ćwiczenia
Dr Filip Schmidt
zdalnie
 od 4.03
Język angielski
Gr. 2- Lektorat
Mgr Anna Perz
zdalnie
----------------------
od 11.03
Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych
Dr Alicja Raciniewska
Gr. 1 - laboratorium
zdalnie


12:30
-14:00  

 

od 2.03
Zespoły w organizacjach
wykład
Moduł: Relacje w organizacjach prof. Aldona Żurek
zdalnie
-------------------------
od 2.03
Nowe źródła wiedzy o życiu
społecznym
Moduł: Innowacje społeczne
wykład
Dr Beata Kowalczyk
zdalnie

od 4.03
Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1 - laboratorium
zdalnie 
--------------------------
od 11.03
Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych
Dr Alicja Raciniewska
Gr. 2 - laboratorium
zdalnie

14:15
-15:45


  od 4.03
Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2- laboratorium
zdalnie 
16:00 -17:30  

 
17:45 -19:15

 

 

 
 
 
 
 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny, zajęcia będą realizowane w całości za pośrednictwem MS Teams.

Terminy seminariów uzgadniane są z promotorami.

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
9.00
-10:30

od 2.03
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Agnieszka Jeran
wykład
zdalnie

 

     
10:45
-12:15 
Od 2.03
Projekt HR-owy
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
zdalnie 

     
12:30
-14:00  
Od 2.03
Ocena, dobór
i rekrutacja
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
zdalnie 
     
14:15
-15:45

 

 Od 9.03
Pozyskiwanie środków finansowych na badania działalność publiczną
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
ćwiczenia
zdalnie
16:00 -17:30

 

 
 17:45 -19:15        


II_ROK_SOCJOLOGII_MGR_2020_21_SEM_LETNI_b.doc

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny, zajęcia będą realizowane w całości za pośrednictwem MS Teams.

Terminy seminariów uzgadniane są  z promotorami.

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

zajęcia zdalne