W Instytucie funkcjonują dwa koła naukowe:

  • Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię
  • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Koła naukowe zajmują się przygotowywaniem i realizacją badań, organizują dyskusje naukowe, konferencje, projekcje filmów, a także prowadzą działalność o charakterze integracyjnym i charytatywnym. Spotkania kół są otwarte, zapraszamy wszystkich chętnych studentów naszego Instytutu.

Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię przy Wydziale Socjologii UAM funkcjonuje od 1 czerwca 2010 roku.
Koło zajmuje się prowadzeniem projektów naukowych i badawczych realizowanych na obszarze Uniwersytetu oraz poza nim. Studenci zrzeszeni w Kole mają okazję do zwiększania swoich kompetencji i rozwoju zainteresowań, nie tylko tych akademickich.
Obecnie prowadzimy dwa duże projekty: konkurs "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?" oraz projekt "Młodzi o Młodych". Ważnym elementem działalności Koła jest też organizacja (i uczestnictwo) w konferencjach naukowych w kraju i poza nim. Współpracujemy także z innymi podmiotami przy organizacji m.in. Tygodnia Wizualnego. Prężnie działa również Socjologiczny Klub Dyskusyjny.

Studentko lub Studencie! Chciałbyś dołączyć? Napisz TUTAJ!

studenci tlum2

 

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej funkcjonuje od roku 2016 i dynamicznie działa w kierunku z jednej strony – zwiększania kompetencji członków, poszerzania ich wiedzy z zakresu różnych aspektów pracy socjalnej (są zatem spotkania z praktykami i poszerzone poznawanie warsztatu), z drugiej zaś – promowania pracy socjalnej i poznawania jej adeptów z innych ośrodków, czego wyrazem są takie inicjatywy jak „Tydzień Pracy Socjalnej”, konferencje organizowane w Poznaniu i udział w konferencjach wyjazdowych (np. Socjostatek, Kongres Młodej Socjologii). Więcej informacji znajdziesz na profilu Facebookowym KMSPS (TUTAJ) oraz na studenckim blogu (TUTAJ), gdzie zamieszczamy zdjęcia z organizowanych wydarzeń, a także nasze refleksje i uwagi na temat świata pracy socjalnej. I nie tylko!


O nas

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM to przede wszystkim grupa studentów i studentek, która chce zrobić coś więcej dla społeczności akademickiej, łącząc to z działaniem w terenie – to właśnie dlatego Nasze Koło rozwija się na wielu płaszczyznach. Organizujemy konferencje i seminaria, stwarzamy wspólną przestrzeń dla innych Kół Naukowych Pracy Socjalnej, wyjeżdżamy na inne wydarzenia, badamy funkcjonowanie szkół pracy socjalnej, ale również wychodzimy do innych ludzi organizując jednorazowe akcje np. dla dzieci oraz seniorów i seniorek. Najważniejsze projekty które udało się nam do tej pory zrealizować to m. in.:

  • II, III, IV Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej (2016/2017/2018)
  • Ogólnopolskie Spotkanie i Konferencja Kół Naukowych Pracy Socjalnej (2017/2018)
  • Realizacja projektu badawczego: „Funkcjonowanie polskich szkół pracy socjalnej” (2017-2018)
  • współpraca z Zakładem Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej podczas organizacji wizyty studyjnej studentów i pracowników z Mandel School of Applied Social Sciences z Cleveland (2017/2018)
  • współorganizowanie Konferencji Jubileuszowej pod tytułem: "25 lat kształcenia pracowników socjalnych w Instytucie Socjologii UAM" (2017)
  • współorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju” (2017).

Co zyskujesz wstępując do koła?

Przystępując do koła pozyskałem nowych przyjaciół, możliwość poszerzenia horyzontów oraz miłego spędzenia czasu. Integrują nas wspólne zadania takie jak organizacja konferencji naukowych czy wyjścia w celach towarzyskich.

Marcin, wiceprzewodniczący KNSPS

Mnie osobiście do stworzenia Koła Naukowego wspólnie z innymi studentami i studentkami oraz opiekunem KNSPS zachęciła ciekawość oraz chęć stworzenia czegoś nowego, innego, czego brakowało na naszym kierunku. Dlatego właśnie powstało Koło - wiele osób, wiele wizji, ale staraliśmy się połączyć wiele pomysłów i każdy dokładnie przeanalizować i wybrać odpowiednią drogę rozwoju Koła, by każdy członek/ członkini mógł/ mogła wprowadzić i wnieść coś osobistego. Zaczęliśmy od Tygodnia Pracy Socjalnej, nakręcenia dziesięciu minutowego filmu oraz sondy ulicznej - było intensywnie, ale to dało nam chęci do działania!

Patryk, przewodniczący KNSPS

Koło Naukowe to przede wszystkim wspaniałe doświadczenie dla wszystkich studentów którzy kochają robić coś dla innych. Z każdą udaną konferencją, projektem, badaniem rośnie satysfakcja i poczucie sensu dla tego co robimy. Koło to niesamowici, otwarci, kreatywni ludzie, wspaniała ścieżka rozwoju, nowe doświadczenia. Piękne połączenie teorii i praktyki, które w zawodzie pracownika socjalnego jest niezwykle ważne.

Daria, sekretarz KNSPS

Kontakt

Główny adres mailowy Koła: kolopracasocjalnauam@gmail.com 

Zarząd Koła z chęcią odpowie na wszelkie pytania związane z jego działalnością:
Opiekun: mgr Łukasz Koperski – lukasz.koperski@amu.edu.pl 
Przewodniczący: lic. Patryk Moszka – patrykmoszka@wp.pl 
Z-ca przewodniczącego: Marcin Narożny - naroznyy.marcin@gmail.com 
Sekretarz: Daria Paroń – parondaria@gmail.com