Obrona krok po kroku – skrócony opis procedury

 

1. Niezbędne jest uzyskanie wszystkich zaliczeń (w tym wpisu z seminarium)

2. Jeśli egzamin ma być zdalny – student składa do promotora wniosek o zdalną obronę. [Wniosek uzupełnia i opiniuje promotor, termin i skład komisji wyznacza Dziekan]

3. Biuro Obsługi Studenta rejestruje pracę w USOS

4. Student wprowadza do APD dane pracy (streszczenie, słowa kluczowe – w j. polskim i angielskim) i załącza pracę oraz skan oświadczenia. Przekazuje pracę do sprawdzenia w APD.

5. Promotor sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy.

6. Promotor i recenzent wystawiają w APD recenzje.

7. W wyznaczonym terminie egzamin odbędzie na platformie Teams (spotkanie organizuje przewodniczący komisji) lub na Kampusie Ogrody.

8. Po informacji z BOS – student składa w BOS wydruk pracy (wydruk pliku z APD!) oraz niezbędne dokumenty i odbiera dyplom.

 


Materiały do pobrania dla studenta:

Egzamin dyplomowy - zarządzenie Rektora UAM w sprawie organizacji egzaminów zdalnych i w siedzibie uczelni

Wniosek o zdalne przeprowadzenie egzaminu dyplomowego

Odbiór dyplomu

Jednolity System Antyplagiatowy - zarządzenie Rektora UAM w sprawie procedur przy sprawdzaniu prac dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych - zarządzenie Rektora UAM w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych

 

Wzór strony tytułowej

Przykład strony tytułowej

Karta obiegowa

Oświadczenie z Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych - instrukcja dla studenta

Archiwum Prac Dyplomowych - przygotowanie pracy dyplomowej do obrony - instrukcja dla promotora i recezenta

Archiwum Prac Dyplomowych - elektroniczne wypełnianie protokołu - instrukcja dla promotora, recezenta i przewodniczącego komisji


Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim, a studia magisterskie egzaminem magisterskim. Do każdego z nich obowiązuje osobny zestaw zagadnień tematycznych, obejmujący treści poznane w toku studiów. Poniżej zestawiono aktualne zagadnienia egzaminacyjne, obowiazujące od roku akademickiego 2018/2019:

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA.doc

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

 

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące do roku akademickiego 2017/18:

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

 

Polecamy również zajrzeć TUTAJ.