I ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
09:00
-10:30
       
10:45
-12:15

       
12:30
-14:00
         
14:15
-15:45  Liderzy i animatorzy
Moduł specjalnościowy: Animacja społeczności lokalnych
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
zdalnie
Terminy:
19 marca,
23 kwietnia,
30 kwietnia,
21 maja 

16:00
-17:30
 od. 1.03
Język angielski
Mgr Anna Perz
lektorat
zdalnie
 
od 3.03
Społeczność lokalna
Moduł specjalnościowy: Animacja społeczności lokalnych
Dr Ryszard Necel
wykład
zdalnie
--------------
od połowy semestru
Edukacja społeczności lokalnych
Moduł specjalnościowy: Animacja społeczności lokalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
zdalnie 
od 4.04
Metodyka pracy socjalnej

Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
laboratorium
zdalnie 

Liderzy i animatorzy
Moduł specjalnościowy: Animacja społeczności lokalnych
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
zdalnie
Terminy:
19 marca,
23 kwietnia,
30 kwietnia,
21 maja 

17:45
-19:15
 

od 3.03
Społeczność lokalna

Moduł specjalnościowy: Animacja społeczności lokalnych
Dr Ryszard Necel
wykład
zdalnie
--------------
od połowy semestru
Edukacja społeczności lokalnych
Moduł specjalnościowy: Animacja społeczności lokalnych
Dr Ryszard Necel
konwersatorium
zdalnie

od 4.03
Socjologiczne podstawy resocjalizacji

Mgr Natasza Doiczman-Łoboda
laboratorium
zdalnie 

 Liderzy i animatorzy
Moduł specjalnościowy: Animacja społeczności lokalnych
Dr Marcin Hermanowski
konwersatorium
zdalnie
Terminy:
19 marca,
23 kwietnia,
30 kwietnia,
21 maja

           


I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_2020_21_SEM_LETNI_a.doc

2020_21_Praca_Socjalna_MGR_tematyka_seminariów.docx

Deklaracja_wyboru_promotora_Praca_Socjalna_MGR_2020_21.doc

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny. Zajęcia realizowane są w całości  za pośrednictwem MS Teams.

Terminy seminariów są ustalane z promotorami.

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
09:00
-10:30
       
10:45
-12:15 
         
11:30
-12:00  
         
14:15
-15:45    Public relations
w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
zdalnie
5 marca,
12 marca,
16 kwietnia, 14 maja,
28 maja 
16:00
-17:30
  od 2.03
Ekonomia społeczna
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Nosal
wykład
zdalnie
  od 4.03
Usługi socjalne w Europie
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Ryszard Necel
ćwiczenia
zdalnie
Public relations
w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
zdalnie
5 marca,
12 marca,
16 kwietnia, 14 maja,
28 maja 
17:45
-19:15
  od 2.03
Praca socjalne
w sytuacjach nadzwyczajnych
Moduł specjalnościowy: Organizacja usług socjalnych
Dr Przemysław Bury
ćwiczenia
zdalnie 
  od 4.03
Zarządzanie projektami społecznymi i zespołem
Mgr Marta Zaręba
konwersatorium
zdalnie 
Public relations
w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
ćwiczenia
zdalnie
5 marca,
12 marca,
16 kwietnia, 14 maja,
28 maja 

         
 

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny. Zajęcia realizowane są w całości  za pośrednictwem MS Teams.
 
 Terminy seminariów są ustalane z promotorami.

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl