I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021)

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK
ŚRODA
CZWAREK
PIĄTEK

09:00
-10:30

od 1.03
Godz. 8.00-9.30
Język angielski
Lektorat
zdalnie 
Od 2.03
Podstawy socjologii_2
Prof. dr hab. Marek Krajewski
wykład
zdalnie 


Od 10.03
Praktyki kulturowe
Moduł: Kultura i media
Prof. dr hab. Marek Krajewski
wykład
zdalnie
------------------------
Od 10.03
Socjologia sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
Konwersatorium
zdalnie
---------------------------
Od 10.03
Nowoczesne formy marketingu
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Kacper Madej
konwersatorium
zdalnie

Od 11.03
Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Ariel Modrzyk
wykład
zdalnie
---------------------------


 Od 11.03
Medializacja
Moduł: Kultura i media
Dr Maja Brzoozowska-Brywczyńska
wykład
zdalnie
/Co 2 tygodnie
-------------------------
Od 11.03
Ćwiczenia z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
zdalnie
/ Co 2 tygodnie
---------------------------

Od 11.03
Przemiany współczesnej sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Krzysztof Bondyra
konwersatorium
zdalnie
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
10:45
-12:15


 od 1.03
Godz. 9.45-11.15
Język angielski
Lektorat
zdalnie

Od 2.03
Podstawy socjologii_2
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 1 – ćwiczenia
zdalnie
----------------------
Od 2.03
Podstawy socjologii_2
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 4 – ćwiczenia
zdalnie
---------------------
 
Od 2.03
Współczesne społeczeństwo polskie
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Gr. 3– ćwiczenia
zdalnie

Od 10.03
Współczesne badania kultury
Moduł: Kultura i media
Dr Filip Schmidt
konwersatorium
zdalnie
---------------------------

Od 10.03
Socjologia sfery publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
wykład
zdalnie
----------------------------

Od 10.03
Socjologia rynku
Moduł: Badania rynkowe
Dr Beata Kowalczyk
wykład
zdalnie

Od 11.03
Zachowania konsumenckie
Moduł: Badania rynkowe
Dr Mariusz Baranowski
konwersatorium
zdalnie
----------------------------

Od 11.03
Medializacja
Moduł: Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
wykład
zdalnie
/ Co 2 tygodnie
---------
od 11.03
Ćwiczenia z wyobraźni społecznej
Moduł: Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
zdalnie
/Co 2 tygodnie
------------------------
od 11.03
Społeczeństwo obywatelskie
w sferze publicznej
Moduł: socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Krzysztof Bondyra
wykład
zdalnie

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
12:30
-14:00
od 1.03
Godz. 11.30-13.00
Język angielski
Lektorat
zdalnie


Od 2.03
Podstawy socjologii_2
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 2 – ćwiczenia
zdalnie
------------------------
Od 2.03
Podstawy socjologii_2
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 3 – ćwiczenia
zdalnie
------------------------
Od 2.03
Współczesne społeczeństwo polskie
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Gr. 4– ćwiczenia
zdalnie

 Od 3.03
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
wykład
zdalnie

od 4.03
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
Gr. 1– ćwiczenia
zdalnie
--------------------------

od 4.03
Współczesne społeczeństwo polskie
Mgr Kacper Madej
Gr. 2– ćwiczenia
zdalnie
---------------------------
od 4.03
Socjologia klasyczna
dr Natasza Doiczman-Łoboda
Gr. 3– ćwiczenia
zdalnie

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
14:15
-15:45
Od 8.03
Godz. 13.15-14.45
Fotografia i zmiana społeczna
Dr Maciej Frąckowiak
fakultet/wykład
zdalnie
/do połowy semestru

Od 9.03
Bliskie związki w perspektywie socjologicznej
Prof. UAM dr hab.
Iwona Przybył
fakultet/wykład
zdalnie Od 10.03
Prawa człowieka w XXI w.
Dr Ryszard Necel
fakultet/wykład
zdalnie
--------------------------
Od 10.03
Design thinking jako metoda projektowania innowacji
Dr Marta Skowrońska
fakultet/wykład
zdalnie

od 4.03
Socjologia klasyczna
Prof. UAM dr hab.
Kamil Kaczmarek
Gr. 2– ćwiczenia
zdalnie
--------------------------

od 4.03
Współczesne społeczeństwo polskie
Mgr Kacper Madej
Gr. 1– ćwiczenia
zdalnie
----------------------------

od 4.03
Socjologia klasyczna
dr Natasza Doiczman- Łoboda
Gr. 4– ćwiczenia
zdalnie

16:00
-17:30
Od 8.03
Godz. 13.15-14.45
Fotografia i zmiana społeczna
Dr Maciej Frąckowiak
fakultet/wykład
zdalnie
/do połowy semestru


  od 4.03
Język angielski
Lektorat
zdalnie 
17:45
-19:15
Od 1.03
Godz. 16.45-18.15
Język angielski
Lektorat
zdalnie


 
 od 4.03
Język angielski
Lektorat
zdalnie
 
 


 

I_ROK_SOCJOLOGII_LIC__2020_21_SEM_LETNI_c.doc

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny, zajęcia są w całości są realizowane za pośrednictwem MS Teams.

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021) 

 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
09:00
-10:30

 od 1.03
Godz. 8.00-9.45
Język angielski
Lektorat
zdalnie

Od 9.03
Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 4 - ćwiczenia
zdalnie
------------------------
Od 9.03
Metody badań jakościowych
Dr Alicja Raciniewska
Gr. 3 -laboratorium
zdalnie

Od 10.03
Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 1 - ćwiczenia
zdalnie
---------------------------
Od 10.03
Metody badań jakościowych
Dr Alicja Raciniewska
Gr. 2 -laboratorium
zdalnie

Od 11.03
Marketing społecznościowy
(social media marketing)
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Maciej Frąckowiak
zdalnie
-------------------------------
od 22.04/ od połowy semestru
Komunikowanie w grupie
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
zdalnie 
 Od 23 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
ćwiczenia
Gr. A – ćwiczenia
Dr Marta Skowrońska10:45
-12:15

 od 1.03
Godz. 9.45-11.15
Język angielski
Lektorat
zdalnie

Od 9.03
Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 3 - ćwiczenia
zdalnie
---------------------------

Od 9.03
Metody badań jakościowych
Dr Alicja Raciniewska
Gr. 4 -laboratorium
zdalnie


Od 10.03
Makrostruktury społeczne
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2- ćwiczenia
zdalnie
-------------------------

Od 10.03
Metody badań jakościowych
Dr Alicja Raciniewska
Gr. 1 -laboratorium
zdalnie

 Od 11.03
Marketing społecznościowy
(social media marketing)
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Maciej Frąckowiak
zdalnie
-------------------------------
od 22.04 /od połowy semestru
Komunikowanie w grupie
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Dr Dorota Mroczkowska
zdalnie

Od 23 kwietnia
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
ćwiczenia
Gr. A –
Dr Marta Skowrońska
Gr. B -
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
Gr. C-
dr Jacek Kubera
 

12:30
-14:00

od 1.03
Godz. 11.30-13.00
Język angielski
Lektorat
zdalnie 


 Od 9.03
Sfera publiczna – studium przypadku
konwersatorium
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
dr hab. Agnieszka Jeran
zdalnie
-------------------------
Socjologia Internetu
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
zdalnie
/Co 2 tygodnie
----------------
Od 9.03
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
konwersatorium
Moduł: Kultura
i media
dr Ariel Modrzyk
zdalnie
/ Co 2 tygodnie
-------------------------
Od 9.03
Społeczna odpowiedzialność biznesu
wykład
Moduł: Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Marek Nowak
zdalnie

Od 10.03
Wprowadzenie do badań stosowanych
wykład
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
prof. Rafał Drozdowski
zdalnie
-----------------------------

 Od 10.03
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
wykład
Moduł: Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
zdalnie

Od 11.03
Makrostruktury społeczne
Dr Mariusz Baranowski
wykład
zdalnie  

14:15
-15:45

Od 8.03
Metody badań jakościowych
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
wykład
zdalnie 

Od 9.03
Międzykrajowe badania porównawcze
konwersatorium
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
mgr Klaudia Janowska
zdalnie
-------------------------
Od 9.03
Socjologia Internetu
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
dr Łukasz Rogowski
zdalnie
/Co 2 tygodnie
----------------
Od 9.03
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
dr Ariel Modrzyk
zdalnie
/Co 2 tygodnie
--------------------------

 
 Od 9.03
Społeczna odpowiedzialność biznesu
konwersatorium
Moduł: Badania rynkowe
Mgr Marta Kluszczyńska
zdalnie

Od 10.03
Wprowadzenie do badań stosowanych
konwersatorium
Moduł: Socjologia stosowana
w sterze publicznej
dr Maciej Frąckowiak
zdalnie
--------------------------


Od 11.03
Stare i nowe oblicza władzy
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
fakultet/wykład
zdalnie
-----------------------------

Od 11.03
Teoria zróżnicowania
społecznego
Dr Przemysław Pluciński
fakultet/wykład
zdalnie

16:00
-17:30
Od 8.03
Ewolucjonizm a socjologia religii
Dr hab. Kamil Kaczmarek
fakultet/ wykład
zdalnie 

Od 10.03
Ruchy społeczne : teorie,
praktyka, ideologie
Dr Przemysław Pluciński
fakultet/wykład
zdalnie 

Od 4.03
Język angielski
Lektorat
zdalnie 


 

17:45
-19:15


Od 10.03
Media w badaniach społecznych
konwersatorium
Moduł: Kultura i media
Mgr Mateusz Włodarek
zdalnie 
Od 4.03
Język angielski
Lektorat
zdalnie 

II_ROK_SOCJOLOGII_LIC_2020_21_SEM_LETNI_f.doc

 

Przygotowanie do ćwiczeń terenowych/ Ćwiczenia terenowe
rok akademicki 2020/2021 

Rejestracja na przedmiot: Przygotowanie do ćwiczeń terenowych: 16 kwietnia godz. 9.00 (dla wszystkich równocześnie/bez podziału na grupy).
Na przedmiot ćwiczenia terenowe zostaniecie Państwo zapisani odgórnie na podstawie zapisów na Przygotowanie do ćwiczeń terenowych

Grupa A – prowadzący: dr Marta Skowrońska, mgr Magdalena Popławska

Badania ewaluacyjne w sferze kultury i edukacji – badanie dla Centrum Praktyk Edukacyjnych (Centrum Kultury Zamek)

Studenci i studentki zaprojektują i przeprowadzą badanie ewaluacyjne projektu Telefoniczny Poradnik – inicjatywy skierowanej do edukatorów i animatorów kultury w czasie pandemii. Będzie to okazja do tego, aby:

 • Zapoznać się z różnymi aspektami funkcjonowania animacji i edukacji kulturowej, szczególnie w czasie pandemii
 • Poznać najważniejsze bariery, problemy, ograniczenia z tym związane
 • Poznać inicjatywy, które powstały na przekór tym barierom
 • Zebrać dobre praktyki w tym obszarze
 • Zaproponować rekomendacje i stworzyć poradnik

Czynności badawcze będą obejmowały:

 • Analizę danych zastanych (w tym formularzy oraz ankiet)
 • Przygotowanie narzędzi: scenariuszy IDI i DDI
 • Przeprowadzenie IDI i DDI
 • Stworzenie transkrypcji
 • Analizę danych jakościowych (w semestrze zimowym)
 • Stworzenie raportu – poradnika (w semestrze zimowym) 

Terminy zajęć: piątek godz. 9.30-10.30 oraz 10.45-12.15

1 zajęcia - podwójne 7. 05

2 zajęcia - podwójne 14.05

3 zajęcia - pojedyńcze 21.05

4 zajęcia - podwójne 28.05

5 zajęcia - pojedyncze 11.06 (uwaga, te są po 2-tygodniowej przerwie!)

Grupa B –prowadzący: prof. UAM dr hab. Marek Nowak

Temat: Luboń – beneficjent, czy ofiara suburbanizacji (we współpracy z władzami Lubonia)?

Opis: Luboń zgodnie ze stanowiskiem urbanistycznym stanowi przykład miasta satelickiego. Oznacza to, że za jego postaniem w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania przemawiała określona wizja rozwoju przestrzennego, nie zaś naturalny proces miastotwórczy. Z tej kondycji Lubonia wynika szereg pytań badawczych zakotwiczonych w dyskusji na temat sensowności lokowania podobnych miast, co obecnie przeżywa prawdziwy renesans np. w Chinach. Odpowiedzi na pytania, co dalej z miastami satelickimi są zatem na wagę złota w naukowej literaturze przedmiotu. Tematyka praktyk, które będą się odbywały zdalnie, będzie dotyczyła jednej szczegółowej kwestii a mianowicie: zagadnienia tożsamości miasta satelickiego, precyzyjniej pytań o stosunek do jego odrębności starych mieszkańców (miasto założono w 1954 roku) oraz mieszkańców współczesnych.

Zakres pracy w ramach przygotowania do praktyk. W ramach zajęć powstaną elementy konceptualizacji, sformułowane zostaną pytania badawcze i hipotezy, a także przygotowane zostaną kwestionariusze badania internetowego oraz badania telefonicznego mieszkańców Lubonia oraz narzędzia do wywiadów pogłębionych z ekspertami i mieszkańcami miasta. W formie osobnego działania opracowana zostanie baza danych dotyczących Lubonia dla potrzeb kolejnych etapów realizacji praktyk i przygotowania raportu oraz archiwum zdjęciowe (dokumentacyjne), ilustrujące poszczególne części miasta.

Forma pracy w ramach zajęć: praca w małych grupach.

Praktyki zwyczajowo odbywają się na początku lipca, w warunkach pandemii, w  razie potrzeby możliwe będzie realizowanie indywidualnych zadań badawczych do września.

 Terminy zajęć: piątek godz. 10.45-12.15

Grupa C: prowadzący dr Jacek Kubera

Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?

Proponujemy udział w projekcie badawczym pt. „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?” realizowanym przez Wydział Socjologii UAM we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Więcej szczegółów na temat projektu: https://www.czympoznan.pl/.

Pytanie „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” zadawane jest w drodze konkursów przez socjologów z naszego uniwersytetu już od prawie stu lat. Ostatnim razem zorganizowano je w 1928, 1964 i 1994 r. Polegają one na wysyłaniu przez mieszkanki, mieszkańców, użytkowniczki i użytkowników swoich wypowiedzi na główne pytanie konkursowe oraz pytania pomocnicze. Nie jest to jednak konkurs literacki, a podstawowymi kryteriami oceny są wyłącznie szczerość, szczegółowość i autentyczność opisów własnych doświadczeń. Nowością tegorocznej edycji jest zaproszenie do udziału także osób, które korzystają z miasta i czują się z nim związane, ale mieszkają np. w aglomeracji poznańskiej. Po raz pierwszy też wprowadzono możliwość przesyłania wypowiedzi w formie nagrań. Przewidziano osobne nagrody dla wypowiedzi pisemnych i mówionych, a dodatkowo – losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczek i uczestników konkursu.

Studenci i studentki biorący udział w praktykach włączone i włączeni będą w prace zespołu przeprowadzającego badanie-konkurs „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?”. Nabędą konkretnych umiejętności, uczestnicząc w kolejnych etapach projektu. Zapoznają się m.in. z metodologią konkursów i możliwościami zastosowania jej również w innych badaniach społecznych, uczestniczyć będą w pracach organizacyjnych, wezmą udział w wyborze pytań badawczych i operacjonalizacji problemów badawczych, a także dokonają analizy i opracowania zebranego materiału badawczego z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych.

Opiekunem ćwiczeń jest dr Jacek Kubera, koordynujący projekt wraz z dr Maciejem Frąckowiakiem. W zespole naukowym znajdują się również: prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski i prof. dr hab. Marek Ziółkowski (inicjatorzy) oraz mgr Małgorzata Kubacka (sekretarz konkursu).

Terminy zajęć: piątek godz. 10.45-12.15

23 i 30 kwietnia,

7, 14, 21 i 28 maja,

11 czerwca i 18 czerwca (ale te ostatnie zajęcia krótsze, 45 minut).

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny, zajęcia są w całości są realizowane za pośrednictwem MS Teams.

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
09:00
-10:30

Od 9.03
Socjologia narodu
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
zdalnie 

Od 10.03
Socjologia opinii publicznej
Dr Piotr Cichocki
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
zdalnie 


Od 11.03
Socjologia młodzieży
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
zdalnie
-------------------------------


10:45
-12:15

Od 9.03
Realizacja projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 3–laboratorium
zdalnie
---------------------------

Od 9.03

Realizacja projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1 -laboratorium
zdalnie


Od 10.03
Współczesne teorie socjologiczne_2
Prof. Rafał Drozdowski
wykład
zdalnie 
Od 11.03
Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski
fakultet/wykład
zdalnie

 

12:30
-14:00
 Od 8.03
Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 3 – ćwiczenia
zdalnie
Od 9.03
Realizacja projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 2 -laboratorium
zdalnie 
-------------------------
Od 9.03
Realizacja projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 4 – laboratorium
zdalnie
Od 10.03
Eksploracja, analiza, wizualizacje, programy Microsoft, Excel, Tableau w badaniach społecznych
Dr Filip Schmidt
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
zdalnie
-------------------------------- 

Od 11.03
Socjologia dzieciństwa
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
zdalnie 

 14:15
-15:45

Od 8.03
Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 2 – ćwiczenia
zdalnie
Od 9.03
Socjologia zamieszkiwania
Dr Marta Skowrońska
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
zdalnie


 


 Od 10.03
Partycypacja społeczna w mieście teorie i praktyka na przykładzie Poznania
Dr Filip Schmidt
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
zdalnie


16:00
-17:30
Od 8.03
Współczesne teorie socjologiczne_2
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 1 – ćwiczenia
zdalnie 
Od 9.03
Socjologia przedsiębiorczości
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
socjologia szczegółowa
wykład do wyboru
zdalnie 

  
17.45
-19.15
   
         
 KOMUNIKAT _ WAŻNE!- Całość kształcenia odbywa się w sposób zdalny, zajęcia są w całości są realizowane za pośrednictwem MS Teams.

 

 • Proseminaria licencjackie – Terminy będą ustalane indywidualnie dla danej grupy seminaryjnej z promotorami.

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


/Co 2 tygodnie