WŁADZE DZIEKAŃSKIE
DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGII Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek KONTAKT
PRODZIEKAN DS. NAUKOWYCH Prof. UAM dr hab. Marek Nowak KONTAKT
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH Dr Agnieszka Jeran KONTAKT