Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
socjologia LIC, 2 rok Europejska sfera publiczna (wykład); dr Piotr Cichocki 9.11.2020 r. termin odrobienia wykładu zostanie podany
Socjologia LIC, 3 rok Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 18.11.2020 r. brak Internetu
Praca Socjalna LIC, 3 rok Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 18.11.2020 r. brak Internetu
Praca Socjalna MGR, 2 rok Resocjalizacja i terapia z udziałem zwierząt (wykłąd); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 18.11.2020 r. brak Internetu
Socjologia, 2 rok MGR Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych (wykład); dr Filip Schmidt 20.11.2020 r. nagła choroba uniemożliwiająca prowadzenie zajęć. Odrobienie zajęć 27.11.2020, godz. 14.00
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (gr. 3); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 23.11.2020 r. termin odrobienia zajęć: 25.11.20120 r. godz. 12.30
Socjologia LIC, 1 rok Podstawy socjologii (wykład); prof. Marek Krajewski 24.11.2020 r. udział w posiedzeniu habilitacyjnym. Termin odrobienia zajęć zostanie podany po ustaleniu ze studentami
Socjologia LIC, 3 rok Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (wykład); prof. Marek Krajewski 25.11.2020 r. udział w ważnym spotkaniu służbowym. Termin odrobienia zajęć zostanie podany po uzgodnieniu ze studentami
Socjologia LIC, 3 rok Teoria zmiany społecznej (ćwiczenia) gr. 1, 2 i 3; mgr Adam Rybak 3.12.2020 r. W semestrze wypada więcej czwartków, niż zajęć w planowanym przedmiocie 30h, więc nie ma potrzeby odrabiania.
Socjologia MGR, 2 rok Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład, ćwiczenia); dr Martyna Plucińska-Nowak 3.12.2020 r. w semestrze wypada więcej czwartków, niż zajęć w planowanym przedmiocie 30h,
Praca Socjalna LIC, 1 rok Etyka pracy socjalnej (wykład); dr Martyna Plucińska-Nowak 3.12.2020 r. W semestrze wypada więcej czwartków, niż zajęć w planowanym przedmiocie 30h,
Praca Socjalna LIC, 2 rok Mikrosocjologia (3.12, połowa wykładu t.j. w godzinach 9.45-11.30 (45 minut) 3.12.2020 r. uczestnictwo w posiedzeniu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w godzinach 9-11.30
Praca Socjalna MGR, 1 rok Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych (wykład oraz ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 3.12.2020 r. (godz. 16.00) Termin odrobienia zajęć zostanie podany)
Socjologia LIC, 3 rok Kapitał społeczny w sferze publicznej (wykład); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 9.12.2020 r. odrobienie wykładu piątek 11.12.2020 godz.12.00
Socjologia MGR, 1 rok Zróżnicowanie społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 22.12.2020 r. wykład zostanie odrobiony po ustaleniu terminu ze studentami.
Praca Socjalna LIC, 2 rok Mikrosocjologia (wykład); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 7.01.2021 r. Powód odwołania zajęć: uczestnictwo prof. I. Przybył w posiedzeniu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w godzinach 9-12.00 Termin odrobienia wykładu zostanie podany po ustaleniu ze studentami.
socjologia LIC, 1 rok Wprowadzenie do modułu Kultura i media (gr. 5); dr Maciej Frąckowiak 14.01.2021 r. termin odrobienia zajęć 20.01.2021 r. (środa) godz. 16.00
Socjologia LIC, 3 rok Kapitał społeczny; prof. Przemysław Wechta 13.01.2021 r. wizyta lekarska
Socjologia LIC, 3 rok Przygotowanie projektu badawczego (gr. 3 i 4); dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz 28.01.2021 r. Termin odrobienia: 11.02.2021 godz. 9.00 -10.30 gr. 3; 11.0.2021 godz. 10.45 – 12.15 gr. 4
Socjologia LIC, 3 rok Socjologia organizacji instytucji publicznych (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 26.01.2021 r. Odrobienie zajęć: wtorek 2 lutego 14.15-15.45
Praca Socjalna MGR, 2 rok Problemy miejskie (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 27.01.2021 r. Odrabianie: poniedziałek 1 lutego godz. 16:45-18:15