Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Praca Socjalna, 3 rok LIC Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej Dr Martyna Plucińska-Nowak wykład 19.10.2021 r. O terminie rozpoczęcia wykładu zostaniecie Państwo poinformowani.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład i konwersatorium); dr Martyna Plucińska-Nowak 20 i 21.10.2021 r. Termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Diagnozowanie problemów i planowanie strategiczne (Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej 20.10.2021 r.
Socjologia LIC, 3 rok Analiza danych zastanych (ćwiczenia) dr Filip Schmidt 7.10.2021 r. oraz 28.10.2021 r. Terminy odrobienia zajęć: 04.11, 18.11 i 25.11 o godz. 15.00 sala 122, b. C
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. Hanna Mamzer 7.10.2021 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Statystyka społeczna(gr. 3, laboratorium); dr Andrzej Siatkowski 12.10.2021 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Statystyka społeczna (wykład); dr Andrzej Siatkowski 13.10.2021 r.
Socjologia, 3 rok LIC Współczesne teorie socjologiczne, (ćwiczenia) grupa nr 4; dr Ariel Modrzyk 14.10.2021 r. godzina 9.45-11.15 Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia gr. 3 i 4); dr Maj Brzozowska-Brywczyńska 19.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 3 i 4); dr Jacek Kubera 11.10.2021 r. ćwiczenia zostaną odrobione w następujących terminach: gr. 3 - 19.10 godz. 13.15 sala 4 gr. 4 - 19.10 godz. 11.30 sala 5
Socjologia, 2 rok MGR Badanie i promocja organizacji (konwersatorium); dr Łukasz Rogowski 11.10.2021 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (gr. 1, laboratorium), dr Piotr Cichocki 14.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Procesy ludnościowe w Polsce (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Przemysław Nosal 18.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć: gr. 2 - 31.01.2022 godz. 13.15 sala 109 gr. 1 - 31.01.2022 godz. 15.00 sala 312
Socjologia, 3 rok LIC Polityka równościowa (konwersatorium); dr Przemysław Nosal 20.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć 26.01.2022 godz. 11.30 sala 109
Praca Socjalna, 1 rok LIC Polityka społeczna (wykład); dr Przemysław Nosal 20.10.2021 r. Termin odrobienia wykładu 26.01.2022 r. godz. 13.15 (zdalnie)
Socjologia, 2 rok MGR Innowacje społeczno-kulturowe; Mod: Innowacje społeczne (wykład); dr Przemysław Nosal 21.10.2021 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia wizualna i badania wizualne (konwersatorium); dr Łukasz Rogowski 19.10.2021 r. Spotkanie z Prorektorem. Termin odrobienia zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Gender studies (wykład fakultatywny); dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 22.10.2021 r. Termin odrobienia: 29.10.2021, godz. 15:00-16:30
Socjologia, 1 rok MGR Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 26.10.2021 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Wprowadzenie do specjalności Projektowanie pracy socjalnej , (ćwiczenia) 21.10.2021 r. Termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany.