Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Praca Socjalna LIC, 3 rok Ekonomia z elementami zarządzania (wykład); dr Przemysław Pluciński 15.04.2021 r.
Praca Socjalna LIC, 2 rok Teoria zróżnicowania społecznego (wykład); dr Przemysław Pluciński 15.04.2021 r.
Socjologia LIC, 2 rok Teoria zróżnicowania społecznego (wykład); dr Przemysław Pluciński 15.04.2021 r.
Socjologia LIC, 2 rok Stare i nowe oblicza władzy (wykład); prof. dr hab. Rafał Drozdowski 15.04.2021 r.
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia klasyczna (ćwiczenia) gr. 2; prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek 15.04.2021 r. brak Internetu