Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia LIC, 1 rok Podstawy socjologii (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 11.05.2021 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Socjologia przedsiębiorczości I stopień (wykład); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 11.05.2021 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany po uzgodnieniu z grupą.
Praca Socjalna LIC, 1 rok Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 13.05.2021 r. Terminy odrobienia zajęć: Piątek 4 czerwca od godz. 8.00-9.30 (za 6.05) Piątek 4 czerwca od godz. 9.45-11.00 (za 13.05)
Socjologia LIC, 1 rok Podstawy socjologii (ćwiczenia); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 18 i 25.05.2021 r. zwolnienie lekarskie
Socjologia LIC, 3 rok Socjologia przedsiębiorczości (wykład); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 18 i 25.05.2021 r. zwolnienie lekarskie
socjologia LIC, 2 rok Metody badań jakościowych (gr. 3 i 4); dr Alicja Raciniewska 18.05.2021 r. Termin odrobienia: gr. 3 - 21.05 godz. 12.30 gr. 4 - 28.05 godz. 12.30
Socjologia LIC, 3 rok Socjologia zamieszkiwania (wykład fakultatywny); dr Marta Skowrońska 01.06. 2021 Termin odrobienia wykładu: 31.05.2021 r. godz. 10:45-12:15 Wykład będzie ponadto nagrany i dostępny w MS Teams – Pliki.
Praca Socjalna LIC, 2 rok Teoria i metody pracy socjalnej – ćwiczenia z II grupa; dr Martyna Plucińska-Nowak 26.05.2021r. (środa) Termin odrobienia: 27.05.2021r. (czwartek) Zajęcia godz. 9:00 - 10:30
Socjologia, 2 rok LIC Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 25.05.2021 r.
Socjologia, 2 rok LIC Przygotowanie do ćwiczeń terenowych (dr Marta Skowrońska) 28.06.2021 18.06.2021 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 27.05.2021 r. Termin odrobienie wykładu: środa 2 czerwca od godz. 17.45-19.15
Socjologia, 1 rok LIC Praktyki kulturowe (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 2.06.2021 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego (konwersatorium); dr Ariel Modrzyk 22.06.2021 r. Zajęcia zostaną odrobione 10.06.2021 r. o godz. 10.45
Socjologia, 1 rok MGR Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych gr. 1 i gr. 2; dr Alicja Raciniewska (laboratoria) 10.06.2021 r. Konsultacje odbędą się 21.06.2021 r. (poniedziałek) gr. 1 - godz. 10.45 gr. 2 - godz. 12.30
Socjologia, 1 rok LIC Bliskie związki w perspektywie socjologicznej (wykład); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 15.06.2021 r. Termin odrobienia: 18.06 godzina 15.00 (piątek)