Rekrutacja na studia I stopnia

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajdziesz TUTAJ (Socjologia) oraz TUTAJ (Praca socjalna).


Najważniejsze daty:

9 lipca 2019:
Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek
Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek

12-17 lipca 2019: Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, a nadal chcą zostać studentami danego kierunku, są zobligowani do złożenia elektroniczneego oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, a wtedy zostaną wpisani do grupy rezerwowej.

Gdzie skłądać dokumenty?
Praca Socjalna - s. 109 bud. C (ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań) - SZCZEGÓŁY TUTAJ
Socjologia - s.115 bud C (ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań) - SZCZEGÓŁY TUTAJ


Rekrutacja na studia II stopnia

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajdziesz TUTAJ (Socjologia) oraz TUTAJ (Praca socjalna)

Przypominamy, że do 20 września trwają zapisy na dwuletnie studia magisterskie w trybie dziennym.

Jeśli jesteś absolwentem studiów licencjackich bądź magisterskich z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych, a chciałbyś poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę, poznać nowe sposoby rozumienia i badania świata społecznego, warto rozważyć, czy nie najlepszą opcją byłoby zdobycie magisterium z socjologii na UAM.

Szczegółowe informacje o kierunku studiów znajdują się TUTAJ.

Wystarczy kilka kroków:
1. Zarejestruj się na portalu rekrutacyjnym UAM: https://rekrutacja.amu.edu.pl/utworz-konto 
2. Zapisz się na kierunek SOCJOLOGIA studia drugiego stopnia stacjonarne (dzienne)
3. Dokonaj opłaty egzaminacyjnej i przypisz ją do kierunku (do 20 września br.)
4. Uzupełnij informacje o swoim dyplomie i prześlij zdjęcie
5. Złóż komplet dokumentów (od 18-23 września)

Szczegółowy Schemat postępowania kwalifikacyjnego oraz Wykaz wymaganych dokumentów znajdują się TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat pokoju, w którym należy składać dokumenty, zostaną jeszcze podane.

Zapraszamy na stronę https://kandydaci.amu.edu.pl/