Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia LIC, 1 rok Metodyka studiowania (grupa 6; dr hab. Agnieszka Jeran 26.11.2020 r. czwartek, 26.11., godz. 12:30-15:45, zdalnie
Praca Socjalna,1 rok MGR Metody pracy socjalnej (wykad); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 12.11.2020 r. godz. 14.15-15.45
socjologia LIC, 2 rok Procesy ludnościowe (ćwiczenia gr. 1 i 3) 17.11 i 18.11.2020 r. gr. 3 18.11.2020 (ŚRODA) godz. 9.00 – 10.30; 10.45 – 12.15; gr. 1 17.11.2020 (WTOREK) godz. 12.30 – 14.00; 14.15 – 15.45;
socjologia LIC, 2 rok Statystyka społeczna (wykład); dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz 30.11.2020 r. godz. 16.00 – 17.30 i 17.45 – 19.15.
Socjologia LIC, 3 rok Przygotowanie projektu badawczego (laboratoria gr. 3 i 4); dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz 7.12 oraz 14.12.20120 r. gr. 3 07.12.2020 (Poniedziałek) godz. 16.00 - 17.30 14.12. (Poniedziałek) godz. 17.45 – 19.15 gr. 4 07.12.2020 (Poniedziałek) godz. 17.45 – 19.15 14.12. (Poniedziałek) godz. 16.00 - 17.30
Socjologia MGR, 2 rok Socjologia migracji (wykład); dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz 24.11.2020 r. Wtorek) godz. 12.30 – 14.00 i 14.15 – 15.45
Socjologia, 2 rok MGR Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych (wykład); dr Filip Schmidt 27.11.20120 r. godz. 14.00
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii gr. 3 (ćwiczenia); prof. Przemysław Wechta 25.11.2020 r. godz. 12.30
Praca Socjalna LIC, 2 rok Mikrosocjologia (wykład); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 4.12.2020 r. piątek, w godzinach 9:45-10:30 (45 minut
Socjologia LIC, 3 rok Kapitał społeczny w sferze publicznej (wykład); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 11.12.2020 godz.12.00
Praca Socjalna,2 rok LIC Mikrosocjologia (wykład); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 8.01.2021 r godz. 9.00-10.30
Socjologia LIC, 3 rok Kapitał społeczny (wykład); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 15.02.2021 r. godz. 12.00
Socjologia LIC, 3 rok Przygotowanie projektu badawczego (gr. 3 i 4) 11.02.2021 r. gr. 3 (11.02.2021 godz. 9.00 -10.30 ); gr. 4 (11.0.2021 godz. 10.45 – 12.15)
Socjologia LIC, 3 rok Socjologia organizacji instytucji publicznych 2.02.2021 r. wtorek godz. 14.15-15.45
Praca Socjalna MGR, 2 rok Problemy miejskie (wykład); prof. UAM dr hab. Marek Nowak 1.02.2021 r. poniedziałek godz. 16.45-18.15