Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia LIC, 1 rok Metodyka studiowania (grupa 6; dr hab. Agnieszka Jeran 26.11.2020 r. czwartek, 26.11., godz. 12:30-15:45, zdalnie
Praca Socjalna,1 rok MGR Metody pracy socjalnej (wykad); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 12.11.2020 r. godz. 14.15-15.45
socjologia LIC, 2 rok Procesy ludnościowe (ćwiczenia gr. 1 i 3) 17.11 i 18.11.2020 r. gr. 3 18.11.2020 (ŚRODA) godz. 9.00 – 10.30; 10.45 – 12.15; gr. 1 17.11.2020 (WTOREK) godz. 12.30 – 14.00; 14.15 – 15.45;
socjologia LIC, 2 rok Statystyka społeczna (wykład); dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz 30.11.2020 r. godz. 16.00 – 17.30 i 17.45 – 19.15.
Socjologia LIC, 3 rok Przygotowanie projektu badawczego (laboratoria gr. 3 i 4); dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz 7.12 oraz 14.12.20120 r. gr. 3 07.12.2020 (Poniedziałek) godz. 16.00 - 17.30 14.12. (Poniedziałek) godz. 17.45 – 19.15 gr. 4 07.12.2020 (Poniedziałek) godz. 17.45 – 19.15 14.12. (Poniedziałek) godz. 16.00 - 17.30
Socjologia MGR, 2 rok Socjologia migracji (wykład); dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz 24.11.2020 r. Wtorek) godz. 12.30 – 14.00 i 14.15 – 15.45
Socjologia, 2 rok MGR Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych (wykład); dr Filip Schmidt 27.11.20120 r. godz. 14.00
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii gr. 3 (ćwiczenia); prof. Przemysław Wechta 25.11.2020 r. godz. 12.30