Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok MGR Eksploracja danych zastanych (konwersatorium), dr Filip Schmidt 25.03.2021 r. godz. 16.00
Socjologia, 2 rok LIC Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego (wykład) dr Łukasz Rogowski 13.04.2021 r. godz. 16:00-17:30
Socjologia, 1 rok LIC Socjologia klasyczna (ćwiczenia gr. 3 i 4),prof. Jerzy Kaczmarek od 15.04.2021 r. nastąpiła zmiana prowadzącego. Zajęcia będzie prowadziła dr Natasza Doiczman-Łoboda
Socjologia, 2 rok LIC Wprowadzenie do badań stosowanych (ćwiczenia), dr Maciej Frąckowiak 21.04.2021 r. godz. 17.45-19.15
Socjologia, 2 rok LIC Marketing społecznościowy ( social media marketing); konwersatorium, dr Maciej Frąckowiak 27.04.2021 r. godz. 16.00-19.15