Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 2 rok, Licencjat Statystyka społeczna (laboratoria); prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski; grupy z godz. 11.30 i 14.00 20.01.20120 r. sala 122, bud. C godz. 15.00
Socjologia, 1 rok, Licencjat Cywilizacje pozaeuropejskie (wykład); prof. dr hab. Magdalena Ziółkowska 26.02; 4.03.2020 r. Wykład rozpocznie się od 11 marca 2020 r.
Praca Socjalna, 1 rok Licencjat Cywilizacje pozaeuropejskie (wykład); prof. dr hab. Magdalena Ziółkowska 26.02; 4.03.2020 r. Wykład rozpocznie się od 11 marca 2020 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany
Socjologia, 1 rok, Licencjat Społeczeństwo obywatelskie w sferze publicznej oraz Przemiany współczesnej sfery publicznej; dr Krzysztof Bondyra 24.02.2020 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany
Praca Socjalna, 1 rok, MGR Partnerstwo lokalne; dr Krzysztof Bondyra 24.02.2020 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Style życia i czas wolny (konwersatorium); dr Dorota Mroczkowska 25.02.2020 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok MGR Prognozowanie i analiza trendów (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 3.03.2020 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Socjoogia, 1 rok LIC Cywilizacje pozaeuropejskie (wykład); prof. dr hab. Magdalena Ziółkowska 4.03.2020 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany