Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 1 rok MGR Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych (laboratoria); dr Alicja Raciniewska 10.06.21 (zajęcia z 11.03.21) 17.06.21 (zajęcia z 29.04.21) grupa 1, godz. 10.45-12.15. grupa 2, godz. 12.30-14.00
Praca Socjalna LIC, 1 rok Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 4.06.2021 r. od godz. 8.00-9.30 oraz od godz. 9.45-11.00
Socjologia LIC, 2 rok Metody badań jakościowych (gr. 3 i 4); dr Alicja Raciniewska 21 i 28.05.2021 r. Termin odrobienia: gr. 3 - 21.05 godz. 12.30 gr. 4 - 28.05 godz. 12.30
Socjologia LIC, 3 rok Socjologia zamieszkiwania (wykład fakultatywny), dr Marta Skowrońska 31.05.2021 r. godz. 10:45-12:15 Wykład będzie ponadto nagrany i dostępny w MS Teams – Pliki.
Praca Socjalna LIC, 2 rok Teoria i metody pracy socjalnej – (ćwiczenia II grupa); dr Martyna Plucińska-Nowak 27.05.2021r. (czwartek) godz. 9:00 - 10:30
Socjologia, 2 rok LIC Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego (konwersatorium); dr Ariel Modrzyk 10.06.2021 r. za zajęcia z dnia 22.06.2021 r.
Praca Socjalna MGR, 2 rok Zarządzania projektem społecznym i zespołem 11.06.2021 r. w godz. od 16:00 do 17:30
Socjologia, 1 rok MGR Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych (laboratoria); dr Alicja Raciniewska 21.06.2021 r. Terminy konsultacji: gr. 1 - godz. 10.45 gr. 2 - godz. 12.30
Socjologia, 2 rok LIC Przygotowanie do ćwiczeń terenowych, prof. UAM dr hab. Marek Nowak 11.06.2021 r. Zajęcia zostaną odrobione w czwartek 17.06.2021 r. o godz. 16.00