Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Praca Socjalna, 1 rok LIC Psychologia rozwoju człowieka (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 12.10.2021 r. godz. 18.30 za wykład z dnia 11.10.2021 r.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 3 i 4); dr Jacek Kubera 19.10.2021 r. ćwiczenia zostaną odrobione w następujących terminach: gr. 3 - 19.10 godz. 13.15 sala 4 gr. 4 - 19.10 godz. 11.30 sala 5