Studia na Cyprze, w Hiszpanii, Portugalii, Francji? A może praktyki w Niemczech, We Włoszech, w Rumunii, Czechach, Turcji albo na Węgrzech? Każdy, kto studiuje u nas socjologię lub pracę socjalną ma szansę spędzić część swoich studiów za granicą oraz odbyć praktyki zagraniczne w trakcie lub po zakończeniu studiów! Lista uczelni partnerskich jest co roku aktualizowana, ale znajdziecie na niej zawsze takie atrakcyjne miasta, jak np. Porto, Wiedeń, Rzym, Paryż, Bukareszt, Dubrownik, Freiburg czy Valencia.

Praktykę można odbyć dowolnym podmiocie posiadającym osobowość prawną, zlokalizowanym w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (kraje Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, a także Szwajcaria i Turcja): w firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji państwowych czy też innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea, czasami w placówkach naukowo-badawczych. Nie mogę to być jedynie instytucje Unii Europejskiej ani polskie firmy, ambasady, konsulaty lub inne podmioty związane z Polską. Podmiot wybieramy samodzielnie. Propozycje dotyczące takich instytucji można też znaleźć na stronach internetowych m.in. TUTAJ.

Na studia w programie Erasmus+ mogą wyjechać studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, a na praktyki – studenci i absolwenci. Wysokość stypendiów studyjnych wynosi od 450 do 520 EUR miesięcznie, a na praktyki – 550 do 620 EUR. Osoby otrzymujące stypendium socjalne otrzymują oprócz niego dodatek. Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów, a minimalna długość pobytu to 2 (praktyki) lub 3 (studia) miesiące. Na zagraniczną praktykę lub staż możesz wyjechać nawet po studiach – już jako nasz/a absolwent/ka – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się co roku między lutym a kwietniem, a na praktyki - zgodnie z aktualnym harmonogramem. W tej chwili wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, do wyczerpania puli środków.
Kryteria zasadnicze, decydujące o przyznaniu wyjazdu to:
(1) średnia ocen od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku, potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ocen, przy czym średnia nie wynosić mniej niż 3,5
(2) znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu i/lub oceną na świadectwie maturalnym.

Szczegółowe zasady kwalifikacji na wyjazdy na studia oraz listę uczelni partnerskich można znaleźć TUTAJ, a na wyjazdy na praktyki – TUTAJ.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące wyjazdów na studia, a jeśli nie ma tam tego, czego szukasz albo masz pytanie dotyczące praktyk, skontaktuj się proszę z koordynatorem wydziałowym programu Filipem Schmidtem: fschmidt@amu.edu.pl FAQ
(Frequently Asked Questions)