Ankieta dotycząca programu Erasmus znajduje się TUTAJ!
Pomóż ulepszyć nasze działania na Wydziale Socjologii!

Studia na Cyprze, w Hiszpanii, Portugalii, Francji? A może w Niemczech, We Włoszech, w Rumunii, Czechach, Turcji albo na Węgrzech? Każdy, kto studiuje u nas socjologię lub pracę socjalną ma szansę spędzić część swoich studiów za granicą oraz odbyć praktyki zagraniczne po zakończeniu studiów! Lista uczelni partnerskich jest co roku aktualizowana, ale znajdziecie na niej zawsze takie atrakcyjne miasta, jak np. Porto, Wiedeń, Rzym, Paryż, Bukareszt, Dubrownik, Freiburg czy Valencia.

Na stypendia programu Erasmus+ mogą wyjechać studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Wysokość stypendium wynosi ok. 400-500 EUR miesięcznie. Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów, a minimalna długość pobytu to 2 (praktyki) lub 3 (studia) miesiące. Na zagraniczną praktykę lub staż możesz wyjechać nawet po studiach – już jako nasz/a absolwent/ka – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

W 2020 r. pierwsza rekrutacja na wyjazdy na studia (realizowane w roku akademickim 2020/2021) odbywa się od 24.02.2020 do 11.03.2020, a druga - od 16.04 do 23.04.2020. Od tego roku (2020/2021) zmienia się nieco strona formalna – odtąd rekrutacja i rozliczanie wyjazdu nie odbywa się już na Wydziale Nauk Społecznych, lecz na nowo powstałym Wydziale Socjologii. Oznacza to, że dokumenty będą podpisywane nie przez Marcina Poprawskiego, koordynatora programu Erazmus dla dawnego wydziału, lecz przez Filipa Schmidta, koordynatora dla Wydziału Socjologii. Zasady pozostaną jednak prawie takie same, jak w poprzednich latach. Kryteria zasadnicze, decydujące o przyznaniu wyjazdu to:
(1) średnia ocen od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku, potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ocen, przy czym średnia nie wynosić mniej niż 3,5
(2) znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu i/lub oceną na świadectwie maturalnym

Kryteria pomocnicze, które mogą decydować w przypadku rywalizacji 2 osób o to samo miejsce to:
(1) działalność naukowa (np. uczestnictwo w projektach badawczych, konferencjach naukowych, autorstwo artykułów, nagrody i stypendia, aktywność w kołach naukowych, organizacja konferencji)
(2) uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w języku obcym (np. w ramach AMU-PIE)
(3) działalność społeczna lub wolontariacka.

Szczegółowe zasady oraz listę uczelni partnerskich można znaleźć TUTAJ.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania, a jeśli nie ma tam tego, czego szukasz, skontaktuj się proszę z koordynatorem wydziałowym programu Filipem Schmidtem: fschmidt@amu.edu.pl FAQ
(Frequently Asked Questions)