Studia na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu

 

 

Dlaczego warto studiować na Wydziale Socjologii UAM?

 

Socjologia i praca socjalna na UAM – nowoczesność i tradycja

Jesteśmy najstarszym socjologicznym ośrodkiem akademickim w Polsce. Nasza historia liczy już ponad 100 lat – w 1920 roku w Poznaniu powstał pierwszy socjologiczny ośrodek w Polsce. Chcemy być na bieżąco ze zmieniającym się światem, a nawiązywanie do tradycji ułatwia nam poznawanie tego, co nowe i dotychczas niezbadane.

Wydział Socjologii jest częścią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – największej uczelni wyższej w Wielkopolsce. O jakości badań naukowych i kształcenia na UAM świadczą m.in.: certyfikat „HR Excellence in Research”; status uniwersytetu europejskiego; status uczelni badawczej; wysoka pozycja w rankingach szkół wyższych. Do 2020 roku byliśmy częścią Wydziału Nauk Społecznych UAM, a obecnie funkcjonujemy jako odrębna jednostka - Wydział Socjologii UAM w Poznaniu.

Przejdź TUTAJ, jeśli chcesz się zapisać na studia!

Pobierz nasz folder informacyjny o studiach na Wydziale Socjologii (KLIK)

 

Studia rozwijające wyobraźnię

Wydział prowadzi studia pierwszego (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie), w trybie stacjonarnym na kierunkach: socjologia oraz praca socjalna. Oba kierunki posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach. Absolwentki i absolwenci studiów magisterskich na obu kierunkach mogą kontynuować swoje kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM.

Studia na Wydziale Socjologii rozwijają wrażliwość społeczną i wyobraźnię społeczną. Absolwentki i absolwenci pozyskują konkretną wiedzę, jak i kompetencje miękkie, co pozwala na samodzielne kształtowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Jednocześnie uzyskują umiejętność krytycznego spojrzenia na rzeczywistość społeczną.

Ważne są dla nas szacunek wobec różnorodności społecznej, podmiotowość i tolerancja. Takie wartości przekazujemy też naszym studentkom i studentom.

czytelnia5
Aktywność naukowa i publiczna

W naszej pracy badawczej zajmujemy się takim tematami, jak: życie w mieście i przestrzeń miejska, rodzina i jej współczesne przemiany, życie codzienne, społeczne aspekty klimatu i środowiska naturalnego, media i nowe technologie, kultura wizualna i sztuka, cielesność i sport, czas wolny, pamięć społeczna, problemy społeczne, marginalizacja i wykluczenie społeczne, ubóstwo, zaradność społeczna, starość, niepełnosprawność, prawa człowieka, innowacyjna pomoc, mediacje, wsparcie społeczne.

Czujemy zobowiązanie wobec lokalnej społeczności. Współpracujemy z instytucjami z otoczenia społecznego. Ich przedstawiciele są dla nas wsparciem w dostarczaniu studentkom i studentom praktycznej wiedzy. Wśród nich są m.in.: Urząd Miasta Poznania, Centrum Kultury Zamek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego.

Zabieramy głos w debatach publicznych na temat aktualnych problemów społecznych.
Studenci i wykładowcy Wydziału zostali wielokrotnie docenieni za swoje osiągnięcia naukowe, otrzymując prestiżowe nagrody i stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Rodziny Kulczyków, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, czy też Fundacji UAM.


Trawiasta oaza spokoju przed budynkiem E
Kampus i jego atrakcje

Kampus Ogrody – siedziba wydziału jest terenem lubianym przez studentów i kadrę naukową jako bardzo zielone, doskonale skomunikowane, ulokowane w bliskości modnych dzielnic Poznania: Jeżyc i Grunwaldu, przytulne i harmonijnie zestrojone miejsce dzielenia się wiedzą naukową. W semestrze letnim część zajęć, na życzenie studentów, prowadzona jest w cieniu drzew, w sąsiedztwie plenerowych instalacji rzeźbiarskich. Kampus znajduje się zaledwie kilka minut drogi od Ogrodu Botanicznego.

Kliknij TUTAJ, aby obejrzeć krótki film dokumentalny powstały
z okazji 40-lecia Wydziału Nauk Społecznych.

Kliknij TUTAJ, aby obejrzeć najnowszy film promocyjny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Życie studenckie

 • Koła naukowe: możliwość zaangażowania w projekty i wyjazdy badawcze, dyskusje, spotkania ze specjalistami, poznanie interesujących ludzi, integracja osób z różnych lat studiów.
 • Rada Samorządu Studentów – oficjalna reprezentacja studentek i studentów wydziału.
 • Erasmus+. Wyjazdy na studia do zagranicznych uczelni partnerskich lub na praktyki do organizacji pozanaukowych.
 • Rozwój indywidualnych zainteresowań w ramach własnych projektów badawczych i rozwojowych, dofinansowywanych przez uczelnię.
 • Warsztaty, szkolenia, szkoły letnie, debaty oksfordzkie. Rozwój kompetencji i potwierdzające je certyfikaty.
 • Współpraca badawcza w ramach przedsięwzięć naukowych realizowanych na Wydziale (np. Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej)
 • Wolontariat realizowany w organizacjach pozarządowych.

studenci tlum2
Ważne wydarzenia

Festiwal Kultury Studentów „KULMINACJE”
Spotkanie z kulturą studentów twarzą w twarz, szansa na uczestniczenie w występach studenckich grup teatralnych i tanecznych, poznanie twórczości studenckich poetów, piosenkarzy, pisarzy, (foto)grafików, performerów, rzeźbiarzy, kuglarzy, muzyków, naukowców, badaczy i innych pasjonatów kultury, możliwość przedstawienia społeczności studenckiej własnej działalności artystycznej, kulturalnej lub społecznej.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej festiwalu (TUTAJ) oraz na profilu Facebookowym (TUTAJ). Nie zapomnij również obejrzeć archiwalnej relacji z jednej z poprzednich edycji Festiwalu "KULMINACJE" (TUTAJ).

Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej
Cykl wykładów, seminariów i spotkań poświęconych promowaniu pracy socjalnej w środowisku akademickim i pozaakademickim. Projekt ten realizowany jest w kilku ośrodkach akademickich, między innymi w Łodzi, Krakowie czy Warszawie. Organizatorami poznańskiego Tygodnia są Wydział Socjologii UAM, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM oraz Sekcja Pracy Socjalnej przy PTS.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej wydarzenia (TUTAJ).

 

Nasi pracownicy w mediach

Pracownicy Wydziału Socjologii UAM nierzadko są proszeni o komentarz odnośnie bieżącej sytuacji społecznej i politycznej. Ich wystąpienia można znaleźć zarówno w ogólnopolskich, jak i regionalnych stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych oraz w prasie. Oto kilka przykładów:

 • Prof. UAM Honorata Jakubowska: Seksowne i słabe? Co sport mówi o kobietach [ROZMOWA] (TUTAJ)
 • Arcydzieła... Arcymyśli... Wykłady Uniwersyteckie - prof. Zbigniew Woźniak (TUTAJ)
 • Jak mieszkają Polacy? Z naszych domów wyparowują pamiątki, a wkrada się praca (TUTAJ)
 • Projekt Podkasty dla Wikipedii. Polskie uczelnie i nagranie Florian Znaniecki okres poznański (TUTAJ)
 • Życie (nie)towarzyskie. Czy Polacy przestali być gościnni? - dr Marta Skowrońska (TUTAJ)
 • Sąsiedzi są w modzie. Socjolog: Trwa casting na sąsiada - prof. dr hab. Marek Nowak (TUTAJ)
 • Rodzi się na naszych oczach nowe pokolenie. Pokolenie pandemii - prof. Krzysztof Podemski (TUTAJ)
 • Życie codzienne w czasach pandemii - dr Ariel Modrzyk (TUTAJ)
 • Socjolog: Konserwatyści radzą sobie lepiej z pandemią - prof. dr hab. Marek Nowak (TUTAJ)

 

Nasi partnerzy o nas

Studia socjologiczne w Poznaniu to doskonały wybór, przede wszystkim dla tych studentek i studentów, którzy chcieliby w przyszłości współpracować w instytucjach kultury lub badać takie instytucje.

Anna Hryniewiecka, Dyrektor Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Wydział Socjologii UAM jest wiodącą jednostką socjologiczną na terenie Polski (…) Należy podkreślić i docenić współpracę z instytucjami otoczenia społecznego i naukowego, oraz ich wpływ na proces dydaktyczny. Ponadto Uczelnia w znacznym stopniu stwarza możliwości udziału studentów w badaniach naukowych.

Fragment raportu z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na kierunku socjologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fundacja Malta z pełną odpowiedzialnością może polecić studiowanie socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jesteśmy przekonani, że takie studia wyposażają młodych ludzi w szereg kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a doświadczenie zebrane w trakcie studiów zostanie docenione przez przyszłych pracodawców.

Fundacja Malta, organizator Malta Festival Poznań

Od 2012 Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences at Case Western Reserve University i Wydział Socjologii UAM są partnerami w zakresie edukacji na kierunku praca socjalna. Jestem pod wrażeniem wspaniałych zajęć, zaangażowania wykładowców i wysokiego poziomu współpracy uczelni z organizacjami w Poznaniu.

Kathleen Farkas PhD Associate Professor,
Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences Case Wertern Reserve University w Cleveland

Studia na kierunku Praca socjalna na poznańskim Uniwersytecie, to czas czerpania inspiracji, które do tej pory wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Za to bardzo dziękuję.

Marcin Halicki, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami


SOCJOLOGIA

Czym jest socjologia?

Socjologia bada, czym jest społeczeństwo i jak działa. Przygląda się temu, jak się zmienia i poszukuje sposobów, według których można je przekształcać. Przedmiotem zainteresowań socjologii są zatem wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją, między innymi: konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Na studiach socjologicznych pokazujemy, jak zadawać pytania o świat społeczny i jak szukać na nie odpowiedzi. Uczymy korzystać z narzędzi, za pomocą których można poznawać i zmieniać społeczeństwo w całej jego różnorodności.

Co można zyskać dzięki naszym studiom na socjologii?

 • Przygotowanie studentek i studentów do refleksji teoretycznej (znajomość współczesnych koncepcji i pojęć stosowanych do opisu rzeczywistości społecznej)

 • Przygotowanie studentek i studentów do roli rzetelnych badaczy i diagnostów rzeczywistości społecznej (znajomość metod, technik, narzędzi i procedur umożliwiających empiryczne badanie procesów społecznych)

 • Przygotowanie studentek i studentów do animowania działań wprowadzających pozytywne zmiany w rzeczywistości społecznej (świadomość wpływu nauk społecznych na życie ludzi, umiejętność stosowania pojęć i narzędzi socjologicznych do zmiany procesów społecznych, wrażliwość społeczna)

Studia I stopnia

(Kliknij TUTAJ, aby przejść do rejestracji)

Dlaczego warto studiować?

Program studiów socjologicznych jest elastyczny i skonstruowany tak, by z jednej strony wyposażyć w kluczową wiedzę o społeczeństwie i szerokie kompetencje do badania i działania społecznego, z drugiej zaś – pozwolić każdemu ze studentów znaleźć własną ścieżkę zainteresowań socjologicznych. Dlatego też już od I semestru zaczyna się pole do wyboru, obejmujące przez całe studia kilkanaście przedmiotów o charakterze monograficznym (jako wykłady fakultatywne i socjologie szczegółowe, obejmujące pełny przekrój zainteresowań współczesnej socjologii, od subkultur młodzieżowych po socjologię starości, od emocji po podróżowanie) i trzy zestawy przedmiotów składających się na moduły tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak:

 • Kultura i media
 • Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie
 • Socjologia stosowana w sferze publicznej

Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Praca po studiach

Absolwentki i absolwenci socjologii są przygotowani do pracy w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit. Mogą realizować swoją karierę zawodową m.in. w badaniach rynkowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, marketingu, mediach. Niezależnie od wybranych w czasie studiów przedmiotów potrafią zaprojektować badanie rzeczywistości społecznej, zgromadzić informacje, przygotować prezentację wyników uwzględniając specyfikę adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Są też przygotowani do pracy zespołowej.

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)

 

Studia II stopnia

(Kliknij TUTAJ, aby przejść do rejestracji)

Dlaczego warto studiować?

Socjologia magisterska pozwala niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia na poznanie niuansów socjologicznego myślenia o świecie społecznym. Program studiów składa się z przedmiotów kanonicznych, modułów tematycznych, ćwiczeń terenowych, seminariów dyplomowych, lektoratów z języka obcego i zajęć wychowania fizycznego. Promotorzy pracy magisterskiej są wybierani z grona doświadczonej kadry naukowców. Ważnym elementem jest również bogaty wybór fakultetów (m.in.: socjologia pamięci, socjologia wizualna i badania wizualne, socjologia mody, historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie, socjologia dobrobytu). Moduły tematyczne na studiach magisterskich:

 • Innowacje społeczne
 • Relacje w organizacjach
 • Zarządzanie lokalne

Praca po studiach

Absolwentki i absolwenci studiów magisterskich socjologii posiadają wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające efektywne funkcjonowanie w różnych rolach społecznych, w szczególności badacza społecznego i organizatora życia społecznego. Są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji życia zbiorowego: w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit. Mogą realizować swoją karierę zawodową m.in.: w badaniach rynkowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, marketingu, mediach.

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!) 

Studenci przed budynkiem E (Collegium im. Floriana Znanieckiego)


PRACA SOCJALNA

Czym jest praca socjalna?

Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Praca socjalna jako kierunek studiów jest interdyscyplinarnie zakotwiczona w takich dyscyplinach naukowych jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo, zatem w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Wiedza ta pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Co można zyskać dzięki naszym studiom na pracy socjalnej?

 • Rzetelna wiedza interdyscyplinarna, pozwala na celne projektowanie rozwiązań problemów jednostkowych i społecznych, budowanie projektów socjalnych i strategii pomocy, co jest niepodważalnym zasobem bardzo cenionym na rynku pracy.
 • Współpraca ze środowiskiem społecznym i wieloma instytucjami pomocy to istotny element w uczeniu zasad badań diagnostycznych, co pozwala profesjonalnie działać w różnych obszarach życia społecznego.
 • Możliwość zatrudnienia w różnych obszarach pracy socjalnej:z rodziną (np. ośrodki poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowej, praca z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych) / z wykluczonymi (ubogimi, bezrobotnymi, bezdomnymi) / w obszarze zdrowia (w szpitalach, hospicjach, ośrodkach leczenia uzależnień) / w instytucjach edukacyjnych / w instytucjach resocjalizacyjnych (zakłady poprawcze, więzienia, praca z ofiarami i sprawcami przemocy).

Studia I stopnia

(Klikjnij TUTAJ, aby przejść do rejestracji)

Dlaczego warto studiować?

Program studiów oferuje zajęcia  teoretyczne  i  praktyczne  z  wielu dziedzin  wiedzy:  socjologii,  psychologii,  pedagogiki,  polityki  oraz prawa. Studia wyposażają w bogatą wiedzę dotyczącą teorii i metod pracy socjalnej oraz oferują szeroki wachlarz  przedmiotów fakultatywnych (np.  Gender  studies, Psychologia konfliktu, Bezpieczeństwo osobiste). Istotnym elementem studiów  są  praktyki wakacyjne  w  takich  placówkach,  jak:  ośrodki pomocy społecznej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze,  ośrodki terapii uzależnień, ośrodki dla ofiar przemocy, urzędy pracy oraz domy pomocy społecznej.

Praca po studiach

Absolwentki i absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej oraz w organizacjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach zajmujących się problemami społecznymi, zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Po ukończeniu studiów możliwa jest praca w m.in.: powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, sanatoriach itp.

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)

Studia II stopnia

(Kliknij TUTAJ, aby przejść do rejestracji)

Dlaczego warto studiować?

Magisterska praca socjalna to unikalny kierunek, który łączy praktyczne podejście typowe dla pracy socjalnej z wiedzą akademicką o rzeczywistości społecznej, potrzebach ludzi, rodzin i społeczeństw. Program pozwala poznać podstawowe zagadnienia pracy socjalnej, a także elastycznie wybrać zagadnienia szczegółowe dzięki możliwości wyboru:

 • promotora pracy magisterskiej spośród doświadczonej kadry aktywnych teoretycznie, praktycznie i badawczo naukowców
 • przedmiotów do wyboru z puli kilkunastu oferowanych przez pracowników Wydziału – m.in. z zakresu uzależnień, migracji i problemów starości
 • jednej z dwóch specjalności - projektowanie pracy socjalnej lub organizacja usług socjalnych

Praca po studiach

Absolwentki i absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające mu efektywne funkcjonowanie w roli zawodowej pracownika socjalnego. Są przygotowani do samodzielnej realizacji zadań przypisanych ustawowo współczesnej roli asystenta rodziny i mediatora. A także do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej oraz w organizacjach społecznych zajmujących się problemami społecznymi, zarówno w sektorze publicznym jak i pozarządowym. Po ukończeniu studiów możliwa jest praca w m.in.: powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, sanatoriach itp.

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)