Studia na Wydziale Socjologii UAM

Dlaczego warto studiować na Wydziale Socjologii UAM?

 

Pobierz ulotkę socjologii

Pobierz ulotkę pracy socjalnej

Socjologia i praca socjalna na UAM – nowoczesność i tradycja
Jesteśmy najstarszym socjologicznym ośrodkiem akademickim w Polsce. Z tej tradycji czerpiemy pełnymi garściami, ale równie wiele uwagi przykładamy do badania tego, co aktualne, co się zmienia i co będzie organizowało życie społeczne w przyszłości.  Interesują nas zatem zarówno tradycyjne obszary analizy socjologicznej: nierówności społeczne, przemiany przestrzeni publicznej, rodziny, wartości i ról społecznych, jak i to, co w społeczeństwie najnowsze: nowe sposoby spędzania czasu wolnego, mobilność i migracje, problematyka mniejszości, nowe media i technologie, zmieniający się rynek pracy, konsumpcja, nowe formy tożsamości, kultura popularna czy procesy integracji europejskiej.

Wysoka jakość kształcenia
O wysokiej jakości kształcenie na Wydziale Socjologii UAM najdobitniej świadczy fakt, że absolwenci naszych studiów z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy i potrafią go zmieniać. Osoby, które ukończyły socjologię pracują w mediach, firmach reklamowych, samorządach, instytucjach publicznych oraz stowarzyszeniach i fundacjach, są pracownikami i właścicielami firm badawczych, specjalistami od marketingu, Public Relations i Human Resources. Z kolei absolwenci kierunku praca socjalna znajdują pracę w instytucjach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, w organizacjach pozarządowych i w wielu innych podmiotach zajmujących się rozwiązywaniem problemów bezrobocia, przemocy, alkoholizmu, narkomanii czy bezdomności.

Nasi studenci i wykładowcy niemal co roku otrzymują za swoje osiągnięcia naukowe prestiżowe nagrody i stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Rodziny Kulczyków czy też Fundacji UAM. Bronione w naszym Instytucie prace magisterskie i doktorskie są bardzo wysoko oceniane w ogólnopolskich konkursach, a ich autorzy otrzymują nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Nasz Instytut ma również uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego socjologii, a takie prawa posiada zaledwie kilka Instytutów Socjologii w Polsce.

czytelnia5
Aktywność naukowa

Instytut Socjologii charakteryzuje ogromna różnorodność aktywności naukowej. W okresie 2013-2016 pracownicy Instytutu byli autorami i współautorami ponad 40 monografii, ponad 250 artykułów w czasopismach naukowych. Ponadto w Instytucie w tym okresie realizowano 40 różnych projektów badawczych i animacyjnych, o tak różnorodnych tematach jak bankowość mobilna, przygotowanie do odbioru sztuki, analiza pamiętników czy zagadnienia kompetencji wizualnych. Aktywność naukowa była wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodami Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w tym – za najlepsze prace magisterskie, co stanowi rekomendację ich wysokiej jakości.


Trawiasta oaza spokoju przed budynkiem E
Kampus i jego atrakcje

Kampus Ogrody – siedziba wydziału jest terenem lubianym przez studentów i kadrę naukową jako bardzo zielone, doskonale skomunikowane, ulokowane w bliskości modnych dzielnic Poznania: Jeżyc i Grunwaldu, przytulne i harmonijnie zestrojone miejsce dzielenia się wiedzą naukową. W semestrze letnim część zajęć, na życzenie studentów, prowadzona jest na trawnikach, w cieniu drzew, w sąsiedztwie plenerowych instalacji rzeźbiarskich. Na terenie Kampusu działają dwa punkty gastronomiczne - Jadalnia Ogrody oraz Sklepik THE END z wybornymi kanapkami chwalonymi przez większość studentów i prowadzących. Kampus znajduje się zaledwie kilka minut drogi od Ogrodu Botanicznego, a wokoło jest wiele lodziarni, pizzerii oraz punktów ze świeżym pieczywem.

Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu współtworzą 4 instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Psychologii, Instytut Socjologii oraz Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych.  Na Wydziale studiuje prawie 3000 studentów w ramach 22 specjalności na 6 kierunkach studiów: filozofii, kognitywistyce, kulturoznawstwie, psychologii, pracy socjalnej i socjologii. Wydział prowadzi również kulturoznawcze studia magisterskie całkowicie w języku angielskim „Intercultural Communication”, jest także miejscem intensywnej współpracy międzynarodowej kadry akademickiej, wymiany międzynarodowej studentów, absolwentów i doktorantów w oparciu o ponad 70 umów partnerskich z instytutami i wydziałami uczelni zagranicznych.

Kliknij TUTAJ, aby obejrzeć krótki film dokumentalny powstały
z okazji 40-lecia Wydziału Nauk Społecznych.

Kliknij TUTAJ, aby obejrzeć najnowszy film promocyjny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Życie studenckie

Na Wydziale Socjologii funkcjonują dwa koła naukowe:

 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej


Koło Naukowe Studentów Socjologii przy Instytucie Socjologii UAM funkcjonuje od 1 czerwca 2010 roku.
Koło zajmuje się prowadzeniem projektów naukowych i badawczych realizowanych na obszarze Uniwersytetu oraz poza nim. Studenci zrzeszeni w Kole mają okazję do zwiększania swoich kompetencji i rozwoju zainteresowań, nie tylko tych akademickich.
Obecnie prowadzimy projekt pt. "Mentalny obraz przestrzeni WNS wśród jego pracowników i studentów". Ważnym elementem działalności Koła jest też organizacja (i uczestnictwo) w konferencjach naukowych w kraju i poza nim. Współpracujemy także z innymi podmiotami przy organizacji m.in. Tygodnia Wizualnego. Kliknij TUTAJ, aby odwiedzić ich stronę na Facebooku.

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej funkcjonuje od roku 2016 i dynamicznie działa w kierunku z jednej strony – zwiększania kompetencji członków, poszerzania ich wiedzy z zakresu różnych aspektów pracy socjalnej (są zatem spotkania z praktykami i poszerzone poznawanie warsztatu), z drugiej zaś – promowania pracy socjalnej i poznawania jej adeptów z innych ośrodków, czego wyrazem są takie inicjatywy jak „Tydzień Pracy Socjalnej”, konferencje organizowane w Poznaniu i udział w konferencjach wyjazdowych (np. Socjostatek, Kongres Młodej Socjologii). Więcej informacji znajdziesz na profilu Facebookowym KMSPS (TUTAJ).

studenci tlum2
Ważne wydarzenia

Festiwal Kultury Studentów „KULMINACJE”
Spotkanie z kulturą studentów twarzą w twarz, szansa na uczestniczenie w występach studenckich grup teatralnych i tanecznych, poznanie twórczości studenckich poetów, piosenkarzy, pisarzy, (foto)grafików, performerów, rzeźbiarzy, kuglarzy, muzyków, naukowców, badaczy i innych pasjonatów kultury, możliwość przedstawienia społeczności studenckiej własnej działalności artystycznej, kulturalnej lub społecznej.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej festiwalu (TUTAJ) oraz na profilu Facebookowym (TUTAJ). Nie zapomnij również obejrzeć archiwalnej relacji z jednej z poprzednich edycji Festiwalu "KULMINACJE" (TUTAJ).

Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej
Cykl wykładów, seminariów i spotkań poświęconych promowaniu pracy socjalnej w środowisku akademickim i pozaakademickim. Projekt ten realizowany jest w kilku ośrodkach akademickich, między innymi w Łodzi, Krakowie czy Warszawie. Organizatorami poznańskiego Tygodnia są Instytut Socjologii UAM, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM oraz Sekcja Pracy Socjalnej przy PTS.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej wydarzenia (TUTAJ

Nasi pracownicy w mediach

Pracownicy Instytutu Socjologii UAM nierzadko są proszeni o komentarz odnośnie bieżącej sytuacji społecznej i politycznej. Ich wystąpienia można znaleźć zarówno w ogólnopolskich, jak i regionalnych stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych oraz w prasie. Oto kilka przykładów:

 • Prof. Rafał Drozdowski: Protesty zrodziły coś nowego, bez obciachu i patosu [ROZMOWA] (TUTAJ)
 • Gdzie się bawią dzieci w mieście? Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska, socjolożka z UAM  (TUTAJ)
 • Prof. UAM Honorata Jakubowska: Seksowne i słabe? Co sport mówi o kobietach [ROZMOWA] (TUTAJ)
 • Socjolog Ryszard Cichocki o wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich (TUTAJ)
 • Arcydzieła... Arcymyśli... Wykłady Uniwersyteckie - prof. Zbigniew Woźniak (TUTAJ)
 • 7. Biennale Fotografii w Poznaniu - Niewidzialne miasto (TUTAJ)
 • Studenci sięgnęli bruku. I zawzięcie go liczą. Po co? (TUTAJ)
 • Zwierzarnia - Prof. Hanna Mamzer (TUTAJ)
 • Jak mieszkają Polacy? Z naszych domów wyparowują pamiątki, a wkrada się praca (TUTAJ)
 • Projekt Podkasty dla Wikipedii. Polskie uczelnie i nagranie Florian Znaniecki okres poznański (TUTAJ)
 • Życie (nie)towarzyskie. Czy Polacy przestali być gościnni? - dr Marta Skowrońska (TUTAJ)
 • Sąsiedzi są w modzie. Socjolog: Trwa casting na sąsiada - prof. dr hab. Marek Nowak (TUTAJ)
 • Rodzi się na naszych oczach nowe pokolenie. Pokolenie pandemii - prof. Krzysztof Podemski (TUTAJ)
 • Życie codzienne w czasach pandemii - dr Ariel Modrzyk (TUTAJ)

 

Nasi partnerzy o nas

Studia socjologiczne w Poznaniu to doskonały wybór, przede wszystkim dla tych studentek i studentów, którzy chcieliby w przyszłości współpracować w instytucjach kultury lub badać takie instytucje.

Anna Hryniewiecka, Dyrektor Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Instytut Socjologii UAM jest wiodącą jednostką socjologiczną na terenie Polski (…) Należy podkreślić i docenić współpracę z instytucjami otoczenia społecznego i naukowego, oraz ich wpływ na proces dydaktyczny. Ponadto Uczelnia w znacznym stopniu stwarza możliwości udziału studentów w badaniach naukowych.

Fragment raportu z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na kierunku socjologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fundacja Malta z pełną odpowiedzialnością może polecić studiowanie socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jesteśmy przekonani, że takie studia wyposażają młodych ludzi w szereg kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a doświadczenie zebrane w trakcie studiów zostanie docenione przez przyszłych pracodawców.

Fundacja Malta, organizator Malta Festival Poznań

Od 2012 Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences at Case Western Reserve University i Instytut Socjologii UAM są partnerami w zakresie edukacji na kierunku praca socjalna. Jestem pod wrażeniem wspaniałych zajęć, zaangażowania wykładowców i wysokiego poziomu współpracy uczelni z organizacjami w Poznaniu.

Kathleen Farkas PhD Associate Professor,
Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences Case Wertern Reserve University w Cleveland

Studia na kierunku Praca socjalna na poznańskim Uniwersytecie, to czas czerpania inspiracji, które do tej pory wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Za to bardzo dziękuję.

Marcin Halicki, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami


SOCJOLOGIA

Czym jest socjologia?

Czym jest socjologia? Nauką o społeczeństwie. Czym zajmuje się socjolog? Jego badaniem i przekształcaniem. Przedmiotem zainteresowań socjologii są zatem wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją. Socjologia bada między innymi konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Jak bardzo może być to fascynujące, świadczy fakt, że co roku ponad 100 młodych ludzi podejmuje studia na prestiżowych kierunkach socjologia i praca socjalna na Wydziale Socjologii UAM. Jego renomę podkreśla pozycja w rankingu prawie 100 podobnych kierunków na uczelniach publicznych i prywatnych w całej Polsce: poznański Instytut plasuje się w pierwszej trójce.

Studia I stopnia

Dlaczego warto studiować?

Program studiów socjologicznych jest elastyczny i skonstruowany tak, by z jednej strony wyposażyć w kluczową wiedzę o społeczeństwie i szerokie kompetencje do badania i działania społecznego, z drugiej zaś – pozwolić każdemu ze studentów znaleźć własną ścieżkę zainteresowań socjologicznych. Dlatego też już od I semestru zaczyna się pole do wyboru, obejmujące przez całe studia kilkanaście przedmiotów o charakterze monograficznym (jako wykłady fakultatywne i socjologie szczegółowe, obejmujące pełny przekrój zainteresowań współczesnej socjologii, od subkultur młodzieżowych po socjologię starości, od emocji po podróżowanie) i trzy zestawy przedmiotów składających się na moduły tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak:

 • Kultura i media
 • Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie
 • Socjologia stosowana w sferze publicznej

Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)

 

Studia II stopnia

Dlaczego warto studiować?

Socjologia magisterska to okazja dla każdego absolwenta studiów I stopnia, niezależnie od ukończonego kierunku, na poznanie niuansów socjologicznego myślenia o świecie społecznym. Studia obejmują rdzenne zagadnienia socjologii, pozwalają poznać metody badań socjologicznych i uzyskanych danych, a także elastycznie wybrać zagadnienia szczegółowe dzięki możliwości wyboru:
- promotora pracy magisterskiej spośród doświadczonej kadry samodzielnych, aktywnych teoretycznie i badawczo naukowców
- jednego z trzech modułów tematycznych:

 • Innowacje społeczne
 • Relacje w organizacjach
 • Zarządzanie lokalne

- przedmiotów do wyboru z puli kilkunastu oferowanych przez pracowników Instytutu – m.in. z zakresu socjologii kultury popularnej, badań wizualnych czy nierówności społecznych

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)

 

Studenci przed budynkiem E (Collegium im. Floriana Znanieckiego)


PRACA SOCJALNA

Czym jest praca socjalna?

Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Praca socjalna jako kierunek studiów jest interdyscyplinarnie zakotwiczona w takich dyscyplinach naukowych jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo, zatem w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Wiedza ta pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Studia I stopnia

Dlaczego warto studiować?

Program studiów oferuje zajęcia  teoretyczne  i  praktyczne  z  wielu dziedzin  wiedzy:  socjologii,  psychologii,  pedagogiki,  polityki  oraz prawa. Studia wyposażają w bogatą wiedzę dotyczącą teorii i metod pracy socjalnej oraz oferują szeroki wachlarz  przedmiotów  fakultatywnych (np.  Gender  studies, Psychologia konfliktu, Bezpieczeństwo osobiste). Istotnym elementem studiów  są  praktyki  wakacyjne  w  takich  placówkach,  jak:  ośrodki pomocy społecznej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze,  ośrodki terapii uzależnień, ośrodki dla ofiar przemocy, urzędy pracy oraz domy pomocy społecznej.

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)

 

Studia II stopnia

Dlaczego warto studiować?

Magisterska praca socjalna to unikalny kierunek, który łączy praktyczne podejście typowe dla pracy socjalnej z wiedzą akademicką o rzeczywistości społecznej, potrzebach ludzi, rodzin i społeczeństw. Program pozwala poznać podstawowe zagadnienia pracy socjalnej, a także elastycznie wybrać zagadnienia szczegółowe dzięki możliwości wyboru:
- promotora pracy magisterskiej spośród doświadczonej kadry aktywnych teoretycznie, praktycznie i badawczo naukowców
- jednej z trzech specjalności:

 • Asystentura i mediacja socjalna
 • Organizacja usług socjalnych
 • Animacja społeczności lokalnych

- przedmiotów do wyboru z puli kilkunastu oferowanych przez pracowników Instytutu – m.in. z zakresu uzależnień, migracji i problemów starości

Program studiów (KLIK!)

Plany zajęć (KLIK!)