Soc Info nr 4 (2021/2022)
Pracownicy
Data dodania: 22 październik 2021

Dr Beata Kowalczyk z grantem Miniatura. Dr Beata Kowalczyk otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu "Tonące tradycje. Doświadczanie i odpowiedzi na straty oraz szkody wywoł...

Konkursy BestStudentGrant
Studenci
Data dodania: 20 październik 2021

Uruchomione zostały kolejne konkursy w ramach projektu BestStudentGrant. Są one skierowane do najlepszych studentek i studentów, a ich przedmiotem jest realizacja studenckiego projektu badawczego.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Socjologii UAM a Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
Aktualności
Data dodania: 14 październik 2021

13 października w Urzędzie Miasta Poznania podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Ze strony U...

Soc Info nr 3 (2021/2022)
Pracownicy
Data dodania: 15 październik 2021

Seminarium wydziałowe. Zapraszamy na pierwsze w roku akademickim wydziałowe seminarium naukowe. Podczas spotkania prof. Ryszard Cichocki oraz prof. Przemysław Wechta przedstawią referat pt. "Społeczny...

Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych na potrzeby realizacji prac magisterskich - II nabór
Studenci
Data dodania: 19 październik 2021

Informujemy o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków w ramach I edycji wydziałowego konkursu na dofinansowanie projektów badawczych związany...

Transport dla osób z trudnościami w poruszaniu się
Aktualności
Data dodania: 07 październik 2021

Osoby z trudnościami w poruszaniu się (studenci, doktoranci oraz pracownicy UAM prowadzący działalność naukowo-badawczą), które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie sa...