Do 24 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty humanistyczne obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Budżet konkursu wynosi 20 mln euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów temat otwartego konkursu to  Public spaces: Culture and Integration in Europe. Zgłaszany projekt musi być realizowany przez co najmniej cztery zespoły, które pochodzą z co najmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. W skład konsorcjum powinny wchodzić także instytucje pozaakademickie - muzea, organizacje pozarządowe, media.


W konkursie HERA mogą brać udział zespoły z następujących krajów:

Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Zgłaszany projekt może trwać od 24 do 36 miesięcy. Maksymalny budżet projektu może wynosić 1 mln euro.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej heranet.info oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.