Firma Clarivate Analytics zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących platform Web of Science i InCites w zakresie:

- wyszukiwania cytowań do publikacji,

- poprawiania błędów w rekordach cytowania,

- zbierania dorobku autorów powiązanych z daną instytucją.

Wrześniowe szkolenia skierowane do naukowców i przedstawicieli instytucji naukowych będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx zgodnie z poniższym harmonogramem.

Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych

18 września 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

22 września 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
19 września 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
25 września 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

Web of Science - wyszukiwanie nazwy instytucji
19 września 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
25 września 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się

Nowości na platformie Web of Science
26 września 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się 

Aby wyświetlić aktualny kalendarz  szkoleń z możliwością rejestracji na wybrane sesje, kliknij tutaj. Kalendarz można filtrować według miesiąca, języka i tematu. Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.