W czwartek 21 stycznia 2021 r. na naszym Wydziale gościli badacze związani z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Michał Nowosielski oraz dr Witold Nowak. Spotkanie ze studentami socjologii odbyło się za pośrednictwem platformy MsTeams w ramach przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym. 

Goście zaprezentowali założenia i przebieg projektu oraz omówili wyniki diagnozy kondycji polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach Europy (Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech oraz Hiszpanii). W trakcie spotkania badacze podzielili się również ze studentami wiedzą i doświadczeniami z realizacji tego rodzaju przedsięwzięć badawczych oraz implementacji ich wyników w ramach polityk publicznych.

Projekt „Polskie organizacje imigranckie w Europie” był realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.