W czwartek 22.11.2018 nasz Instytut gościł mgr Aleksandrę Stępowską, II sekretarza w Ministerstwie Spraw Zagraniczych, b. pracowniczkę Stałego Przedstawicielstwa RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz Genewie. Pani A. Stępowska opowiedziała naszym studentom o roli Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Organizatorem spotkania był dr Łukasz Skoczylas.