Komisja doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przewodzie doktorskim mgr Ronit Windzberg Sasson zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ronit Windzberg Sasson pt. "The Social Role of the Mentor in the Democratic School in Israel. The Concept and Practise (in the Perspective of the Sociology of Education)", która odbędzie się dnia 30 stycznia 2023 roku o godz. 11:00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ronit Windzberg Sasson - część jawna

Promotor: Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Recenzenci:
prof. UŁ dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski
prof. UJ dr hab. Marian Niezgoda, Uniwersytet Jagielloński

Przewodniczący komisji doktorskiej Wydziału Socjologii UAM: prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami dostępna jest na stronie BIP UAM: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-socjologiczne/windzberg-sasson-ronit