Zapraszamy na spotkania naukowe z udziałem prof. Ronana Hervoueta z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Bordeaux oraz z Centrum Émila Durkheima (UMR 5116 – CNRS). Ronan Hervouet jest autorem wieloletnich badań poświęconych życiu codziennemu w Białorusi, szczególnie zaś na białoruskich wsiach, oraz powstałej na ich podstawie książce A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus (Berghahn Books, 2021; zob. opis niżej).

Wydział Socjologii UAM jest organizatorem (lub współorganizatorem) czterech wydarzeń naukowych – dwóch w Poznaniu (8 grudnia 2021) i dwóch w Warszawie (6-7 grudnia 2021). Zapraszamy do udziału w formie stacjonarnej lub online.


The moral economy of the kolkhoz worker. Or why the protest movement in Belarus does not seem to concern the collectivized countryside

Seminarium w języku angielskim w ramach cyklu Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego.

8 grudnia 2021, środa, godz. 18.00-19.30

Stacjonarnie: Wydział Socjologii UAM, sala A, parter, bud. E na Kampusie Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89 – Poznań. Z powodu ograniczeń w liczbie osób mogących przebywać w jednej przestrzeni, prosimy o wcześniejszą rejestrację online do 8.12.2021 do godz. 10.00. TUTAJ znajduje się formularz rezerwacji miejsca na seminarium The moral economy of the kolkhoz worker (...).

UWAGA: Zmieniła się sala, w której będzie odbywało się seminarium. Zapraszamy do sali 107 w budynku D.

Online: TUTAJ znajduje się link do seminarium The moral economy of the kolkhoz worker (...) na MS Teams. UWAGA: nie trzeba rezerwować miejsca w przypadku uczestnictwa w seminarium w trybie zdalnym.

Wykład:
Prof. Ronan Hervouet | Uniwersytet w Bordeaux, Centrum Émila Durkheima UMR 5116 – CNRS

Dyskutanci:
Prof. Marek Ziółkowski | Wydział Socjologii UAM
Dr Marta Skowrońska | Wydział Socjologii UAM

Prowadzenie:
Dr Łukasz Skoczylas | Wydział Socjologii UAM

Zapraszają: Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego, Wydział Socjologii UAM, Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Poznański), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW.


Doing research under an authoritarian regime: a look back at the experience of a French sociologist in Belarus

Warsztat metodologiczny w języku angielskim dla studentów i doktorantów Wydziału Socjologii UAM.

8 grudnia 2021, środa, godz. 15.00-16.30

Stacjonarnie: Wydział Socjologii UAM, Kampus Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89 – Poznań. Z powodu ograniczeń w liczbie osób mogących przebywać w jednej przestrzeni, prosimy zainteresowanych – studentki i studentów, doktorantki i doktorantów WS UAM – o wcześniejszą rejestrację online do 8.12.2021 do godz. 9.00. TUTAJ znajduje się formularz rezerwacji miejsca na seminarium Doing research under an authoritarian regime (...). Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z artykułem prof. Ronana Hervoueta, który ukazał się w Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique (TUTAJ znajduje się link do artykułu Prof. Hervoueta). Numer sali, w jakiej odbędą się warsztaty, zostanie podany wraz z mailem potwierdzającym rejestrację.

Warsztaty poprowadzi:
Prof. Ronan Hervouet | Uniwersytet w Bordeaux, Centrum Émila Durkheima UMR 5116 – CNRS

Moderacja:
Dr Jacek Kubera | Wydział Socjologii UAM
Dr Łukasz Skoczylas | Wydział Socjologii UAM

Zaprasza: Wydział Socjologii UAM.


Everyday life under an authoritarian regime. An ethnographic sociology of the countryside in Belarus

Seminarium w języku angielskim.

6 grudnia 2021, poniedziałek, godz. 17.00-18.30

Stacjonarnie: Biblioteka OKFiSF UW, sala 3.012, 3 piętro, ul. Dobra 55 – Warszawa

Online: TUTAJ znajduje się link do seminarium Everyday life under an authoritarian regime (...) na platforme Zoom

Wykład:
Prof. Ronan Hervouet | Uniwersytet w Bordeaux, Centrum Émila Durkheima UMR 5116 – CNRS

Dyskutanci:
Prof. Michał Buchowski | Instytut Antropologii i Etnologii UAM
Dr Anais Marin | Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

Zapraszają: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Wydział Socjologii UAM, Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego.


Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie

Debata w języku francuskim wokół książki w ramach cyklu „Śniadanie z książką”.

7 grudnia 2021, wtorek, godz. 11.00-12.30

Stacjonarnie: Biblioteka OKFiSF UW, sala 3.012, 3 piętro, ul. Dobra 55 – Warszawa

Online: TUTAJ znajduje się link do seminerium Le goût des tyrans (...) na platformie Zoom

Dyskutanci:
Prof. Ronan Hervouet | Uniwersytet w Bordeaux, Centrum Émila Durkheima UMR 5116 – CNRS
Dr Jacek Kubera | Wydział Socjologii UAM
Dr Kinga Torbicka | Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

Zapraszają: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Wydział Socjologii UAM, Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego.


Ronan Hervouet – Profesor socjologii na Uniwersytecie w Bordeaux i członek Centrum Émila Durkheima. Aktualnie odbywa staż naukowy w CEFRES (Francuskie Centrum Badań Nauk Społecznych) w Pradze. Jego badania, oparte na podejściu etnograficznym, koncentrują się na codziennym życiu w ustrojach autorytarnych. Opublikował dwie książki o Białorusi: Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie [Datcha blues. Zwyczajne egzystencje i dyktatura na Białorusi] (Belin, 2009) oraz A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus [Smak opresji. Etnografia polityczna życia codziennego na Białorusi] (Berghahn Books, 2021), która wcześniej ukazała się w języku francuskim (Le Bord de l’Eau, 2020).

 

BOOKS FUNDACJA

 

A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus (Berghahn Books, 2021). Jakie są przyczyny trwania ustrojów autorytarnych? Na przykładzie Białorusi, gdzie Ronan Hervouet spędził ponad pięć lat, autor wyjaśnia mechanizmy prowadzące do zgody na utrzymywanie się tyranii – poza takimi mechanizmami, których nie można zlekceważyć, jak zdolność reżimów do kontroli i represji. Książka przenosi czytelnika w głąb białoruskich wsi, w których codzienności odzwierciedla się autorytarna władza. Opisuje niekiedy zupełnie wyjątkowe osoby, ich rodzinne historie, ich cierpienia, sekrety, smutki i radości. Autor wyjaśnia w ten sposób, dlaczego część społeczeństwa popiera Aleksandra Łukaszenkę, a także daje nowe spojrzenie na funkcjonowanie ostatniej dyktatury w Europie.

 

Prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych obowiązujących w miejscach realizacji wszystkich czterech wydarzeń.